Anna Szajna

Email Anna Szajna

Ostanie Anna Szajna

Białoruś: Dzień wyboru prezydenta kończy się protestami i interwencją

  29 marzec 2011

Styczeń 19, dzień wyborów prezydenta Białorusiskończyl się masowymi protestami, aresztowaniami  i gwałtownymi starciami z policją w Mińsku – stolicy Białorusi. Aleksander Łukaszenko urzędujący prezydent startował przeciwko 9 innym kandydatom opozycjnym, z których niektórzy zostali zaatakowani bądź aresztowani.Tysiące ludzi zgromadziło się po zamknięciu urn do głosowania  by protestować przeciwko oszustwu wyborczemu...

Jordania: Palestynie, z miłością

Bloggers in Jordan, where a majority of people are descended from Palestinians, wrote extensively about issues in the West Bank and the Middle East this week. Blogerzy w Jordanii ,gdzie wiekszość ludności jest pochodzenia palestyńskiego pisali w tym tygodniu o sprawach Zachodniego Brzegu o o sprawach Bliskiego Wschodu.