Ten projekt pomaga Francji pozbyć się stereotypów o Rumunii

NewsRoum

Baner strony internetowej Newsroum. Użyto za pozwoleniem.

Większość linków odsyła do francuskojęzycznych witryn.

We Francji jest pod dostatkiem mylnych informacji jeśli chodzi o Rumunię, a projekt Newsroum, inicjatywa online, która stara się przedstawić inne punkty widzenia Rumunii niż te, które były pokazane w głównych mediach we Francji, chciał coś z tym zrobić.

Rzeczywiście, we Francji jest mnóstwo stereotypów o kraju w Europie wschodniej, a szczególnie o społeczności Romów. Jak wcześniej informowało Global Voices, społeczność Romów spotyka się ze stereotypem bycia złodziejami [ang.] lub też bycia niechętnymi do przestrzegania zasad społeczeństwa [fr.] we Francji. Dla jasności, Rumunia, to nie to samo co społeczność Romów, którzy żyją w całej Europie, jednak to błędne przekonanie jest powszechne, a uprzedzenia ranią zarówno społeczność romską, jak i przede wszystkim obywateli Rumunii.

Newsroum [fr.], przedsięwzięcie prowadzone przez CELSA (francuską szkołę dziennikarską na uniwersytecie Sorbona w Paryżu) usiłuje pomóc Francuzom lepiej poznać Rumunię. Przez 11 dni do 30-ego maja, 22-óch studentów dziennikarstwa przeprowadziło badania w kraju po to, by lepiej zrozumieć naród w kontekście europejskich wyborów.

Projekt przedstawiał 4 główne motywy, które zawierały treści multimedialne i długie artykuły: codzienne życie rumuńskich obywateli, ekonomię kraju, kraj i jego granice, a także dziedzictwo kulturowe oraz poglądy Rumunów. Wszyscy dwadzieścia dwaj studenci wyruszyli z Bukaresztu i podróżowali ze wschodu na zachód na potrzeby badania. Oto ich największe odkrycia.

Enfants du village - avec la permission du site

Dzieci w wiosce Craica. Użyto za pozwoleniem.

Wkraczając do Tyraspola*, stolicy Transnistrii, Sophie Gautier przyjrzała się bliżej zasadniczemu rozdzieleniu obywateli o pochodzeniu rumuńskim od innych społeczności [fr.]. Z kolei w Baia Mare, Rumunia, Gautier badała złożoną relację miasta z jego romską społecznością. [fr.]

Les communautés roms ne parlent pas d’une même voix. À Craica, les habitants tiennent à leur campement de fortune, synonyme pour eux de liberté. Dans les logements sociaux d’Horea, certaines familles Roms ne pensent qu’à une chose : réunir l’argent nécessaire pour rejoindre la France.  

Jeśli chodzi o ich spojrzenie na życie w tym regionie, społeczność Romów jest podzielona. W Craica, niektórzy z nich nie opuściliby swoich obozów za nic w świecie, ponieważ jest to symbol ich wolności. W domach socjalnych w Horea niektóre rodziny mają inne podejście, a ich głównym celem jest zaoszczędzenie wystarczającej ilości pieniędzy, by jechać do Francji.

Pozostali studenci chcieli zrozumieć rolę wszechmogącego i wszechobecnego Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Clémence Leleu podaje [fr.]:

la cathédrale du Salut de la nation (crédit photo : Clémence Leleu)

Katedra Zbawienia Narodu. Zdjęcie Clémence Leleu.

L’Eglise intervient aussi sur les questions d’éducation. En 2006, elle a notamment réussi à faire supprimer la théorie évolutionniste des manuels de biologie. Sa capacité d’influence s’étend aussi à la politique.

Kościół tutaj ma wpływ na edukację. W 2006 roku był w stanie usunąć teorię ewolucji z podręczników do biologii. Sfera jego wpływów sięga także do polityki.

Inni studenci badali korupcję rumuńskich mediów [fr.] oraz inne kwestie z którymi codziennie walczy społeczeństwo obywatelskie Rumunii. Carole Blanchard, na przykład, zdał sprawozdanie z walki w wiosce Pungesti przeciw projektowi szczelinowania [fr.] w swoim regionie:    

  Les conséquences écologiques liées à la fracturation hydraulique inquiètent les habitants. La méthode consiste à injecter à haute pression de l’eau et des produits chimiques pour libérer le gaz.

Konsekwencje szczelinowania hydraulicznego dla środowiska spędzają sen z powiek mieszkańcom. Są zaniepokojeni tą metodą, która polega na wprowadzeniu wody i chemikaliów pod wysokim ciśnieniem dla uwolnienia gazu łupkowego. 

Gheorghe Munteanu, 81-letni mieszkaniec, dodał [fr.]:

Je suis né ici et je mourrai ici. Je veux juste que l’eau reste claire et la terre pure pour mes enfants.

Tu się urodziłem i tutaj umrę. Chcę tylko, by moje dzieci miały czysta wodę i nieskażoną ziemię. 

“Nous ne voulons pas de fracturation hydraulique”. (Crédit photo : Carole Blanchard)

“Nie chcemy szczelinowania!” Zdjęcie Carole Blanchard

Aby nagłośnić projekt studenci pojawili się w kilku audycjach radiowych tj.: RFI Romania [fr.] i zorganizowali kilka wydarzeń kulturalnych we Francji o scenie teatralnej Timisoary [fr.] lub o fabryce sztuki projektowania w Cluj [fr.].

*Wcześniejsza wersja tego postu zawierała błąd w nazwie Tyraspol i mówiła o tym, że znajduje się on w Rumunii. Właściwie jest on usytuowany w sąsiedniej Transnistrii. Podziękowania dla Tiberiusa Alexandra za zauważenie tego błędu. 

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.