100 dni dla Alay: rodzina egipskiego aktywisty liczy dni do jego uwolnienia

Alaa Abd El Fattah, fotografia: Nariman El-Mofty.

Po spędzeniu pięciu lat w więzieniu, egipski bloger i aktywista Alaa Abd El Fattah zostanie uwolniony 17 marca 2019 roku. 8 grudnia jego rodzina rozpoczęła kampanię nazwaną “100 Dni dla Alay”, aby upewnić się, że jego uwolnienie dojdzie do skutku.

Zwolnienie Alay w marcu nie kończy aresztowania, ale oznacza przejście do ostatniej fazy wyroku. Po wyjściu z więzienia i przez kolejne pięć lat Alaa musi spędzać każdą noc na lokalnym posterunku policji. Przez cały ten czas będzie pod obserwacją policji.

Alaa został aresztowany w domu rodzinnym w listopadzie 2013 roku. Ponad rok później, w lutym 2015 roku, odbył się proces i ostatecznie skazano go na 5 lat więzienia za nawoływanie do protestów (wbrew przepisom z 2013 roku, które znacznie ograniczały prawo obywateli do zgromadzeń). Chociaż uczestniczył w proteście przeciwko praktyce sądzenia cywilów przez sądy wojskowe, w dniu 26 listopada 2013 roku, Alaa nie odgrywał żadnej roli organizacyjnej. Egipski Sąd Kasacyjny potwierdził swoje orzeczenie w listopadzie 2017 roku.

Omar Robert Hamilton, kuzyn Alay, określił na Twitterze cele kampanii:

  1. To re-focus local and international attention on his case to ensure that Alaa is actually released on March 17th.
  2. To enter the concept of المراقبة (‘surveillance’ or ‘parole’) into the public consciousness. After release, Alaa is still sentenced to spend every night in his local police station for *five years*. We need to lay the groundwork for pressure against this.

1. Zwrócenie lokalnej i międzynarodowej uwagi w tej sprawie, aby upewnić się, że Alaa zostanie zwolniony 17 marca.

2. Przedstawienie pojęcia المراقبة (“nadzoru policyjnego” lub “warunkowego zwolnienia”) świadomości publicznej. Po zwolnieniu Alaa musi spędzać noce na lokalnym posterunku policji przez *pięć lat *. Musimy położyć fundamenty, aby przeciwstawiać się temu.

Alaa był więziony lub prowadzono śledztwo przeciw niemu, pod rządami wszystkich egipskich głów państwa przez całe swoje życie. W 2006 roku został aresztowany za udział w pokojowym proteście. W 2011 roku spędził dwa miesiące w więzieniu, więc nie był obecny podczas narodzin swojego pierwszego dziecka, Khaleda. W 2013 roku został aresztowany i zatrzymany na 115 dni bez procesu.

Alaa pracował przez wiele lat w projektach aktywizmu technologicznego i politycznego z żoną Manal Hassan. Pochodzi z rodziny wybitnych obrońców praw człowieka, jego ojciec, Ahmed Seif El Islam to prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, wielokrotnie więziony podczas reżimu Hosni Mubaraka. Siostry Alay, Mona i Sanaa Seif, są także obrońcami praw człowieka i przez lata prowadziły kampanię przeciwko sądzeniu cywilów przez sądy wojskowe w tym kraju. W 2016 roku Sana zakończyła karę sześciu miesięcy więzienia za obrażanie urzędnika publicznego.

Procesy, przez które przeszedł Alaa, są podobne do doświadczeń wielu innych Egipcjan, którzy są uwięzieni za swoją działalność. Szacuje się, że w Egipcie jest 60 000 więźniów politycznych, według organizacji praw człowieka. Osoby aresztowane pod zarzutami politycznymi w Egipcie są często porywane, torturowane, poddawane długotrwałym aresztowaniom przedprocesowym i odosobnieniu.

Dołącz do kampanii #FreeAlaa

W liście skierowanym do uczestników RightsCon, konferencji poświęconej prawom cyfrowym, która odbyła się w Toronto w maju 2018 roku, Alaa wezwał zwolenników do “naprawienia własnych demokracji”.

This has always been my answer to the question “how can we help?” I still believe [fixing democracy] is the only possible answer. Not only is where you live, work, vote, pay tax and organize the place where you have more influence, but a setback for human rights in a place where democracy has deep roots is certain to be used as an excuse for even worse violations in societies where rights are more fragile. I trust recent events made it evident that there is much that needs fixing. I look forward to being inspired by how you go about fixing it.

Naprawa demokracji zawsze była moją odpowiedzią na pytanie: “Jak możemy pomóc?”. Nadal uważam, że jest to jedyna możliwa odpowiedź. Nie tylko tam, gdzie mieszkasz, pracujesz, głosujesz, płacisz podatki i organizujesz przestrzeń, w której możesz wpływać na sytuację, ale też łamanie praw człowieka, gdzie demokracja głęboko się zakorzeniła, z pewnością posłuży jako pretekst do jeszcze poważniejszych naruszeń w społeczeństwach. gdzie sytuacja praw człowieka jest znacznie gorsza. Ostatnie wydarzenia pokazały, moim zdaniem, że wiele trzeba naprawić. Z niecierpliwością czekam na Twoją inspirację, aby zainspirować nas wszystkich.

Osoby, które chcą dołączyć do kampanii “100 Dni dla Alay”, mogą wysyłać “eseje, zdjęcia lub jakiekolwiek oznaki solidarności”, które zostaną opublikowane na stronie kampanii:

This is an open-source campaign – we'll be putting out some new ideas, but need new thoughts and new energy coming in too. So get thinking with us!

The hashtag, as always, is #FreeAlaa#FreeAlaa – please join us in preparing the ground for Alaa's release.

To otwarta kampania: zamierzamy rozpowszechniać nowe pomysły, ale potrzebujemy również wkładu nowych inicjatyw i energii. Więc zacznij myśleć z nami!

Hashtag, jak zawsze, to #FreeAlaa. Dołączcie do nas, aby przygotować się na wyzwolenie Alay.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.