Ameryka Łacińska: Problem pracujących dzieci, część 1.

Praca wykonywana przez dzieci w Ameryce Łacińskiej to smutne realia a wielu mieszkańców tego regionu przyzwyczaiło się już do widoku pracujących dzieci do tego stopnia, że nie zdają już sobie z tego nawet sprawy. Kto nie korzystał z usług chłopca czyszczącego buty lub pilnującego samochodów? akcje informacyjne oraz inne kroki podejmowane są w celu wprowadzenia zmian. W ramach obeserwacji Światowego Dnia Pracy Dzieci 2009, planowanego na 12-go czerwca członkowie Global Voices z grupy Ameryki Łacińskiej pomogli znaleźc posty na blogach odnoszące się do tego problemu w ich krajach dla pierwszej części tego dwu-odcinkowego artykułu.

Photo by Francesca Rauchi and used under a Creative Commons license. http://www.flickr.com/photos/francesca_rauchi/2266649087/

Fotografia autorstwa Francesci Rauchi wykorzystana pod licencją Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/francesca_rauchi/2266649087/

Z Gwatemali, Marcial Pérez Guillermo Herrera z Haciendo Camino [es] opisuje nastawienie sektora biznesowego w sprawozdaniu na temat pracujących dzieci w przemyśle kawowym, części produkcji, która korzysta w dużej mierze z tej właśnie nielegalnej siły roboczej:

El objetivo del diagnóstico es establecer un referente de conocimientos, información, causas y efectos del trabajo infantil en el sector caficultor de Guatemala, así como ofrecer insumos que orienten las estrategias de sensibilización, capacitación y divulgación sobre la problemática. Entre otros temas, el diagnóstico aborda el enfoque del sector con respecto al trabajo infantil, sus causas, el papel de la familia, la certificación y legalidad, el relevo generacional y la mano de obra, y la educación y el trabajo.

Celem tego badania jest ustalenie kryterium wiedzy, informacji, przyczyn i efektów pracy dzieci w sektorze kawowym w Gwatemalii,  oraz wskazanie sposobów na sterowanie strategiami w celu zwiększenia świadomości, treningu oraz wskazania tego problemu.  Wśród wielu problemów, stosuje ono diagnostyczne podejście w tym sektorze do pracy dzieci, jej powodów, roli w rodzinie, pozwoleń oraz legalności, ogólnej siły roboczej, edukacji i pracy.

W Ekwadorze sytuacja jest bardzo podobna, choc tam przemysł bananowy zastępuje kawowy. Jeden z kandydatów na prezydenta tego kraju Álvaro Noboa był biznesmenem w przemyśle bananowym i ostro krytykuje pracę dzieci. Decio Machado na blogu Let's Change the World [es] pisze o kilku wnioskach z przemysłu Noboa:

En abril de 2002 Human Rights Watch emitió un reporte en el que denunciaba que “encontró que niños ecuatorianos, tan jóvenes como de ocho años, trabajando en plantaciones de banano en condiciones precarias”. Chiquita, Del Monte, Dole, La Favorita y Bonita fueron acusadas de ser provistas por plantaciones que empleaban niños como trabajadores.

Noboa, en un acto de sinvergonzonería sin igual, aseguró que no puede ser acusado de propiciar el trabajo infantil en sus haciendas bananeras, dado que el trabajo de menores en el área agrícola en general formaba parte desde hace muchos años de la cultura de la gente del campo en Ecuador. Según Noboa, los padres obligaban a trabajar a sus menores con el fin de evitar que el ocio los conduzca por el camino de la delincuencia.

W kwietniu 2002, Organizacja Praw Człowieka opublikowała raport, w którym ogłosiła, iż “znalazła ekwadorskie dzieci, nawet w wieku ośmiu lat, pracujące na plantacjach bananowych w złych warunkach”. Chiquita, Del Monte, Dole, La Favorita i Bonita zostały oskarżone o zaopatrzenie z plantacji, gdzie zatrudniano dzieci do wykonywania pracy.

Noboa, w akcie nieporównywalnego braku wstydu, powiedział, że nie może byc oskarżany o wspieranie pracy dzieci na jego plantacjach bananowych gdyż jest ona częścią kultury rolniczej w Ekwadorze od wielu lat. Wdług Noboa, rodzice zmuszalą dzieci do pracy w celu uniknięcia próżności prowadzącej do przestępczości.

Photo by Luis Carlos Diaz and used with permission. http://www.flickr.com/photos/periodismodepaz/494114134/

Photo by Luis Carlos Diaz and used with permission. http://www.flickr.com/photos/periodismodepaz/494114134/

Argentyńska strona Taringa [es] publikuje szczegółowy raport o pracy dzieci w tym kraju [es]. Obok podanai dokładnej listy firm zatrudniających dzieci w pracy, skupia się na firmie Telefónica Argentina, największej firmie telekomunikacyjnej w Hiszpanii, jako jednej z najbardziej odpowiedzialnych za pracę dzieci. Raport zawiera zdjęcie dziecka roznoszącego przewodniki telefoniczne na śródmieściach Buenos Aires. Znajduje się tam również nagranie z ukrytej kamery La Alameda Cooperative w prowincji Mendoza, które pokazuje zdjęcia dzieci pracujących na wsi [es].

Fundacja SES [es] w Buenos Aires pracowała z młodymi ludźmi oraz problemami socjalnymi. Na ich blogu opisują problem pracy dzieci w Argentynie [es]:

El Trabajo infantil es un problema que crece. En la Argentina trabaja alrededor de medio millón de chicos y chicas menores de 14 años, según datos de UNICEF – Argentina. Fundación SES en convenio con el Ministerio de Educación, ha iniciado durante el mes de Mayo la sistematización de dos experiencias educativas de erradicación del trabajo infantil en las Provincias de Córdoba y Tucumán.

En Córdoba visitamos la Escuela Primaria Polo Godoy Rojo. … Es una escuela atravesada por diferentes problemáticas, pero una de ellas … son los niños y niñas que trabajan como cortadores de ladrillos o los que dejan de asistir en tiempos de la cosecha de la papa o de la vendimia, entre otras. En Tucumán visitamos la experiencia “A través de un Trabajo Interministerial, construimos un futuro distinto para los chicos de Santa Ana” que tiene como propósito favorecer el desarrollo de estrategias de inclusión, reinserción y o permanencia de los niños y las niñas que se encuentran en situación o en riesgo de trabajo en el Sistema Educativo Formal.

Praca dzieci to rosnący problem. Child labor is a growing problem. W Argentynie około pół miliona chłopców i dziewcząt poniżej 14-stu lat pracuje – zgodnie z  UNICEF  Argentyna. W Maju Fundacja SES w porozumieniu z  Ministerstwem Edukacji, rozpoczęła systematyzację dwóch programów edukacyjnych w celu zwalczania pracy dzieci w prowincjach  Córdoba i Tucumán.

W prowincji Córdoba odwiedziliśmy Szkołę Podstawową Polo Godoy Rojo. … To szkoła, która ma różne problemy, lecz jednym z nich…są dzieci, któe pracują przy cięciu cegieł lub te, które między innymi opuszczają szkołę na okres zbioru ziemniaków czy winogron. W prowincji Tucumán odwiedziliśmy kampanię “Przez Projekt Międzyministerialny budujemy inną przyszłośc dla chłopców i dziewcząt z Santa Ana,” który ma na celu promowanie rozwoju strategii inkluzji, reintegracji i/lub retencji chłopców i dziewcząt znajdujących się w sytuacji lub zagrożeniu pracą w ramach formalnego systemu edukacyjnego.

Częśc druga będzie opublikowana jutro.

Specjalne podziekowania dla Renaty Avila, Miltona Ramíreza i Celeste Calvet za ich pomoc w napisaniu postu.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.