Ekwador: Starania o usunięcie z urzędu prezydenta Rafaela Correi.

W sieci, a w szczególności na łamach Ecuador en Vivo [Ekwador na żywo - GV; hiszp.] i wśród reakcji w blogosferze, rozpoczął się proces usunięcia z urzędu Prezydenta Ekwadoru Rafaela Correi.

Zdjęcie prezydenta Ekwadoru Rafaela Correi zamieszczone przez użytkownika Flickr: Presidencia de la República del Ecuador; wykorzystana na mocy licencji Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.0 Genérica Creative Commmons.

W Ekwadorze w kontekście niestabilności politycznej i mobilizacji społecznej, której przewodziły ugrupowania tubylcze i lewicowe, z urzędu usunięto 3 prezydentów w przeciągu mniej niż 8 lat [hiszp.].

Wezwanie o bieżące usunięcie prezydenta wyłania się z innego ugrupowania, przewodzi mu polemizujący dziennikarz Carlos Vera, który ogłosił zbiórkę podpisów pod [podaniem o – GV] uchylenie mandatu Prezydenta Rafaela Correi przed Narodową Radą Wyborczą, gdy spełnił się już pierwszy warunek konstytucyjny, którym jest minięcie pierwszego roku sprawowania rządów.


Wideo Carlosa Very tłumaczącego [inicjatywę – GV] usunięcia z urzędu prezydenta.

W swoim blogu Vencer el Miedo [Pokonać strach – GV; hiszp.], Carlos Vera głosi, że w odezwie na jego inicjatywę:

Rebasa lo esperado el entusiasmo y valentía de los ecuatorianos ante esta propuesta pacífica y democrática de revocar la cabeza de un modelo nefasto; eso nos compromete más a pulir toda la organización prevista hasta hoy así como a minimizar los riesgos advertidos por algunos sectores y analistas sobre la distorsión que harán el gobierno y sus partidarios de la propuesta

Entuzjazm i odwaga Ekwadorczyków w obliczu tego pokojowego i demokratycznego wniosku o odwołanie przywódcy zgubnego modelu [sprawowania rządów – GV] przechodzą oczekiwania; zobowiązuje nas to jeszcze bardziej do doszlifowania całej przewidzianej do dziś organizacji, tak by zminimalizować niebezpieczeństwo, przed którym przestrzegają nas niektóre ugrupowania i analitycy, a które odnosi się do zniekształceń jakich dopuszczać będą się w odniesieniu do wniosku [odwołania Correi – GV] rząd i jego stronnicy.

Zgodnie z artykułem 105 Konstytucji Ekwadoru [hiszp.], każdy obywatel może odwołać mandat władz wybranych w głosowaniu powszechnym, w przypadku gdy minął już  pierwszy, ale przed ostatnim rokiem sprawowania kadencji. Luna de Papel [hiszp.] objaśnia ponadto, że:

[…]la solicitud de revocatoria deberá respaldarse además por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

[…] podanie o usunięcie z urzędu powinno być poparte przez liczbę [obywateli – GV] nie mniejszą niż 10% osób zapisanych w odpowiednim spisie wyborczym.

Oświadczenie wywołało serię wypowiedzi i przytyków, które są śledzone z umiarkowanym entuzjazmem. Pablo d'Ibarra w blogu  Reflexiones desde la mitad del universo [Refleksje z środka wszechświata – GV; hiszp.] ironizuje na ten temat w poście, w którym nazywa Verę i Prezydenta Correę “bliźniakami”: “bliźniacy w kłamstwie, autorytaryzmie, oszustwie i niskich pobudkach.

Niemniej jednak inicjatywa nie jest świeża. Blog Buscando Libertad [Poszukując wolności – GV; hiszp.] pisał o odwołaniu [prezydenta – GV] 23 października 2009 roku:

Cuando se pregunta en la calle a las personas su opinión sobre la gestión del Presidente Correa la mitad dice pésima y el resto aún son fanáticos.

Kiedy pyta się osoby na ulicy o ich opinię w kwestii rządów Prezydenta Correi, połowa odpowiada, [że jest – GV] fatalna, a reszta wciąż jest fanatykami.

Taka sama opinia Dimitriego Cavellosa w El eco de los pasos [Echo kroków – GV; hiszp.]:

Actualmente la opinión de los ecuatorianos está dividida en torno al tema de la revocatoria del mandato. Algunos sectores están totalmente de acuerdo con ella, otros aunque están de acuerdo con la salida de Correa no confían en las “buenas intenciones” de los impulsores de esta revocatoria y por supuesto también existen sectores fieles al gobierno y su gestión.

Opinie Ekwadorczyków wokół tematu usunięcia [prezydenta – GV] są obecnie podzielone. Niektóre ugrupowania zgadają się całkowicie z [inicjatywą – GV]; inne, chociaż są za odejściem Correi, nie wierzą w “dobre intencje” propagatorów inicjatywy i z całą pewnością istnieją również ugrupowania wierne rządowi i jego kierownictwu.

Michel z Ecuador para el Mundo [Ekwador dla Świata - GV; hiszp.] twierdzi:

Está de moda lo de la revocatoria del mandato, otra de las grandes novelerías que nuestro gobierno quiso experimentar y el cual le ha reventado en la cara. En teoría suena bonito, el derecho de los ciudadanos a dar por terminado un período por el cual han sido elegidos sus dignidades ya que no cumplieron con las expectativas del pueblo, pero de ahí a la vida práctica hay un mundo.

Odwoływanie z urzędu jest w modzie; kolejna z wielkich fantazji, z którą nasz rząd chciał eksperymentować i która wybuchła mu w twarz. Teoria brzmi łanie: prawo obywateli do skrócenia okresu na który wybrani zostali ich dygnitarze, jeśli nie spełnili oni oczekiwań ludu, ale między tym a praktyką stoi cały świat.

Opinie na Twitterze są zbieżne. Sofia (@Kathacm) deklaruje:

Si llega a salir correa por la muerte cruzada ( revocatoria de mandato ) y se convoca a elecciones…… Quien podra defendernos???

Jeśli Correa odejdzie przez ukrzyżowanie (odwołanie z urzędu) i zostaną rozpisane wybory… Kto zdoła nas obronić???

Patrizia Parodi (@PatriziaParodiR) zwraca z kolei uwagę na [kwestię – GV] politycznej stabilności:

Odio a Correa, pero no creo en los golpes de estado ni revocatorias de mandato, soy democrática y creo en la seguridad jurídica del estado

Nienawidzę Correi, ale nie wierzę w zamachy stanu, ani w usuwanie z urzędu; jestem demokratyczna i wierzę w prawne bezpieczeństwo państwa.

Próbom usunięcia z urzędu zostaną poddani także burmistrzowie. Guayaquil został dopisany na listę.

Obok inicjatywy usunięcia z urzędu prezydenta istnieją także propozycje usunięcia władz lokalnych w państwie. Héctor Ygonet Céspedes z Neoliberalismo [Neoliberalizm – GV; hiszp.] donosi, że w środowisku lokalnym:

Otros escenarios revocatorios contra autoridades locales también están en marcha, como los de los alcaldes de Duran, Yaguachi, Santa Elena y Babahoyo. Estos procedimientos estarían siendo impulsados por sus últimos adversarios políticos, de candidatos de Alianza País, el conglomerado político que apoya al Gobierno.

W toku są także inne scenariusze usuwania z urzędu władz lokalnych, jak te [dotyczące – GV] burmistrzów Duran, Yaguachi, Santa Elena i Babahoyo. Postępowania te byłyby napędzane przez ich ostatnich politycznych przeciwników, kandydatów z Alianza País [hiszp.], polityczny konglomerat popierający rząd.

Ecuador en Vivo [Ekwador na żywo – GV; hiszp.] donosi, że pewien handlowiec przedstawił propozycję odwołania z urzędu Jaime Nebota, burmistrza Guayaquil, drugiego najważniejszego miasta Ekwadoru.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.