Turcja wycofuje się z konwencji stambulskiej. Powód? „Normalizacja homoseksualności”

Photo by European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0

20 marca Turcja ogłosiła, że ​​wycofa się z konwencji stambulskiej w związku z tym, iż jak to określa – traktat ten „normalizuje homoseksualizm”.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, potocznie zwana konwencją stambulską, jest prawnie wiążącym traktatem dotyczącym praw człowieka, opracowanym przez Radę Europy, w którym kraje sygnatariusze zobowiązują się do zapobiegania, ścigania i wyeliminowania przemocy w rodzinie, oraz promowania równości płci. Traktat został przedłożony każdemu zainteresowanemu nim państwu w 2011 roku i od tamtego momentu został podpisany przez 45 państw.

Prezydent Erdogan po raz pierwszy wyraził zainteresowanie wypowiedzenia konwencji w 2020 r. Ostateczna decyzja zapadła po tym, jak prezydent przedstawił plan dotyczący praw człowieka, który jak powiedział: „poprawi jakość prawa i wolności w Turcji oraz pomoże temu krajowi spełnić standardy UE”.

Jak przedstawiła to Ankara w swoim oświadczeniu:

The Istanbul Convention, originally intended to promote women’s rights, was hijacked by a group of people attempting to normalize homosexuality – which is incompatible with Türkiye’s social and family values. Hence the decision to withdraw.

Konwencja stambulska pierwotnie mająca na celu promowanie praw kobiet, została przejęta przez grupę ludzi próbujących znormalizować homoseksualizm – co jest niezgodne z wartościami społecznymi i rodzinnymi w Turcji. Stąd decyzja o wycofaniu się.

Oraz dodano:

The decision to withdraw from the Istanbul Convention by no means denotes that Turkey “compromises the protection of women.” The Turkish State has continuously stressed that the country will not give up on its fight against domestic violence by quitting the Convention.

Decyzja o wycofaniu się z konwencji stambulskiej w żadnym wypadku nie oznacza, że ​​Turcja „rezygnuje z ochrony kobiet”. Państwo tureckie nieustannie podkreśla, iż ​​rezygnując z Konwencji, kraj ten nie zrezygnuje z walki z przemocą domową,.

W osobnym oświadczeniu prezydencki rzecznik Fahrettin Altun podkreślił, że istniejące tureckie ustawodawstwo, jest wystarczające aby zapobiegać przemocy wobec kobiet.

With these regulations that we made in our domestic law, we strengthened our legal infrastructure in terms of ‘combating violence against women’. From now on, we will implement new regulations to consolidate further the rights that our women have gained with a much more dynamic perspective. Our government will work with all its strength to end violence against women and to further empower women's place in social life.

Dzięki regulacjom wprowadzonym przez nas w naszym krajowym prawie, wzmocniliśmy nasz prawny porządek w zakresie „zwalczania przemocy wobec kobiet”. Od teraz będziemy wdrażać nowe regulacje, aby jeszcze bardziej wzmocnić prawa, które uzyskały nasze kobiety, z dużo bardziej dynamicznej perspektywy. Nasz rząd będzie pracował z całych sił, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i wzmocnić pozycję kobiet w życiu społecznym.

Ale czy jest to naprawdę wystarczające?

Tylko w zeszłym roku w Turcji zgłoszono około 300 zabójstw kobiet. Biorąc pod uwagę, że przemoc domowa często nie jest zgłaszana, liczby te są prawdopodobnie wyższe.

Według lokalnej grupy aktywistów “We Will Stop Femicide” (Powstrzymamy Zabójstwa Kobiet i Dziewczynek),  co najmniej 28 kobiet zostało  zabitych  w Turcji w lutym 2021 roku.

W dniu, w którym Turcja wycofała się z konwencji, sześć kobiet zostało zabitych w ciągu zaledwie 12 godzin jak donosi kolektyw Social Gender Equality.

W lipcu 2020 roku protesty ogarnęły kilka tureckich miast po tym, jak Pınara Gültekina została zabita przez jej partnera Cemala Metin Avci.

Konwencja stambulska zobowiązuje  państwa członkowskie do zapewnienia ofiarom przemocy dostępu do schronisk, całodobowych telefonicznych infolinii, oraz innych usług wsparcia. Obecnie Turcja ma tylko  jedną telefoniczną linię pomocy (Alo 183) dla kobiet dotkniętych przemocą. Według stanu na 2020 r. w całym kraju było tylko 145 schronisk dla kobiet będących ofiarami przemocy, które mogą pomieścić 3482 kobiety.

Reakcje

20 marca kobiety w całej Turcji wyszły na ulice w proteście przeciwko wycofaniu się z Konwencji:

#IstanbulConvention chroni kobiety, dzieci i mniejszości przed przemocą. W kraju, w którym codziennie giną 3 kobiety, była to nasza jedyna nadzieja. Wycofując się z niej teraz, rząd turecki sprzeciwia się rządom prawa, prawom człowieka, równości płci i wojnie płacowej przeciw kobietom #femicide pic.twitter.com/o9GLGQW79X

Dzień później zaproszono ludzi do bicia w garnki i patelnie o 21:00 czasu lokalnego w Stambule.

Najbardziej wszechstronny, wirtualny protest w sprawie praw kobiet w Turcji, który odbył się 21 marca. Tysiące osób przyłączy się do tego wyjątkowego protestu. Dołącz do nas. # Fight4WomenTurkey #IstanbulConvention
Link do YouTube ???https: //t.co/hfMwPflT5j pic.twitter.com/n07mvr420X

- Advocates of Silenced Turkey (@silendedturkey) 20 marca 2021 r

„Zrób hałas dla #IstanbulConvention” – spodziewaj się walenia w gary i patelnie dziś wieczorem o 21:00, w czasie, kiedy to grupy kobiet będą wzywać do dalszych działań z balkonów i okien, aby zaprotestować przeciwko wycofaniu się Turcji z międzynarodowego porozumienia o zapobieganiu przemocy wobec kobiet #İstanbulSözleşmesiYaşatır https://t.co/DslTIsqXsX

- Jennifer Hattam (@TheTurkishLife) 21 marca 2021 r

Decyzja Turcji spotkała się również z krytyką ze strony liderów i instytucji międzynarodowych:

#IstanbulConvention ma na celu zapewnienie podstawowej ochrony prawnej kobietom i dziewczętom na całym świecie.
Nie możemy nie żałować i wyrazić głębokiego niezadowolenia z decyzji rządu Turcji o wycofaniu się z tej konwencji. Wzywamy Turcję do zmiany swojej decyzji. https://t.co/wnXcJ1pXAU

- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 20 marca 2021 r

Turcja zaskakująco wycofała się z #IstanbulConvention w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie wolno nam osłabiać wysiłków na rzecz ochrony bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt w Turcji. Oczekuję, że nasz rząd wezwie Turcję do ponownego przemyślenia swojej decyzji.

- Daniel Kawczyński (@DKShrewsbury) 21 marca 2021 r

Decyzja #Turcji o wycofaniu się z @coe#IstanbulConvention“,  jest niepokojąca i godna głębokiego ubolewania. Kolejny przykład regresu w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności w Turcji, tym razem dla #women + #girls. #WomensHumanRights @MarijaPBuric, @JosepBorrellF

- NikosChristodoulides (@Christodulides) 21 marca 2021 r

Przywódcy Rady Europy reagują na ogłoszone przez #Turcję wycofanie się z #IstanbulConventionhttps://t.co/SU2l6MJIEX Niemiecki przewodniczy @coe Komitetu Ministrów Rady Europy do 21 maja 2021 r. pic.twitter.com/Gq3VZIwVSO

- GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 21 marca 2021 r

„Wzywamy #Turkishauthorities, aby nie osłabiały międzynarodowego systemu ochrony kobiet przed przemocą wprowadzoną przez @coe #IstanbulConvention”. https://t.co/p3yIDQKcc9

- Rik Daems (@PACE_President) 21 marca 2021 r

 

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.