Ekwador: Pamiętając o kolumbijskich uchodźcach

[Wszystkie linki w tekście odsyłają do stron w języku hiszpańskim, chyba że zaznaczono inaczej.]

Liczba kolumbijskich uchodźców w Ekwadorze wzrasta z roku na rok. Proces ten nabrał znaczących rozmiarów w roku 2010, kiedy przybywało ich od 1200 do 1500 miesięcznie. We wcześniejszych latach, jak choćby w 2008 i 2009 roku liczba uchodźców dochodziła do 500 kolejnych osób na miesiąc. Obecnie według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych szacuje się, że w Ekwadorze schroniło się 53 tys. obywateli kolumbijskich. Z powodu obchodzonego 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy, kwestia kolumbijskich uchodźców w Ekwadorze przyciągnęła uwagę mediów i społeczeństwa.

Z uwagi na położenie geograficzne obu krajów obywatele Kolumbii emigrują do Ekwadoru, uciekając przed skutkami przemocy spowodowanej toczącym się w ich kraju konfliktem zbrojnym. W Ekwadorze pojawiła się dyskusja o charakterze społeczno-gospodarczym, w której wielu Ekwadorczyków prezentuje negatywne stanowisko wobec przybywających do ich kraju Kolumbijczyków.

Octavio Villacreses (ox_villacresesp), radny miasta Guayaquil, gościł niedawno Luisa Varese, przedstawiciela Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Podczas tej wizyty Villacreses napisał na Twitterze:

Uchodźcy w Ekwadorze nadal są dyskryminowani, a prawa człowieka są wobec nich naruszane. Pracujemy nad tym, by wyeliminować takie sytuacje.

Wypowiedzi wielu użytkowników Twittera, wskazują, że to Ekwador jest krajem latynoamerykańskim przyjmującym największą liczbę uchodźców. Jednocześnie, badania zrealizowane przez Doradztwo w zakresie Praw Człowieka i Przesiedleń (Consultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoCODHES), poparte danymi zebranymi przez UNHCR, pokazują, że Kolumbia jest na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych – ponad 5,28 milionów osób zostało zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z powodu konfliktów wewnętrznych w tym kraju.

Na stronie internetowej Zjednoczeni Uchodźcy zebrane zostały historie wielu kolumbijskich uchodźców, którzy żyją na wiejskich terenach przy granicy Ekwadoru. Przygraniczną prowincję Sucumbíos zamieszkuje największa część ludności przybyłej z Kolumbii, która zarabia na życie pracując na wsi lub zajmując się handlem.

Organizowanych jest wiele kampanii na rzecz pomocy humanitarnej, wspomaganych przez rząd, sąsiednie państwa i organizacje, takie jak ONZ, UNHCR, CODHES i Lekarze bez Granic, aby poprawić sytuację tysięcy kolumbijskich uchodźców żyjących w Ekwadorze. UNHCR udostępnia także w Internecie serię filmów, które pokazują codzienność Kolumbijczyków zamieszkujących przygraniczne obszary Ekwadoru:

Z kolei prezydent Ekwadoru, Rafael Correa, oświadczył, że nie toleruje żadnych przejawów ksenofobii. Twierdzi również, że polityka otwartych granic w stosunku do Kolumbii nie ma nic wspólnego z rosnącą “falą przestępczości” i, że kryminaliści stanowią niewielki odsetek kolumbijskich uchodźców, spośród których większość to osoby aktywne zawodowo, pobudzające gospodarkę Ekwadoru.

Polityk podkreślił także fakt istnienia sojuszu społeczności andyjskich i umowy pomiędzy krajami, takimi jak Kolumbia, Peru i Boliwia, która popiera mobilność ludności w tym regionie. Poza tym, prezydent wzywa kolumbijskich braci do wypowiedzenia się i pokazania, że są obywatelami, którzy uciekają przed konfliktem zbrojnym i nie przybyli do Ekwadoru po to, by popełniać przestępstwa.

Odnosząc się do ostatniej fali krytyki przeciwko państwu ekwadorskiemu, które wymagało przesłania dokumentów dotyczących przeszłości kryminalnej Kolumbijczyków proszących o możliwość schronienia się na jego terenie, Luis Varese z UNHCR stwierdził, że Ekwador „udzielając schronienia i azylu, ma prawo sprawdzać przeszłość danej osoby, jeśli uzna to za konieczne”.

W niedzielę, 17 czerwca 2012 roku, zorganizowano akcję na rzecz uchodźców, a niektórzy z użytkowników Twittera namawiali kolejne osoby do połączenia sił w tej sprawie, jak choćby Vanessa Hervás (@VanessaHervas):

Akcja w tę niedzielę 17-tego, w Quito, w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy. Przejazd na rowerach z Placu Niepodległości do Caroliny

Christian Salas (@CSalasteleSUR), korespondent z Ekwadoru dla teleSUR, prezentuje najświeższe dane:

Obliczono, że do maja tego roku Ekwador przyjął 56 200 uchodźców, z których 98,5% to Kolumbijczycy.@ecuainm

Wreszcie, Jezuicka Służba Uchodźcom i Imigrantom w Ekwadorze (@serviciojesuita) przypomina:

„Integracja uchodźców i imigrantów ze społeczeństwem to przywilej, który wzbogaca naszą kulturę” @SJRLAC

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.