Indie: Stojąc w wodzie po szyję by protestować

Pięćdziesiąt jeden mieszkańców wioski Ghongalgaon w regionie Khandwa  w indyjskim stanie Madhya Pradesh rozpoczęło protest „Jal Satyagraha” poprzez stanie w wodzie po szyję w rozlewiskach przy tamie Omkareshwar na rzece Narmada. Słowo „Satyagraha” (domaganie się prawdy) stworzone przez Mahatmę Gandhiego oznacza szczególną filozofię i praktykę, znaną także jako pokojowy i obywatelski opór.

Usha Hegde informuje w sprawie protestu:

51 people are staying submerged in water for the 14th day in Madhya pradesh protesting against government decision to opening all the gates of Omkareshwar dam, which will cause their villages to be submerged. They are demanding proper rehabilitation.

 

51 osób stoi znaurzonych w wodzie przez 14 dni w Madhya Pradesh protestując przeciwko decyzjom rządu dotyczącym otwarcia wszystkich ujść tamy w Omkareshwar, co spowoduje zatopienie ich wiosek. Domagają się odpowiedniego odszkodowania.

Blog opowieści z Narmady na bieżąco postuje informacje o proteście ze zdięciami. Down To Earth również zamieściło wiele zdjęć.

Screenshot of the video showing the protest of the evictees of the Omkareshwar Dam project

Zrzut ekranu z filmu pokazującego protest przy tamie Omkareshwar

Protest został zorganizowany przez Narmada Bachao Andolan, ruch społeczny składający się z ludności plemiennej, rolników, działaczy na rzecz ochrony środowiska i  obrońców praw człowieka, przeciwko budowaniu tam na rzece Narmada. Projekt tamy Indira Sagar na Narmadzie został zapoczątkowany w 1984 roku, a protesty przeciwko tamie rozpoczęły się w latach 1985-86, kiedy ludzie z doliny Narmada mieli zostać wysiedleni. Kolejne projekty ISP to  Omkareshwar, Maheshwar i Sardar Sarovar Project.

Niezależna komisja założona przez National Campaign for People's Right to Information (Narodową Kampanię na rzecz Prawa do Informacji) by prowadzić badania dotyczące odszkodowań związanych z tamą Indira Sagar, pisze w raporcie: „..miało miejsce ogromne naruszenie praw człowieka, a rząd stanu Madhya Pradesh podczas konstrukcji Indira Sagar Pariyojana dopuścił się nieusprawiedliwionych społecznych, politycznych i ekonomicznych krzywd wobec ludzi z Doliny Narmada.”

Wylewanie się tamy Sardar Sarovar Narmada w Gudżaracie w związku z dużymi opadami w Madhya Pradesh. Wideo dodane przez Desh Gujarat

W związku z ostatnim nakazem sądu poszkodowani przez tamy Omkareshwar i Indira Sagar mają prawo do przesiedlenia na teren o powierzchni minimum dwóch hektarów. Lokalne gazety podają, że pomimo tego, że tysiące wysiedlonych ciągle nie dostało odszkodowania, rząd w Madya Pradesh pozwala na czterometrowy wzrost poziomu wody na tamie z 189 do 193 metrów. Taki ruch spowodowałby zalanie terenów kilku wiosek.

51 osobowy Protest Jal satyagraha rozpoczął się w Ghoghalgaon 16 lipca i dotyczył obniżenia poziomu na tamie w Omkareshwar do 189 metrów. Ich żądaniem jest również by wszyscy dotknięci tą klęską ludzie otrzymali ziemię za utracone tereny oraz zasiłek w ramach odszkodowania.

Następujące wideo zostało zrobione dziesiątego dnia i pokazuje protest na tamie Omkareshwar:

Tutaj kilka reakcji na Twitterze:

@Dibundy: the people displaced by the Omkareshwar dam are a people driven to the edge. … http://t.co/mWykJZLb

@Dibundy: ludzie wysiedleni przez tamę Omkareshwar są ludźmi postawionymi nad skrajem przepaści. … http://t.co/mWykJZLb

@jamewils: Waters of rising Omkareshwar reservoir were almost touching the chins of the protestors on September 3. http://t.co/nbHBfbwX

@jamewils: Podnoszące się wody rezerwuaru Omkareshwar dosięgały prawie bród protestujących 3 września. http://t.co/nbHBfbwX

@HarrietLambFT: so many years later narmada activists still fighting on. RT@httweets:Neck deep in Narmada http://t.co/5kpbdog5

@HarrietLambFT: tyle lat później działacze narmady ciągle walczą  RT@httweets:Po szyję w wodzie Narmady http://t.co/5kpbdog5

@babayesudas: That which refuses ‘rehabilitation’ in such circumstances, is not a ‘govt!’ It is Goonda Raj. http://t.co/Oinj4c3O

@babayesudas: To co odmawia „odszkodowania” w takich okolicznościach, to nie „rząd”. To Goonda Raj. http://t.co/Oinj4c3O

Ved Prakash Singh oskarża media o zbyt mało działań:

@vedforgutuk: See this pic and RT . people standing in Narmada river from last 13 day. what is #Media doing. http://t.co/vf6V5Hh1

@vedforgutuk: Zobacz zdjęcia i RT. ludzie stojący w rzece Narmada od 13 dni. co robią #Media. http://t.co/vf6V5Hh1

Możesz podpisać apel na stronie Asian Human Rights Commission (AHRC, Azjatyckiej Komisji Praw Człowieka) o podjęcie natychmiastowych działań by w odpowiedni sposób wynagrodzić straty poszkodowanym przez Wodno-Elektryczny Projekt Omkareshwar w Madhya Pradesh.

Aktualizacja: Jak podają ostatnie doniesienia duże deszcze w stanie Madhya Pradesh spowodowały, że rzeka Narmada przekroczyła poziomy bezpieczeństwa w Omkareshwar i Khandwa. Rząd otworzył wszystkie ujścia w tamie Omkareshwar by zapewnić stabilną sytuację wód, co powoduje problemy dla kolejnych 30 wiosek w regionie Khandwa, które już są zatopione.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.