· luty, 2012

Artykuły na temat Migracja i imigracja od luty, 2012

Brazylia: Pomoc domowa a zmiany socjalne

  4 luty 2012

Społeczeństwo brazylijskie zauważa zmiany, jakie zachodzą w zatrudnianiu pomocy domowych, które to zatrudnienie jest głęboko powiązane z kwestiami takim jak: włączenie społeczne, złe warunki pracy, hierachia socjalna, dyskryminacja ze względu na płec oraz upodmiotowienie. Zapoznaj się z fragmentami tej społecznej debaty.