Stany Zjednoczone: Blog, który ponownie przygląda się latynoskiemu światu

W Nowym Yorku, “najbardziej latynoamerykańskim mieście Ameryki”, [es] jak to opisuje Claudio Iván Remeseira, można poczuć latynoski dynamizm kulturowy i artystyczny. Global Voices rozmawiało z tym uznanym dziennikarzem i krytykiem kultury w związku z jego blogiem Hispanic New York Project opisywanym jako lustro, w którym odbija się panorama wzbogacająca Nowy Jork i cały kraj.

Claudio Remeseira, Director of the Hispanic New York Project. Photo by Marcia V. Zorrilla

Claudio Remeseira, szef  Hispanic New York Project. Fotografia autorstwa Marcia V. Zorrilla

Global Voices (GV):  Zaledwie około dziesięć lat po tym, jak nastała epoka blogów, możemy zaobserwować, że ich pozycja wciąż się umacnia. Bazując na swoim doświadczeniu jako pisarz i dziennikarz, jak myślisz czemu możemy zawdzięczać taką popularność tej formy przekazu informacji. 

Claudio Iván Remeseira (CR): Blogi są formą komunikacji bezpośredniej, która odpowiada naszym czasom. Sto lat temu pisarze, dziennikarze i politycy publikowali rodzaj magazynu lub ulotki, od czasu do czasu mających stronę lub dwie, dzięki którym mieli wpływ na opinię publiczną. To był bardzo popularny środek. Blogi są odpowiednikami tego medium i są zakorzenione w głębokiej potrzebie wyrazu.

Anthology cover.

Okładka antologii.

GV: Zanurzając się głębiej w blogu, można zauważyć artystyczną i kulturową żywiołowość latynoamerykanów w Nowym Jorku. Jakimi wytycznymi się kierujesz, aby osiągnąć takie zróżnicowanie? 

CR: Kryteria redakcyjne są kluczem do każdej publikacji. To co zrobiliśmy jest całkiem oryginalne: postaraliśmy się przemyśleć jaka jest dominująca wizja Latynosów w Nowym Jorku oraz włączyć głosy z Hiszpanii, Meksyku i Portugalii w latynoamerykański wszechświat.

Używam definicji “latynoamerykański” (autor stosuje tu termin “hispanic” – przyp. tłum.)  przyjętą przez dominikańskiego naukowca nazwiskiem Pedro Henríquez Ureña [es], który był zaproszony na wykłady Charlesa Eliota Nortona na Uniwersytecie Harvarda, gdzie dał prezentacje zatytułowane “Prądy literackie w Ameryce Łacińskiej pomiędzy 1940 a 1941 rokiem”. Henríquez Ureña poprzez latynoamerykański (“hispanic” – przyp. tłum.) rozumie wszystko, co  wyszło z kultur wsi, które zajmowały obszar Półwyspu Iberyjskiego (Hispania, prowincja Cesarstwa Rzymskiego) i później zmieszało się poprzez podbój Ameryki i kolonizację z tubylczymi mieszkańcami (błędnie określanymi mianem “mieszkańców natywnych”, błędnie ponieważ w dużej mierze byli to imigranci z Azji i częściowo z Oceanii) tego, co dziś określane jest jako Ameryka Łacińska.

Niestety nie jesteśmy w stanie publikować informacji na bieżąco i nawet nie staramy się udawać, że możemy konkurować z mediami takimi jak Univisión czy Fox New; ale każdego dnia staram się zawierać 6 czy 7 wiadomości. Tematyka jest nakierowana na informacje dla społeczności latynoamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i politykę międzynarodową opisywaną przez Latynoskich felietonistów w Nowym Jorku i innych miastach w Stanach Zjednoczonych. Publikuję również listę wydarzeń w dziedzinach takich, jak: sztuka, kino, literatura i teatr. Przykładem tego ostatniego może być Teatro Stage Festival współsponsorowane przez Hispanic New York Project.

GV: Czy możesz powiedzieć coś o związkach akademii, na przykład Uniwersytetu Columbia, i twoim blogiem Hispanic New York Project?

CR: Ten blog jest osobistą inicjatywą. Ja jestem edytorem i jedyną osobą odpowiedzialną za jego treść. Hispanic New York Project, z drugiej strony, jest inicjatywą akademicko-kulturalną ustanowioną przez Centrum Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu Columbii. Jako taka, składa się z trzech podstawowych elementów: edukacja (poprzez coroczne seminarium dla studentów dotyczące latynoamerykańskiej części historii miasta) i badania; kursy pozwalające zgłębić literaturę i film skierowane dla tej społeczności; tworzenie książek i publikacji: pierwszy rezultat tego wysiłku wydawniczego jest zatytułowany “Hispanic New York: A Sourcebook” (Columbia University Press, 2011), książka, której jestem redaktorem. Prowadzimy również darmowe doradztwo dla pisarzy, dziennikarzy i pracowników naukowych.

GV: Jaki jest wpływ – jeśli jakikolwiek – twojego wirtualnego projektu w rozwoju tej antologii?

CR: Bezpośrednia relacja pomiędzy blogiem a antologią nie istnieje, ponieważ oba projekty są niezależne od siebie. Antologia powstała z potrzeby posiadania podręcznika do zajęć, które prowadzę w Centrum Studiów Amerykanistycznych od 2006. Ponieważ mamy niewiele książek, które traktują na temat związany z naszymi zajęciami (za wyjątkiem pozycji takich, jak: “Latinos en Nueva York: Communities in Transition,” pod redakcją Gabriela Haslip-Viera i Sherrie L. Baver oraz “Mambo Montage: the Latinization of New York”, której autorem jest Agustín Laó-Montes i Arlene M. Dávila), zdecydowaliśmy się stworzyć ten informator, który zawiera świeże informacje na interesujący nas temat. Mamy nadzieję, że nasza publikacja uzupełnia wcześniej wspomniane teksty.

Pierwszy klip prezentacji antologii “Hispanic New York: A Sourcebook”:

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.