Nowy cykl dokumentalny ujawnia zmagania aktywistek w Wietnamie

Zrzut ekranu z filmu “Full interview Doan Trang” przesłanego 10 maja 2019r. przez “88 Project” na YouTube.

Nowy cykl dokumentalny składający się z serii wywiadów zwraca szczególną uwagę na perspektywę i zmagania kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz praw człowieka w Wietnamie.

„88 Project” – organizacja wspierająca wolność słowa w Wietnamie, opublikowała pierwsze nagranie z serii wywiadów prowadzonego z aktywistkami w Wietnamie. W pierwszym wywiadzie z Pham Doan Trang, dziennikarką opozycyjną i działaczką polityczną, omawiane są wyzwania stojące przed kobietami prowadzącymi blogi oraz działającymi na rzecz praw człowieka:

In general, Vietnamese women are not respected. Not only in democracy activism but in all fields. In democracy activism, female activists are disadvantaged because they get attacked no less than male activists. They get beaten and assaulted. The work they do is no less than their male counterparts. But what they often get from other people is pity. I think it is not respect.

Na ogół, Wietnamki nie są szanowane. Dotyczy to nie tylko sfery działań w obronie demokracji lecz każdej sfery. W świetle demokracji, kobiety te znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ są atakowane równie często jak i aktywiści płci męskiej. Są one bite i padają ofiarą napaści. Wykonują jednak taką samą ilość pracy jak i mężczyźni. Jednak to co dostają w zamian za ich pracę budzi litość, nie ma w tym żadnego szacunku.

Relacjonuje ona również przypadek brutalności policji, w wyniku którego doznała ciężkich obrażeń obu nóg.

During a demonstration to protect trees and the environment in Ha Noi, they attacked me and broke both of my legs.

Podczas demonstracji na rzecz obrony drzew i środowiska w Ha Noi, zaatakowano mnie i złamano obie nogi.

Inne działaczki, (w tym aktywistka i blogerka Tran Thi Nga, która obecnie odbywa karę 9 lat więzienia) również doznały ciężkich obrażeń po atakach dokonywanych zwykle przez wynajętych do tego mężczyzn.

Atak na Tran Thi Nga został udokumentowany i udostępniony na You Tube wraz z nagraniami ukazującymi ją siedzącą na wózku inwalidzkim, który prowadzony jest przez jej dwoje małych dzieci.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie stanowiącego niezależną ocenę sytuacji rodzinnej, Tran Thi Nga była przedmiotem przemocy fizycznej i psychicznej po jej aresztowaniu, otrzymywała groźby śmiertelne jak również była bita przez współwięźnia z celi.

Zrzut ekranu z filmu “Full interview Doan Trang” przesłanego 10 maja 2019r. przez “88 Project” na YouTube.

Pomimo wyzwań stojących przez kobietami działającymi na rzecz obrony praw człowieka, zarówno tych w niewoli jak i przebywających na wolności, wedle Phama Doana Tranga za zaangażowaniem kobiet w działalność polityczną może stać wyższy cel.

In a dictatorship nobody has freedom, but especially for women, their lack of freedom is multiplied many times compared to men. Because women are not only victims of the regime in terms of politics, but they are also victims of gender inequality and self-constraint. Women restrain themselves in thinking that they are not suitable for a political career. That politics are for men.

We should think that our fight is not only against dictatorship or to free Vietnam from a dictatorship. It is also a fight to free ourselves from the ideological constraints from the prejudice that we impose on ourselves until today.

 

W czasie dyktatury nikt nie posiada prawa wolności, jednak w przypadku kobiet ten brak wolności jest dużo bardziej odczuwalny w porównaniu do mężczyzn będących w takiej samej sytuacji. Kobiety nie są jedynie ofiarami reżimu politycznego, są one również ofiarami nierówności i ograniczeń związanych z płcią. Kobiety jednak powstrzymują się przed myśleniem, że nie nadają się do kariery politycznej, że te pole należy wyłącznie do mężczyzn.

Powinnyśmy myśleć, że nasza walka skierowana jest nie tylko na zwalczanie dyktatury, dążenia do stworzenia wolnego Wietnamu bez dyktatury. Jest to również walka dążąca do pozbycia się ograniczeń ideologicznych jakie narzucamy sobie do dzisiaj.

Według danych „88 Project”, liczba więźniów sumienia we Wietnamie liczy obecnie ponad 200 osób, ponad 30 stanowią kobiety.

Blogerzy i dziennikarze są często aresztowani i oskarżani o „działania mające na celu obalenia państwa” lub o „prowadzenie propagandy antypaństwowej”. Zgodnie z danymi Amnesty International, w ostatnich latach obserwuje się prowadzenie przez rząd wietnamski ataku na wolność słowa i zwalczanie pokojowego aktywizmu.

Nguyen Dang Minh Man, fotoreporterka,  a także kobieta, która dotychczas najdłużej przebywała w więzieniu ma zostać zwolniona na początku sierpnia.

Wraz z wieloma innymi aktywistkami w Wietnamie, Pham Doan Trang podkreśla potencjał posiadających mocną pozycje kobiet w wietnamskim społeczeństwie.

If women have freedom, they can develop themselves profoundly, and they will see that life is so beautiful, that there are many options, many opportunities, many things they can do, discover and develop, to contribute to the development of society and humanity.

Dla kobiet wolność jest świetnym narzędziem do samorozwoju, zaczynają one dostrzegać piękno życia oraz jak wiele jest możliwości, jak wielu rzeczy mogą dokonać, odkryć i rozwinąć aby przyczynić się do rozwoju społeczeństwa i ludzkości.

Obejrzyj wywiad:

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.