Przetłumaczono tajwańskie Artykuły na #CongressOccupied

Against Black-box Cross-Strait Trade Agreement. Protest icon from CSSTAtranslategroup.

Ikona sprzeciwu grupy CSSTAtranslategroup.

Protestujący z Tajwanu zapisali się na kartach historii okupując parlament [ang.] w proteście przeciwko podpisaniu kontrowersyjnej umowy handlowej [ang.] z Chinami, bez obiecanego przeglądu rozdział-po-rozdziale. 

Wsparcie dla protestujących napływa z różnych stron, włączając setki tłumaczy, którzy zorganizowali się na grupie #CSSTAtranslategroup [chin.] na Facebooku, aby tłumaczyć informacje o zajściu. Grupa tak opisuje swoje cele:

1. Short-term goal: to distribute the press release that has been translated into various languages to international media and government units;
2. Mid-term goal: to watch the next move between the Chinese and Taiwanese Governments closely and translate upcoming news into English and other languages.

1. Cel krótkoterminowy: dystrybucja artykułu przetłumaczonego na różne języki w międzynarodowych mediach i jednostkach rządowych;
2. Cel średnioterminowy: obserwacja kolejnych ruchów chińskiego i tajwańskiego rządu i tłumaczenie pojawiających się informacji na angielski i inne języki.

Przetłumaczone artykuły będą publikowane na blogu Taiwan, not for sale [ang.]. Pełny tekst artykułu jest dostępny po chińskuangielsku i niemiecku. Dostępne jest też streszczenie po duńsku.

Aby zwrócić uwagę świata na protest, aktywista i student Yeh Jiunn Tyng przetłumaczył informację poniżej na 31 różnych języków na swoim profilu na Facebooku:

Citizens of Taiwan are now occupying the Legislative Yuan(Legislature), opposing the unjust passing of the Cross-Strait Agreement on Trade in Services. The police are gathering outside the building and preparing to clear the protesters.

This moment is critical for the future and democracy of Taiwan, we need the world's attention. Please share the news to everyone you know, and translate it to other languages. (Please post the translation in the comment of this post, I'll add it in). God bless Taiwan.

Obywatele Tajwanu właśnie zajęli gmach Yuanu Ustawodawczego, tajwańskiego odpowiednika parlamentu, sprzeciwiając się bezprawnemu przyjęciu chińsko-tajwańskiej umowy dotyczącej handlu i usług (Cross-Strait Agreement on Trade and Services). Policja otoczyła budynek i przygotowuje się do usunięcia protestujących.

To kluczowy moment dla przyszłości tajwańskiej demokracji. Potrzebujemy uwagi całego świata. Prosimy, przekażcie tę wiadomość wszystkimi znajomym i przetłumaczcie ją na inne języki. 
Boże, chroń Tajwan.

Jego post ma ponad 9 000 polubień i został udostępniony ponad 15 000 razy.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.