Ekwador przyznał azyl założycielowi WikiLeaks, Julianowi Assange'owi

Po długich oczekiwaniach [en] Ekwador ogłosił, że udzieli politycznego azylu [en] założycielowi WikiLeaks, Julianowi Assange. Minister spraw zagranicznych Ekwadoru, Ricardo Patiño, wydał oświadczenie 16 sierpnia 2012 r. o godzinie 7:00 rano czasu lokalnego (o godz. 13:00 czasu brytyjskiego). Jak wyjaśnia portal Justice for Assange [en; Sprawiedliwość dla Assange'a]:

Assange is currently under the protection of the Ecuadorean embassy. He has requested asylum based on a well-founded fear of persecution, torture or death in the United States in connection with the publication of truthful information of matters of interest to the public through his work with WikiLeaks.

Assange jest obecnie pod ochroną ambasady Ekwadoru. Jego prośba o azyl była oparta na uzasadnionej obawie przed prześladowaniem, torturami lub śmiercią w Stanach Zjednoczonych, w związku z ujawnianiem na portalu WikiLeaks informacji dotyczących niezgodnych z prawem działań instytucji państwowych i korporacji.

Dziennikarz obywatelski, James Albury (@alburyj), transmitował na żywo [en] sprzed ambasady Ekwadoru w Londynie.

Na Twitterze portalu Justice for Assange (@swedenvsassange) napisano:

@swedenvsassange: A Latin American country of 13 million people has taken a decision to protect the right to know of the entire world's population. #assange

@swedenvsassange: Trzynastomilionowy kraj Ameryki Łacińskiej podjął decyzję, by chronić prawo do wiedzy, jakie posiada cały świat. #assange
Press stand opposite the Ecuadoran Embassy in London on August 16, 2012. Photo by See Li, copyright Demotix

Stanowisko prasowe naprzeciwko ambasady Ekwadoru w Londynie 16 sierpnia 2012 roku. Zdjęcie zrobione przez See Li, prawa autorskie Demotix.

Brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych (@foreignoffice) natychmiast odpowiedziało na to oświadczenie:

@foreignoffice: We are disappointed by the statement from Ecuador’s Foreign Minister that #Ecuador has offered political asylum to Julian#Assange.

@foreignoffice: Jesteśmy rozczarowani oświadczeniem Ministra Spraw Zagranicznych Ekwadoru, że #Ekwador udzielił politycznego azylu Julianowi #Assange.

@foreignoffice: Under our law, with Mr Assange having exhausted all options of appeal UK authorities are under binding obligation to extradite him to Sweden

@foreignoffice: Zgodnie z naszym prawem, w momencie wyczerpania przez Pana Assange możliwości apelacji, jesteśmy zmuszeni do jego ekstradycji do Szwecji [gdzie jest oskarżony o przestępstwa seksualne, przyp. A. Towarek]

@foreignoffice: We shall carry out that obligation. The Ecuadorian Government's decision this afternoon does not change that. #Assange

@foreignoffice: Wywiążemy się z tego obowiązku. Nie zmieni tego dzisiejsza decyzja rządu Ekwadoru. #Assange

@foreignoffice: We remain committed to a negotiated solution that allows us to carry out our obligations under the Extradition Act.#Assange

@foreignoffice: Działamy zgodnie z ustalonymi zasadami, które zmuszają nas do realizacji zobowiązań dotyczących ekstradycji. #Assange

W odpowiedzi na powyższe posty na Twitterze, WikiLeaks (@wikileaks) napisało:

@wikileaks: Which is of course just spin. The UK is under a binding obligation to recognize asylum, the rights of refugees and its other UN agreements.

@wikileaks: To oczywiście jedynie wykręt. Wielka Brytania jest zobowiązana do uznania azylu, praw uchodźców i innych umów z ONZ.

Internauci w Ekwadorze i we wszystkich częściach świata toczą dyskusje na temat tej sprawy od 15 sierpnia, tj. od kiedy Ekwador otrzymał list od Wielkiej Brytanii. Jak donosi BBC [en], Patiño powiedział we środę: „Dziś ze strony Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy wyraźną groźbę na piśmie, że mogą dokonać szturmu na naszą ambasadę w Londynie, jeśli nie wydamy im Juliana Assange'a”. WikiLeaks opublikowało oświadczenie [en] na temat tej groźby, przypominając, że:

Any transgression against the sanctity of the embassy is a unilateral and shameful act, and a violation of the Vienna Convention, which protects embassies worldwide.

Każde wykroczenie przeciwko nienaruszalności ambasady jest jednostronnym i haniebnym czynem naruszającym postanowienia Konwencji Wiedeńskiej, która chroni ambasady na całym świecie.

Jak tylko poinformowano o liście [od Wielkiej Brytanii], Jacob Appelbaum (@ioerror) wzywał ludzi w Londynie do wyrażenia poparcia dla Assange'a:

@ioerror: Are you in London? Go to the Ecuadorian embassy to support Julian Assange,#wikileaks and the right of asylum seekers everywhere!

@ioerror: Jesteś w Londynie? Idź pod ambasadę Ekwadoru, aby wesprzeć Juliana Assange’a, #wikileaks i prawa szukających azylu na całym świecie!

W międzyczasie zajmujący się prawami człowieka i polityką zagraniczną, pisarz i analityk Josh Shahryar (@JShahryar) napisał na Twiterze:

@JShahryar: Not a Julian #Assange fan, but the British threats to storm the Ecuadoran Embassy in London is shameful and disgusting beyond words.

@JShahryar: Nie jestem fanem Juliana #Assange, ale brytyjskie groźby dotyczące szturmu na ambasadę Ekwadoru są wyjątkowo haniebne i oburzające.
A policeman asks the man to move further away from the Ecuadoran Embassy on August 16, 2012. Photo by See Li, copyright Demotix

Policjant nakazuje mężczyźnie odsunąć się spod ambasady Ekwadoru, 16 sierpnia 2012 r. Zdjęcie zrobione przez See Li, prawa autorskie Demotix.

Po tym, jak Ekwador ogłosił, że Assange otrzyma azyl, uzytkownik @robertito1991 [es] z Guayaquil w Ekwadorze napisał:

@robertito1991: Ecuador es el país mas famoso del mundo x darle una cucharada de su propia medicina a USA y a UK #AsiloAssange @LegionJJ @anonopshispano

@robertito1991 [es]: Ekwador jest teraz najsławniejszym krajem na świecie po tym, jak zastosował wobec Ameryki i Wielkiej Brytanii ich własne metody działania. #AsiloAssange @LegionJJ @anonopshispano

Ale nie wszyscy Ekwadorczycy cieszą sie z tej decyzji a niektórzy, jak @GiannyMoc [es] i Fer Cascante (@FerCascante) [es], przypominają burzliwe [en] relacje prezydenta Rafaela Correa z mediami:

@FerCascante: Por Dios en que pais vivimos dan #AsiloAssange y no se respeta la libertad de prensa, que contradiccion!

@FerCascante: Na Boga, w jakim my kraju żyjemy? Dają azyl Assange'owi (#AsiloAssange), ale nie szanują wolności prasy, cóż za sprzeczność!

Inni, jak Elías Suárez (@Slashzer) [es], są podejrzliwi:

@Slashzer: Algo quiere Correa que Assange tiene, no lo duden.

@Slashzer [es]: Nie ma wątpliwości, że Correa chce coś, co ma Assange.

Jednak inni, jak na przykład David Jimenez Abad (@DavidJimenezA93) [es], z Cuenca w Ekwadorze, świętują i gratulują rządowi Ekwadoru:

@DavidJimenezA93: Bien por Ecuador al otorgar #AsiloAssange y no ceder a presiones internacionales,

@DavidJimenezA93 [es]: To dobrze, że Ekwador udziela azylu Assange'owi (#AsiloAssange) i nie poddaje się presji międzynarodowej.

Jak podkreśla badacz bezpieczeństwa Dillan Beresford (@d1n), to jeszcze nie koniec tej sprawy:

@d1n: It's not over yet. Political asylum *should* but does not guarantee Julian Assange safe passage into Ecuador.

@d1n: To jeszcze nie koniec. Azyl polityczny *powinien*, ale nie gwarantuje Julianowi Assange bezpiecznego przedostania się do Ekwadoru.

Według specjalnego raportu na żywo, opublikowanego ostatnio przez The Guardian, „Szwecja wezwała ambasadora Ekwadoru do Sztokholmu, określając fakt przyznania azylu Assange'owi ‘nie do zaakceptowania’”.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.