Więcej religii, mniej nauk ścisłych po reformie szkolnictwa w Indonezji

Indonezja przeprowadziła ostatnio reformę programu nauczania [ang.] w ponad 6000 szkół, co natychmiast wywołało ostry sprzeciw [ang.] z powodu braku przygotowań oraz usunięcia nauk ścisłych, języka angielskiego i technologii informacyjnej jako oddzielnych przedmiotów.

Na poziomie podstawowym 11 przedmiotów zostało zredukowanych do 6, podczas gdy liczba zajęć wzrosła z 26 do 30 godzin tygodniowo. Nauczanie języka angielskiego i nauk ścisłych połączono z priorytetową tematyką, taką jak język indonezyjski, zajęcia z nacjonalizmu i religii. Przydzielono dwie dodatkowe godziny na lekcje religii. W ostatnim roku szkoły średniej od studentów wymagano dołączenia do państwowej organizacji harcerskiej w ramach zajęć ponadprogramowych.

Primary school students in Indonesia. Photo from Flickr page of Abdul Rahman (CC License)

Uczniowie szkoły podstawowej w Indonezji. Zdjęcie z witryny Flickr autorstwa Abdula Rahmana (LicencjaCC)

Przeznaczeniem skupienia się [ang.] na edukacji obywatelskiej i religijnej jest rozwój “poczucia moralności i społecznej odpowiedzialności” wśród młodzieży. Reformy [ang.] zostały określone zwłaszcza po to, by uczynić uczniów “tolerancyjnymi i pokojowymi” w odpowiedzi na rosnący problem przemocy w szkołach.

Ponadto, zostały wprowadzone nowe metody nauczania, oprócz promowania programu, który przyjmuje “integracyjną koncepcję tematyczną.”

Mirzatus Solikhah streszcza [ang.] treść reformy programu nauczania:

Nowy program spełnia trzy główne komponenty edukacji: wiedzę, umiejętność i zachowanie. Wiedza jest udowadniana ogólnie poprzez lekcje. Umiejętność pochodzi z zajęć praktycznych, takich jak sporty, a zachowanie jest wynikiem wprowadzenia dodatkowego czasu na lekcje religii.

Natychmiastowe działanie mogłoby być przyczyną zwolnień nauczycieli języka angielskiego oraz technologii informacyjnej:

Nauczyciele angielskiego i technologii informacyjnej mogą stracić pracę.

W celu opracowania reform rząd musi zająć się następującymi sprawami:

Co najmniej trzy ważne kwestie muszą zostać ustalone. Są to: podręczniki, szkolenia nauczycieli;  zarządzanie oświatą.

Nauczyciele jednak, skarżą się, że otrzymali jedynie pięć dni szkoleń. Odnotowano także braki podręczników w kilku prowincjach. Jennifer dowiedziała się [ang.] o problemie z lokalnej gazety:

Lokalna gazeta opublikowała dziś artykuł, według którego większość uczniów w docelowych szkołach nie otrzymała nawet swoich podręczników. Gdy zapytano o to ministra, jego odpowiedź brzmiała: bądźcie kreatywni, poszukajcie materiałów w internecie i skserujcie je!

M. Faruq Ubaidillah jest zadowolony, że reformy dadzą uczniom więcej czasu [ang.] na to, by skupili się oni na mniejszej liczbie przedmiotów:

…ten gest sprawi, że uczniowie będą spędzać swój czas na zajęciach efektywnie i wydajnie podczas procesu nauczania i uczenia się. Nie muszą skupiać się na tak dużej liczbie przedmiotów, które tylko przyprawiają ich o skonsternowanie. Nie jest dobrze mieć mniej przedmiotów i skupiać się na nich bardziej, niż mieć ich więcej, lecz skupiać się na nich mniej. Co więcej, języka angielskiego można uczyć się poza szkołą.

Ale Harry Wardana nie popierał usunięcia [ang.] nauk ścisłych i języka angielskiego jako oddzielnych przedmiotów:

Przyjrzycie się najbardziej nowoczesnym krajom, one przykładają naprawdę niedorzeczną troskę do polepszenia nauki i technologii. Wierzą, że unowocześnienie zaplecza naukowego naprawi to, o czym marzy kraj. Niestety, nasz rząd nie mówi tym samym językiem, dosłownie i w przenośni.

Cóż za przygnębiający mentalny krajobraz.

Thalia także wierzy, że usunięte przedmioty są znaczącymi [ang.] składnikami fundamentalnej edukacji:

Program nauczania 2013 przykłada znaczenie wyższemu priorytetowi, a nie umiejętnościom i wiedzy.

Zastanawiam się czy rząd zapomniał, że dla osiągnięcia świetlanej przyszłości dobremu nastawieniu musi towarzyszyć wiedza. Co więcej, te przedmioty są bardzo ważne dla rozwoju dzieci.

Agita Sesara pyta czy rząd i szkoły są gotowe [ang.], by wdrożyć liczne reformy do nowego programu nauczania:

…to będzie bardzo zasadnicza zmiana. Nie jest to jedynie kwestia eliminacji przedmiotów, ale całkowita metamorfoza podstawowych metod nauczania obecnego grona nauczycieli. Czy będą oni w stanie nadążyć za przemianami?

Czy wszystkie zasoby i personel zaangażowany w edukację jest gotowy, by się przystosować? Odpowiedź brzmi nie, zatem zmiana będzie niczym innym, jak pustym gestem.

Edukacja Międzynarodowa 2012 przytacza [ang.] oskarżenie wniesione przez kilka środowisk, według którego reformy zostały przeprowadzone, by usprawiedliwić wprowadzenie większej liczby religijnych tematów w programie nauczania:

…krytycy propozycji nie są zdania, że zmiana programu nauczania jest odpowiedzią. Niektórzy nauczyciele martwią się, że rząd i przywódcy religijni upraszczają problem, a także używają określeń, takich jak “budowanie charakteru” i “moralność”, by usprawiedliwić bardziej religijną edukację.

Możliwe, że aby uspokoić przeciwników, rząd obiecał [ang.] przeprowadzić w przyszłym miesiącu “Cenzus Programu Nauczania” by ocenić wpływ reform. Przeznaczył także więcej funduszy na szkolenia [ang.] nauczycieli w ramach przygotowań do ogólnokrajowego wdrożenia reform w nadchodzącym roku.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.