5 animowanych filmów promujących równość i prawa człowieka w Birmie

Screencap from an animation video that highlights human rightsabuses in Myanmar

Scena z animacji dotyczącej łamania praw człowieka w Birmie

Grupa z Birmy używa animowanych filmików, żeby promować prawa człowieka, równość i sprawiedliwość w kraju.

Equality Myanmar stworzyło te multimedialne zasoby dla celów swoich programów rzecznictwa i edukacji o prawach człowieka, żeby wspierać ludzi i pobudzać zmiany w społeczeństwie. Przez ostatnie 15 lat grupa szkoliła kobiety, studentów, mnichów i pastorów, aktywistów, nauczycieli,liderów społeczności, rolników i pracowników, którzy teraz tworzą siatkę rzeczników i trenerów uczących o prawach człowieka.

Poprzez te warsztaty, grupa dotyka problemów społecznych, z którymi mierzy się dziś Birma. Uczestnicy zajęć zyskują nie tylko świadomość istnienia tych problemów, lecz również wiedzę na temat związku praw człowieka z budowaniem bardziej demokratycznego i zintegrowanego społeczeństwa.

Filmiki są proste, ale pouczające. Mogą być używane również w innych krajach, ponieważ tematy są uniwersalne i łatwe do zrozumienia.

Wybory

Najnowsze wideo zamieszczone przez grupę dotyczy nadchodzących wyborów. Film przedstawia kilku głosujących, którzy spotkali się z problemami związanymi z wyborami, takimi jak przymus, oszustwo, cenzura i inne naruszenia praw człowieka.

Kobiety w polityce

To wideo promuje udział kobiet w polityce. Opowiada historię birmańskiej dziewczynki, która marzyła o zostaniu funkcjonariuszem publicznym od czasu, gdy zobaczyła, że społeczeństwo potrzebuje lepszej polityki, żeby zwalczać biedę i niesprawiedliwość. Początkowo rodzina ją zniechęcała, jednak dziewczynka nie ustawała w działaniach i została członkiem parlamentu.

Praca dzieci

To wideo, stworzone przez Maung Maung Aye, zwraca uwagę na wykorzystywanie pracy dzieci. W filmie kobieta odrzuca swojego chłopaka, gdy widzi, że nosi on koszulkę wyprodukowaną przez firmę zatrudniającą dziecięcych pracowników.

Mowa nienawiści

Kolejny film przypomina, jak niebezpieczna jest mowa nienawiści. Animacja pokazuje wioskę żyjącą w pokoju i harmonii. Przybycie sępa (symbol mowy nienawiści) szerzącego wrogość i wzajemne urazy sprawia, że w miasteczku zaczyna panować chaos. Na szczęście nad wioską przelatuje gołębica szerząca miłość i pokój.

Ten film powinien być szczególnie rozpowszechniany – w Birmie nasila się internetowa mowa nienawiści, podsycając napięcia i konflikty społeczne w różnych częściach kraju.

Różnorodność i dyskryminacja

Maung Maung Aye stworzył wideo promujące różnorodność i zachęcające ludzi, aby nie dyskryminowali innych z powodu płci, rasy, religii czy koloru skóry. Ten film również jest przydatny w walce z narastającym rasizmem i dyskryminacją etniczną w kraju. Birmę zamieszkuje ponad 100 grup etnicznych, a większość ludności praktykuje buddyzm.

Te kreatywne animacje pozwalają lepiej zrozumieć społeczeństwo Birmy i pokazują, jak duże znaczenie ma promowanie wiedzy o prawach człowieka.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.