Zmagania rdzennej ludności Filipin z wyzyskiem widziane oczami artysty

Filipiński malarz Federico Boyd Sulapas Dominguez od 40 lat przedstawia w swoich pracach walkę rdzennych mieszkańców z rabunkowym górnictwem, agresywną urbanizacją i militaryzacją. Artysta postawił sobie za zadanie zwiększenie w społeczeństwie świadomości na temat sytuacji rdzennych społeczności na Filipinach i ich starań na rzecz obrony ziemi przodków.

Na Filipinach żyje ponad 14 mln rdzennych mieszkańców, należących do 110 grup etnolingwistycznych. Niestety unikalnemu dziedzictwu tych społeczności zagraża gwałtowna urbanizacja, komercjalizacja i zagarnianie terenów pod zatwierdzoną przez rząd działalność, taką jak agrobiznes, wyrąb lasów lub wydobycie surowców.

Lokalne grupy etniczne zamieszkujące położoną w południowej części kraju wyspę Mindanao określane są zbiorową nazwą Lumad. Wysiłki różnych grup Lumadów opierających się wkraczaniu firm wydobywczych na zamieszkałe przez nich terytoria odbiły się echem w wiadomościach we wrześniu i październiku roku 2015 po atakach grup paramilitarnych na członków tych społeczności. Około 700 Lumadów koczowało wówczas w Manili, stolicy kraju, domagając się wycofania wojsk z ich terenów.

Trudna sytuacja Lumadów jest częstym motywem w twórczości Federica. Publikuje on na Facebooku również kopie swoich starszych prac, które pozostają aktualne w świetle ataków na społeczności Lumadów i nieprzerwaną grabież zasobów naturalnych na ziemiach od pokoleń zamieszkiwanych przez te grupy etniczne. Niektóre z dzieł artysty zyskały dużą popularność w mediach społecznościowych za sprawą aktywistów, naukowców i obrońców dziedzictwa kulturowego, którzy starają się pozyskać wsparcie dla prawa Lumadów do samostanowienia.

Federico, który sam jest członkiem społeczności Mandaya (Lumadów zamieszkujących wschodnią część Mindanao), zachęca młodych artystów do poszerzenia wiedzy o kulturze filipińskiej poprzez integrację z mniejszościami etnicznymi.

Kilka prac Federica prezentujemy poniżej:

"Talabok" to słowo stosowane przez Lumadów Matigsalog, oznaczające zgromadzenie lub dzień targowy. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

„Talabok” to słowo stosowane przez Lumadów Matigsalog, oznaczające zgromadzenie lub dzień targowy. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

W tej pracy Federico Boyd Sulapas Dominguez przedstawia skutki militaryzacji w peryferyjnych regionach kraju. Opublikowano za zgodą artysty

W tej pracy Federico Boyd Sulapas Dominguez przedstawia skutki militaryzacji w peryferyjnych regionach kraju. Opublikowano za zgodą artysty

Obok negatywnych skutków militaryzacji, tematem tego obrazu jest jawna dyskryminacja filipińskich mniejszości etnicznych w systemie prawa. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

Obok negatywnych skutków militaryzacji, tematem tego obrazu jest jawna dyskryminacja filipińskich mniejszości etnicznych w systemie prawa. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

"Lupa ay Buhay" znaczy "Ziemia to Życie". "Kapayapaan" oznacza pokój. Napis na obramowaniu: Szanujcie prawa rdzennych mieszkańców oraz ich prawo do samostanowienia. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

„Lupa ay Buhay” znaczy „Ziemia to Życie”. “Kapayapaan” oznacza pokój. Napis na obramowaniu: Szanujcie prawa rdzennych mieszkańców oraz ich prawo do samostanowienia. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

"Tagaynop" w języku Mandaya oznacza koszmar. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

„Tagaynop” w języku Mandaya oznacza koszmar. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

"Yalingkawas" to słowo z języka Mandaya oznaczające wolność lub osobę wolną. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

„Yalingkawas” to słowo z języka Mandaya oznaczające wolność lub osobę wolną. Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

"Mandayuman" to słowo z języka Mandaya oznaczające miejsce, gdzie żyją ludzie. Ten niewielki fresk ukazuje dwa ważne rytuały dwóch grup etnicznych. Po prawej społeczność Lumad Mandaya (Balilig), po lewej Lumad Matigsalog (Panubad tubad). Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

„Mandayuman” to słowo z języka Mandaya oznaczające miejsce, gdzie żyją ludzie. Ten niewielki fresk ukazuje dwa ważne rytuały dwóch grup etnicznych. Po prawej społeczność Lumad Mandaya (Balilig), po lewej Lumad Matigsalog (Panubad tubad). Autor: Federico Boyd Sulapas Dominguez. Opublikowano za zgodą artysty

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.