Panama : prawo do sterylizacji potępione przez Kościół katolicki

[Linki odsyłają do stron hiszpańskojęzycznych]

28 lutego Zgromadzenie Narodowe zaakceptowało prawo pozwalające na poddanie się bezpłatnemu zabiegowi sterylizacji kobietom powyżej 23 roku życia, posiadającym dwoje lub więcej dzieci.

Panamski kanał telewizyjny TVN noticias na swojej stronie internetowej wyjaśnia:

En tanto el proyecto de ley 196 dispone que la esterilización femenina se hará ante una petición voluntaria de la mujer al médico tratante, por recomendación médica, en estado de emancipación, que tenga uno o más hijos, prueba de no embarazo certificada por una institución pública o por solicitud médica, de tutor o de la persona legalmente responsable de la mujer que tenga una enfermedad mental debidamente acreditada.

Projekt ustawy 196 rozporządza, iż sterylizacja może zostać przeprowadzona na wniosek kobiety pełnoletniej, posiadającej jedno lub więcej dzieci, złożony do lekarza rodzinnego w celu otrzymania rekomendacji medycznej. Kobieta musi przedstawić zaświadczenie, że nie jest w ciąży, zatwierdzone przez instytucję publiczną. Sterylizacja może być także przeprowadzona na wniosek lekarza, opiekuna lub osoby prawnie odpowiedzialnej za kobietę dotkniętą chorobą  psychiczną.

Arcybiskup metropolita José Domingo Ulloa zareagował na to prawo, w imieniu Kościoła katolickiego, określając je jako zgubne. Arcybiskup stwierdził również, iż prawo to zagraża Panamie starzeniem się społeczeństwa, na wzór wielu państw europejskich, które przedsięwzięły podobne środki.

Reakcje opinii publicznej są różne. Z jednej strony są osoby, uważające iż sterylizacja jest indywidualną decyzją kobiety i Kościół nie ma nic do powiedzenia jeśli chodzi o tego typu prawa, podczas gdy inni wyrażają swoje zniesmaczenie prawem „anty-life”.

Ernesto Alvarado uważa, że 23 lata to bardzo młody wiek i kobiety te mogą później żałować swojej decyzji. W Hora Cero pisze, że:

El Peligro que percibo es lo referente a la edad de la persona. En España 1 de cada 100 personas que se ha practicado la esterilización con fines anticonceptivos, busca su des esterilización, por las siguientes razones: cambio de pareja, muerte de los hijos, mejora situación médica o social o razones psicológicas.

Wg mnie, niebezpieczeństwem jest wiek osoby. W Hiszpanii, 1 na 100 osób, które poddały się sterylizacji, szuka sposobu na odwrócenie operacji z różnych powodów: nowy partner, śmierć dzieci, lepsza sytuacja socjalna lub zdrowotna, a także z powodów psychologicznych.

 Catedral Metropolitana de la Ciudad de Panamá


Katedra metropolitalna miasta Panamy, zdjęcie Javier Volcan z Flickr licencjonowane przez Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

Według Yohel Amat (@te_interesa) Kościół katolicki powinien raczej rozwiązać swoje wewnętrzne problemy zanim wyda opinię na temat sterylizacji:

@te_interesa: ¿Q hacen voceros católicos hablando en contra d la esterilización femenina voluntaria, cuando tienen “el rancho ardiendo”? #WTF #Panama

Dlaczego katoliccy rzecznicy przeciwstawiają się dobrowolnej sterylizacji kobiet, podczas gdy sami mają bałagan? #WTF #Panama

Zdaniem Alfonso Grimaldo (@AlfonsoAGP) każdy jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące własnego ciała:

@AlfonsoAGP: Your body, your choice. Always. (Tu cuerpo, tu elección, siempre.) Ninguno de nosotros aceptaría que nos dijeran como vivir nuestras vidas.

Twoje ciało, twoja sprawa. Zawsze. Nikomu z nas nie podobałoby się gdyby ktoś mówił nam co zrobić z własnym życiem.

Xavier (@tortugaconqueso) uprasza Kościół o nienarzucanie swoich poglądów:

@tortugaconqueso: Mantengan sus visiones retrógradas de lo que debería ser la sociedad dentro de sus templos y lejos de la asamblea, por favor.

Trzymajcie swoją zacofaną wizję społeczeństwa wewnątrz waszego kościoła i z dala od zgromadzenia.

Zdania są podzielone. Również wśród chrześcijan są zwolennicy nowego prawa, co sprawia, że oficjalna reakcja Kościoła katolickiego wydaje się jeszcze bardziej niezrozumiała, jak podkreśla Ana Loarraine J. (@analorrainej) :

@analorrainej: Yo no se uds pero yo veo hasta religiosos a favor de la ley, no entiendo la posición de Ulloa.

Nie wiem jak wy, ale ja widziałam religijne osoby będące za tym prawem, dlatego nie rozumiem pozycji Ulloa.

Prawo nie otrzymało jeszcze podpisu prezydenta, ale wygląda na to, że głos Kościoła katolickiego zostanie wysłuchany: Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego obiecał przedyskutować pewne zmiany z Prezesem Ricardo Martinelli, wg gazety La Critica:

Gálvez indicó que conversaría con el presidente Ricardo Martinelli para ver de qué manera se modificaban algunos temas que son de la objeción de la Iglesia católica.

Gálvez zadeklarował, że porozmawia z Prezesem Ricardo o ewentualnych zmianach pewnych aspektów budzących sprzeciw Kościoła katolickiego.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.