Jakie imiona nadają swoim dzieciom Meksykanie?

“W Meksyku żyją ludzie, którzy od swoich rodziców otrzymali imiona takie jak Terminator, Usnavy, Hitler, Lady Di czy Zoila Rosa”. Zdjęcie opublikowane na zasadach licencji Creative Commons. (CC BY-SA 2.0)

Wymiana poglądów i rozmowy z członkami danej społeczności to bardzo ważny element, który rozpoczyna proces pisania artykułu dla Global Voices. Te rozmowy często odbywają się poprzez różne platformy online, ale refleksje stają się jeszcze bardziej intensywne, kiedy GVers spotykają się na żywo. Tak było w przypadku spotkania ekipy z Ameryki Łacińskiej z redaktorami Global Voices na początku bieżącego miesiąca w Meksyku.

–Y ¿cuáles son las costumbres de la gente para nombrar a sus hijos en México? Donde yo vivo la gente opta por nombres tradicionales como Juan, Manuel o María.

–Oh no, acá ya casi no pasa eso. Déjame contarte algunos de los nombres que los padres dan a sus descendientes…

- Jakie są zwyczaje dotyczące nadawania imion dzieciom w Meksyku? Tam, gdzie mieszkam, ludzie raczej skłaniają się ku tradycyjnym imionom takim jak Jan, Michał czy Maria.

- O nie, tutaj rzadko się to zdarza. Wymienię kilka imion, które rodzice nadają swoim dzieciom…

Pewnie zapytacie jak skończyła się ta rozmowa? Odpowiedź zawiera nieuniknione zdanie:

Escribamos una nota al respecto.

Napiszmy o tym.

Na początku rozmowa dotyczyła zagranicznych imion zapisywanych często nietypową ortografią. We wpisie dostępnym na portalu Aristegui Noticias urzędnik zajmujący się rejestracją urodzeń zwrócił uwagę na ten problem w stanie Nuevo León w północno-wschodniej części Meksyku.

Tenemos en nuestra base de datos una cantidad de nombres que son poco comunes, entre ellos Kevin, Britany y Brayan, pero tenemos otros mucho más raros que son causa de bullying.

Mamy w naszej bazie danych pewną liczbę imion mało popularnych takich jak Kevin, Britany czy Brayan, ale są także inne, dużo dziwniejsze, które stają się przyczyną bullyingu.

Wiele osób nie może uwierzyć, że w Meksyku żyją ludzie, którzy od swoich rodziców otrzymali imiona takie jak Terminator, Usnavy, Hitler, Lady Di czy Zoila Rosa, ale to prawda.

W innych stanach wprowadzono regulacje prawne, aby ograniczyć to zjawisko. Przykładem jest Querétaro, gdzie, według niektórych źródeł, urzędnicy zajmujący się rejestracją urodzeń mogą zasugerować zmianę imienia w przypadku, gdy to wybrane przez rodziców może być powodem kpin wobec dziecka. Nie znaczy to, że utworzono tam listę imion zabronionych, inaczej niż w Sonorze, w północno-zachodniej części kraju, gdzie według portalu Sopitas:

Según el artículo 46 del nuevo marco legal, los oficiales del Registro Civil ahora tienen terminantemente prohibido inscribir a los infantes con nombres que sean peyorativos, discriminatorios, infamantes, denigrantes, carentes de significado, que sean signos o siglas o que los expongan a burlas.

Według artykułu 46 nowych ram prawnych, surowo zabrania się pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego rejestrować dzieci z imionami, które są pejoratywne, dyskryminujące, hańbiące, znieważające, pozbawione znaczenia, są znakiem lub skrótem, albo które narażałyby dziecko na szyderstwa.

Istnieje również lista imion zabronionych. Jeśli jesteś zainteresowany, jakie imiona tam trafiły, odwiedź stronę Animal Político. Inne przykłady: All Power, Email, Escroto, Harry Potter, Pocahontas, Twitter, Virgen y Yahoo.

Nie jest to temat, który w mediach pozostaje niezauważony, ale należy zwrócić uwagę, że poruszanie go coraz częściej prowadzi do naruszania prywatności obywateli.

Zarówno w telewizji, jak i w internecie można zobaczyć bez cenzury dokumenty tożsamości osób, które mają imiona takie jak Usnavy Marina czy Christmas Day. W ten sposób ich dane, takie jak miejsce zamieszkania czy data urodzenia, są upubliczniane, co narusza ich prywatność i naraża na kradzież tożsamości – przestępstwo coraz częstsze w Meksyku.

W wersji elektronicznej czasopisma Excélsior możemy przeczytać o przykładzie naruszenia prywatności mężczyzny, którego tożsamość została opublikowana ze względu na posiadanie jednego z wymienionych imion.

Captura de pantalla obtenida del sitio de noticias Excelsior.com. La imagen ha sido distorsionada para proteger los datos personales del titular de la identificación en cuestión.

Zrzut ekranu portalu informacyjnego Excelsior.com. Obraz został zniekształcony przez Global Voices w celu ochrony danych osobowych.

Warto zauważyć, że Meksyk nie jest jedynym krajem latynoamerykańskim, w którym “kreatywność” rodziców jest niestety bardzo widoczna. Przypadek Chile jest szczególnie interesujący, ale Urugwaj również nie pozostaje w tyle o czym pisze Nélson Fernández. Podaje on przykład niewłaściwego imienia, którego nadanie miało związek wyłącznie z kalendarzem.

La creatividad (o irresponsabilidad) de algunos uruguayos para nombrar a sus hijos, ha sido motivo de atención durante muchos años. Uno de los ejemplos más raros fue el de un matrimonio que quiso aplicar el criterio de bautizar con el santo del día. Miró el almanaque el día del nacimiento de su hijo y coincidía con el final de la feria judicial (vacaciones anuales de la Justicia). Increíblemente pero cierto, confirmado por el Director del Registro Civil, ese niño nació con el nombre de “Ábranse Los Tribunales”.

Kreatywność (albo lekkomyślność) niektórych Urugwajczyków w kwestii nadawania imion swoim dzieciom była powodem zainteresowania przez wiele lat. Jednym z najdziwniejszych przypadków było małżeństwo, które chciało nadawać imię zgodnie z kalendarzem imienin. Według almanachu dzień narodzenia ich syna przypadał na koniec Targów Sądowych (coroczna przerwa Trybunału Sprawiedliwości). Niesłychane, ale jednak prawdą jest, że dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego zatwierdził imię “Ábranse Los Tribunales” (Niech otworzą się Trybunały!), które zostało nadane dziecku.

Temat kpin i szyderstw, na jakie narażone są dzieci noszące wymienione imiona, zostanie poruszony w kolejnym artykule.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.