Korea Południowa: Jak działa teoria osobowości grup krwi

W których krajach wszyscy znają swoją grupę krwi? Bez wątpienia w Japonii i Korei Południowej.  To wyjątkowe zainteresowanie grupami krwi jest tam już tematem wielu żartów [kor.], szczególnie gdy porównamy je do Zachodu, gdzie większość osób nawet nie zna swojej grupy krwi i, co więcej, w ogóle się tym nie przejmuje.

Teoria osobowości grup krwi znana jest w całej Azji, lecz najwięcej zwolenników ma w Japonii i w Korei Południowej, gdzie sprzedawane są rozmaite książki, komiksy, utwory muzyczne i inne produkty – wszystkie oparte na tej teorii. Użytkownicy Facebooka w Korei Południowej mogą nawet dodać swoją grupę krwi do informacji osobistych na profilu.

Teoria osobowości grup krwi, która w pewnym sensie stanowi odpowiednich horoskopu na Zachodzie, wciąż cieszy się ogromną popularnością, mimo że zainteresowanie nią nieco osłabło w ciągu ostatnich kilku lat.

Teoria osobowości grup krwi

Zgodnie z tą teorią [ang.] znając grupę krwi danej osoby możemy wiele powiedzieć na temat jej osobowości, temperamentu i umiejętności życia z innymi. Oto przymiotniki najlepiej opisujące cechy poszczególnych grup: grupa A jest uprzejma, ale nieśmiała; grupa B jest pomysłowa, ale kapryśna; grupa 0 jest towarzyska, ale niezorganizowana; grupa AB jest rozsądna, ale interesowna.

Poniższe rysunki autorstwa Parka Dong Sun pokazują jak poszczególne grupy krwi zachowują się w danych sytuacjach. Komiksy Parka o osobowościach grup krwi są regularnie publikowane na Naver.com [kor.], największym portalu internetowym w Korei Południowej.

Mimo głosów krytyki zarzucających, że prace Parka zbytnio upraszczają złożoną ludzką natury, Koreańczycy uwielbiają je. (Poniższe rysunki pochodzą z jego bloga [kor. ], a nie z jego oficjalnej strony z Naver [kor]. Większa część jego prac krążących po internecie została opłacona i opublikowana przez Naver, więc chroniona jest prawami autorskimi.)

ABO blood types on a summer vacation: The B Type is seen as fully enjoying the moment, the Type A is putting quite a lot of effort into building a sand castle, and Type AB is located very far from the group. Image from Cartoonist Park's blog (CC BY NC ND).

Grupy krwi AB 0 na letnich wakacjach: grupa B w pełni korzysta z wakacji, grupa A wkłada dużo wysiłku w budowę zamku z piasku, a grupa AB znajduje się daleko od reszty. Rysunek z bloga Parka Dong Sun (CC BY NC ND).

The most organised, Type A, softly complains about who packed the vacation baggage, Type AB points at Type O and B for lousy packing. Type O and B are busy playing in the sea. Image from Cartoonist Park's blog (CC BY NC ND).

Najbardziej zorganizowana grupa A lekko krytykuje tego, kto spakował walizki. Grupa AB jako winnych wskazuje grupę 0 i B. Grupa 0 i B są zajęci zabawą w morzu. Rysunek z bloga Parka Dong Sun (CC BY NC ND).

Short-tempered Type O is cooling off by sitting right in front of an electric fan, very noisily and repetitively complaining about the weather. Type B, so irritated, is on the verge of hitting Type O. Type AB is paying no attention to any of them. Image from Cartoonist Park's blog (CC BY NC ND).

Porywcza grupa 0 ochładza się elektrycznym wiatrakiem, bez przerwy głośno narzekając na pogodę. Zirytowana grupa B powstrzymuje się od uderzenia grupy 0. Grupa AB nie zwraca na nie uwagi. Rysunek z bloga Parka Dong Sun (CC BY NC ND).

Type AB, the rarest blood type, is always pictured as a sort of outsider, even an alien sometimes. In the image, AB is riding on a UFO while others are sitting on the ground. Image from Cartoonist Park's blog (CC BY NC ND).

Najrzadsza grupa krwi AB jest zawsze przedstawiana jako outsider, czasami nawet jako obcy. Na rysunku grupa AB leci na UFO, a pozostałe grupy krwi znajdują się na ziemi.Rysunek z bloga Parka Dong Sun (CC BY NC ND).

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych grupach krwi, przeczytaj ten post [ang.] napisany w 2007 roku przez Hyejin.

USBs based on the characters from the blood type cartoons. Image from Cartoonist Park's blog (CC BY NC ND).

USB w oparciu o postaci z komiksów o grupach kwi. Zdjęcie z bloga Parka Dong Sun (CC BY NC ND).

Niewinna zabawa czy mroczny relikt?

Chociaż niewinne, urocze rysunki zostały przyjęte, aby wyjaśnić teorię osobowości grup krwi, sama teoria jest reliktem z mrocznej przeszłości. Jej początki można odnaleźć w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w rasizmie naukowym, propagowanym przez nazistów, a później przez japońskich imperialistów, do rozpowszechniania teorii wyższości pewnych ras lub krajów nad innymi.

Odkrycie czterech różnych grup krwi przez austriackich naukowców było przełomowe, gdyż pozwoliło ocalić niezliczoną liczbę ludzkich żyć – zaprzestano transfuzji niezgodnych ze sobą grup. Jednak późniejsze badania wykazały, że grupy krwi nie są równomiernie rozłożone na świecie, co zachęciło rasistowskich i imperialistycznych naukowców do publikowania nieopartych na statystykach raportów na temat teorii osobowości grup krwi.

Jedno z szerzej znanych badań, przeprowadzone przez japońskiego uczonego Furukawa, dotyczyło cech rasowych Tajwańczyków, którzy zbuntowali się przeciwko imperializmowi Japonii. Badacz wyciągnął następujące wnioski: ponad 40% Tajwańczyków miało grupę krwi 0, którą uważa się za najmniej posłuszną. Należało więc “rozrzedzić buntowniczą krew” poprzez częstsze zawieranie mieszanych małżeństw z Japończykami.

Wielu japońskich uczonych odrzuciło tę teorię. Mimo to, z pomocą nieprzemijającego zainteresowania ze strony mediów, teoria przetrwała i znalazła się w wielu zaskakujących publikacjach. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku teoria rozpowszechniła się w Korei Południowej, gdzie na początku roku 2000 zyskała coraz większą popularność, którą cieszy się aż do dziś.

Bloger z Korei Południowej, Age of Mass Production Type Romance, prezentuje [kor.] podejście koreańskiej opinii publicznej do tej teorii. Bloger przyznaje, że nie istnieją żadne dowody naukowe na jej poparcie, lecz doświadczenie przekonało go, że jest to niezawodny sposób klasyfikowania ludzi:

그런데 문제는 “실제로 겪어보면 맞는데 어떡해” 라는 거다. 물론 안 그런 예도 전무한 건 아니다. 에이형이라도 되게 직설적이고 제할말 다하는 사람 물론 있고 오형이라도 꽁생원에 좀팽이인 사람 없는 건 아니다. 하지만 […] 사람 다루는 입장에서는 사실 혈액형만큼 편한 잣대가 별로 없다. […] 과학적 근거 같은 걸로 잴 수 있는 건, 잴 수 없는 것보다 훨씬 적다 이말이다.

[Mimo krytyki] teoria okazuje się prawdziwa w większości przypadków. Oczywiście istnieją wyjątki. Spotkałem bardzo bezpośrednią osobę z grupą krwi A oraz nietolerancyjną osobę z grupą krwi 0, która wcale nie była spoko. […] Ale jeśli chodzi o traktowanie innych, nie ma nic bardziej praktycznego niż teoria osobowości krwi […] Na świecie jest wiele spraw, których nie da się wyjaśnić naukowo.

Bloger Unalpha kiedyś mocno wierzył w teorię osobowości grup krwi, ale zmienił zdanie. Zrozumiał [kor.], że wśród kilku technik, które sprawiają, iż teoria wydaje się wiarygodna, jest tzw. zimny odczyt. Stosują go jasnowidzowie, wróżbiarze oraz różni oszuści, aby przekonać ludzi, że rozumieją ich:

대범한 척하지만 은근히 마음이 깊고 소심한 구석이 있어서 이미 결정한 일에 대해서도 괜히 “정말 이 말이 맞나?” 하고 혼자서 되돌아보는 날들이 있을 거에요. 타인에게 상냥하고 친구들관계도 나쁜 편은 아니지만 실제로 속내를 다 보여주는데는 꽤나 오랜 시간이 걸리죠[…] 위의 글을 읽으시면서 끄덕끄덕 하시게되지 않나요? 사람에게는 누구에게나 양면성이 있습니다. 늘 대범한 사람에게도 사실은 말못할 소심함이 있고, 털털하다고 느끼는 사람에게도 나름 세심한 구석이 숨겨져있기 마련이죠.

Zachowujesz się bardzo śmiało, ale w środku jesteś wnikliwy oraz troskliwy. Wracasz nawet do podjętych już decyzji i zastanawiasz się czy dobrze wybrałeś. Jesteś miły w stosunku do innych i zachowujesz z nimi dobre stosunki, ale poznanie cię wymaga trochę czasu.[…] Na pewno kiwałeś głową czytając ten fragment. A to dlatego, że natura ludzka jest złożona. Nawet komuś bardzo śmiałemu zdarzają się chwile niepewności, a niefrasobliwa osoba, czasem wydająca się roztargniona, może na swój sposób troszczyć się o innych.

W zdaniach tych został zastosowany efekt horoskopowy – są to otwarte stwierdzenia, które wydają się osobiste, lecz mogą odnosić się do wielu osób. Bloger Wawoooo, podając przykład ucznia, który nie chciał wystąpić przed całą klasą, ponieważ był nieśmiałą grupą krwi A, winą obarcza [kor.] rolę jaką w koreańskim społeczeństwie pełni kolektywizm w podtrzymywaniu wiary w osobowości grup krwi.

우리나라와 일본과 같이 집단주의 사상을 교육받고 있는 나라에서는 주위의 의견과 서로 어울림을 중요시하는 공동체 의식이 강하기 때문에 나이많은 어른들이나 주위의 집단의견을 무시하지 못하고 받아들여야만 하는 성향이 강해 이런 혈액형 성격론의 여파가 상대적으로 큰 문제를 불러일으키고 있다.

W Korei Południowej i Japonii, dwóch krajach z silnym poczuciem kolektywizmu, ludzie są uczeni i szkoleni, aby cenić grupę nad indywidualne jednostki. Dogadywanie się z innymi oraz opinia jaką mają inni na twój temat są bardzo ważne. [Gdy wiara w teorię osobowości grup krwi przyjmie się w społeczeństwie] efekt osobowości grup krwi może być zmaksymalizowany, gdyż jednostki są często zmuszane do zaakceptowania tego, jak postrzegają je inni, starsi i ich grupa, a także muszą zachowywać się w odpowiedni sposób.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.