Promowanie prawa do edukacji wśród młodzieży w Mali

Podczas, gdy Mali próbuje zjednoczyć swoje obszerne terytorium, zmęczone przez długi konflikt wewnętrzny między północą i resztą kraju, młodzi ludzie nie mogą się doczekać, by iść dalej i budować przyszłość Mali. My Rights, My Voice, Mali (‘Moje prawa, mój głos w Mali’) to projekt, stworzony przez młodzież z Mali ze wsparciem Oxfam [angielski], mający na celu promowanie ich praw do edukacji oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Image from Facebook page for the My Rights, My Voice project. Used with permission.

Obraz projektu My Rights, My Voice z Facebooka. Użyte za pozwoleniem.

Kontekst

Mimo że 80% dzieci uczęszczało do szkoły podstawowej w roku 2010/2011, system ma problem, by zapewnić im edukację na dobrym poziomie [angielski]. Blisko połowa opuszcza szkołę przed jej ukończeniem [angielski], podczas, gdy duża ilość kończy ją bez podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. System nauczania cierpi także na brak szkół na obszarach wiejskich, a także na brak nauczycieli oraz materiałów.

High school students in Kati, Mali via wikipedia  Creative Commons Attribution 2.5 Generic license.

Licealiści w Kati, Mali, via Wikipedia licence Creative Commons Attribution 2.5 Generic.

Laya Diarra, która bloguje dla Afribone w Bamako, wyjaśnia, dlaczego ukończenie szkoły podstawowej często nie wystarcza, by rozwiązać problem analfabetyzmu:

Udowodniono, że dzieci, które ukończyły pierwszy etap podstawowego nauczania bardzo szybko ponownie popadają w analfabetyzm. To kształcenie nie gwarantuje osiągnięcia minimalnego poziomu edukacji, który jest celem systemu.

Dodatkowo, nierówność między dziewczętami i chłopcami w dostępie do edukacji jest dużym problemem. W 2008 roku, ponad 80 000 uczniów zdało egzamin wstępny do szkoły średniej, ale 17 000, z czego 40% to dziewczęta, nie znalazło miejsca [angielski] w szkole średniej. Marianne Opheim, badacz edukacji, wyjaśnia, że różnica międzypłciowa nie jest tak wielka, jak się wydaje:

Uznając znaczenie poszczególnych czynników, związanych ze statusem kobiety, myślę, że pod-rekrutacja dziewcząt jest ściśle związana z generalnymi dużymi wyzwaniami, przed jakimi stoi system szkolnictwa w Mali, takie jak różnica językowa i kultura między szkołą a rodziną.

Rozwiązania

Mali zmaga się z brakiem nauczycieli (w niektórych przypadkach: jeden na stu uczniów), ich słabym szkoleniem, niewystarczającymi materiałami w klasach oraz przestarzałym programem. Jednak istnieją szkoły, które stawiają czoła wyzwaniu, jak szkoła podstawowa Mohamed Diallo Primary School. Na filmie jej dyrektor podkreśla, że, pomimo wielu trudności, szkole udało się zrealizować jej cele, dzięki poświęceniu nauczycieli:

Braki w państwowej edukacji w dziedzinie odpowiedzialności oraz brak przejrzystości w kierowaniu budżetem oznaczają, że normy prawne nie są respektowane i że polityka krajowa, taka jak w kwestii nauczania dziewcząt, nie jest wprowadzana w życie.

Praca w Mali z takimi partnerami, jak wspólnota Edukacja dla Wszystkich, Moje prawa, mój głos wzywa do poprawy programów krajowych, włączając w to praktyczną wiedzę o życiu oraz prawa do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Organizacja szkoli również ruch młodzieży, mający za zadanie monitorowanie wdrażania zmian, aby wzbudzać w rządzie poczucie odpowiedzialności za nauczanie oraz zapewnienie dobrej jakości edukacji wszystkim dzieciom w Mali i, w szczególności, za promowanie szkolnictwa dziewcząt.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.