Stany Zjednoczone: Kolejny atak na kulturę imigrantów

[Linki zawarte w artykule odsyłają do stron w języku angielskim.]

Decyzja o wykluczeniu zajęć z kultury meksykańsko-amerykańskiej z programów szkolnych, wprowadzona w życie w Tucson (Arizona) w 1998 roku, spowodowała falę oburzenia. Wiele osób jest zdania, że rezygnacja z tych zajęć oraz skonfiskowanie wielu książek, są żywym przykładem ultrakonserwatywnej polityki, która zagraża kulturalnemu i historyczemu bogactwu tego regionu.

Decyzja została zatwierdzona w styczniu przez okręgowego Kuratora Oświaty w Tucson, Johna Huppethala, na podstawie statutu ARS-15-112 i ustawy HB 2281. Jak wyjaśnia Jasmine Villa w LatinitasMagazine, to prawo zabrania prowadzenia zajęć, które:

 • Promują obalenie rządu Stanów Zjednoczonych.
 • Promują niechęć wobec rasy lub klasy ludzi.
 • Są przewidziane głównie dla uczniów należących do konkretnej grupy etnicznej.
 • Popierają solidarność etniczną zamiast traktowania uczniów indywidualnie.

 

Oto lista niektórych ze skonfiskowanych książek [Chicanos to określenie mieszkańców USA pochodzenia meksykańskiego, przyp. tłum.]:

 • “Rethinking Columbus: The next 500 years” [Kolumb zrewidowany: kolejne 500 lat]- Leslie Silko
 • “The Tempest” [Burza]- William Shakespeare
 • “Pedagogy of the Oppressed” [Pedagogika uciśnionych] – Paolo Freire
 • “Occupied America: A History of the Chicanos” [Ameryka okupowana: historia Chicanos] – Rodolfo Acuña
 • “Chicano: The History of the Mexican-American movement for Civil Rights” [Chicano: historia meksykańsko-amerykańskiego ruchu praw obywatelskich] – Arturo Rosales
 • “500 years of Chicano History in Images” [500 lat historii Chicanos w obrazach] – Isabel Martínez

Tutaj znajduje się kompletna lista.

Oto film przedstawiających uczniów i nauczycieli protestujących przeciwko zakazowi studiów etnicznych w Tucson:

Jak można było się spodziewać, solidarność, którą państwo pragnęło kontrolować, dało się odczuć nie tylko w Tucson, ale także w kilku innych regionach USA. Junot Díaz, Laura Esquivel, Ana Castillo oraz wielu innych pisarzy, a także organizacje zajmujące się edukacją, literaturą i wolnością słowa, publicznie odrzuciły te niezgodne z konstytucją działania.

Stworzono wiele petycji online oraz blogów popierających przywrócenie programu studiów meksykańsko-amerykańskich. Przykładem jest strona Banning History publikująca filmy, na których ludzie czytają, śpiewają lub ilustrują fragmenty ocenzurowanych książek.

"You can't censor books", street art from Tucson, AZ. Photo by Flickr user crjp. Published under CC BY-NC-2.0 Licence.

"Nie można cenzurować książek", street art z Tucson (Arizona). Zdjęcie crjp, użytkownika Flickr. Opublikowane na podstawie CC BY-NC-2.0 Licence.

Teacher Activist Group, TAG, we współpracy z Rethinking Schools, także rozpoczęła kampanię uświadamiającą pod hasłem “Żadna historia nie jest nielegalna: kampania ratowania naszych historii”. Opracowali także rozszerzony program nauczania, oparty na lekcjach z zakazanego programu, uzupełniony o zajęcia na temat walki o wolność słowa i różnorodność kulturową.

Ta fala solidarności z pewnością przybierze na sile, ponieważ stanowi skuteczne antidotum na nadużycia władzy, strach i rasizm. W marcu karawana Librotraficante przybędzie z Houston (Texas) do Tucson (Arizona), aby rozdawać ocenzurowane książki.

Oto film pokazujący projekt karawany organizowany przez pisarza Tony'ego Díaza.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

 • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
 • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.