Sytuacja gospodarcza i demograficzna Włoch – jest coraz gorzej

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3eNDm_8lD6FWKdcCUxAPYzkoRCyxLqIvd7OPzCH1IWEneu3r2

Koszyk dóbr Włochów jest coraz mniejszy
Zdjęcie: Shutterstock

[Wszystkie nieoznaczone odnośniki w poniższym artykule prowadzą do stron w języku włoskim.]

Podczas gdy na tak zwanym „Mare mortum” u wybrzeży Lampedusy powtarzają się kolejne tragedie, które potem trafiają na nagłówki w mediach tradycyjnych i społecznościowych, Włochów dotyka kryzys ekonomiczny, który wydaje się nie mieć końca. Rośnie liczba osób dotkniętych problemem biedy, a emigracja najzdolniejszych pracowników rośnie.

W drugiej połowie października dossier na temat Nowa bieda w Italii. Włosi, którzy pomagają.”, zaprezentowany przez stowarzyszenie Coldiretti na Międzynarodowym Forum Rolnictwa i Żywienia w Cernobbio, nakreśla niepokojący obraz głodu we Włoszech.

Na blogu articolotre.com, Gea Ceccarelli napisała:

Jak podaje stowarzyszenie, liczba Włochów, którzy otrzymali za pośrednictwem organizacji non profit paczki żywnościowe lub darmowe posiłki wyniosła prawie 4,1 miliona. Około 303 485 z nich mogło skorzystać ze stołówek, podczas gdy 3 764 765 osób należało do tej grupy, która ze wstydu wolała odebrać paczki dostarczone do domu.

Z drugiej strony, portal ilsostenibile.it ujawnia szczegóły na temat grup najbardziej dotkniętych tym problemem:

Wraz z 579 tysiącami osób powyżej 65 roku życia (wzrost o 14% w porównaniu z 2012r.), we Włoszech naliczono aż 428 587 dzieci poniżej piątego roku życia, które w 2013 roku potrzebowały pomocy aby zwyczajnie napić się mleka czy coś zjeść. Był to rekordowy wzrost, o 13 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadprzeciętnie rosną jednak statystki dotyczące osób starszych, 578 583 osoby powyżej 65 roku życia (+14% w porównaniu z rokiem 2012) były zmuszone skorzystać z pomocy żywnościowej.

Dotknięte kryzysem włoskie rodziny oszczędzają na wszystkim, lub są wręcz zmuszone do rezygnowania z zakupu podstawowych dóbr. Portal riverflash.it donosi:

Sześciu na dziesięciu statystycznych Włochów zmniejszyło swoje wydatki na artykuły żywnościowe, poziom tych wydatków jest obecnie najniższy od 20 lat. W 2013 roku obserwujemy kontynuację trendu spadkowego. Włoskie rodziny tną wydatki na artykuły żywnościowe, poczynając od oliwy z oliwek (-9%) po ryby (-13%), makaron (-9%), mleko (-8%), owoce i warzywa (-3%), a także mięso. W czasie ośmiu pierwszych miesięcy tego roku, na bazie danych przeanalizowanych przez Ismea-Gfk Eurisko, zanotowano czteroprocentowy spadek ogólnych wydatków na żywność we Włoszech.

Pomimo że niektórzy politycy wciąż powtarzają, że ożywienie gospodarcze jest już blisko, na dzień dzisiejszy widzi się jedynie pogorszenie. Portal termometropolitico.it przywołuje alarmujące dane ilustrujące trudną sytuację na rynku pracy: 

Zatrudnionych jest około 22 349 tysięcy osób, co oznacza spadek o 80 000 w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 490 tysięcy w porównaniu z rokiem ubiegłym, co daje wskaźnik zatrudnienia równy 55,4%. Cele europejskie narzucałyby nam natomiast wynik na poziomie 67%. Bezrobotni, jak podkreśla Krajowy Instytut Badawczy to dziś około 3 194 00 osób. W rezultacie wskaźnik nieaktywności zawodowej (obejmujący osoby pomiędzy 15 a 64 rokiem życia) wynosi 36,4%, czyli wzrasta zarówno w odniesieniu do miesiąca, jak i roku poprzedniego.

Consumerismo.it, portal internetowy powiązany ze stowarzyszeniem Codacons, zajmującym się ochroną środowiska i praw konsumentów pisze:

Stopa bezrobocia wynosi 12,5%, jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 1,6 punktu procentowego w ostatnich dwunastu miesiącach.

 

Bezrobotnych w wieku 15-24 lat są 654 tysiące. Stosunek bezrobotnych między 15 a 24 rokiem życia do całej populacji wynosi 10,9%, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z danymi za sierpień, ale wzrost o 0,6 punktu procentowego w skali roku.

Stopa bezrobocia wśród 15-24 latków, to jest stosunek liczby bezrobotnych do liczby zatrudnionych i szukających pracy wynosi 40,4%, czyli wzrósł o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 4,4% w porównaniu do roku ubiegłego.

slogan di Codacons, tratto da Codacons.it

Slogan Codacons źródło: Codacons.it

Liczba nieaktywnych zawodowo w wieku 15-24 lat wzrosła o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca (71 tysięcy osób więcej), ale pozostaje bez większych zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Odsetek osób nieaktywnych zawodowo dochodzi do 36,4%, jest to wzrost o 0,2 punktu procentowego nie uwzględniając wahań sezonowych i o 0,1 punktu procentowego w skali roku.

Różnice płci również są znaczne, kobiety okazują się jeszcze mocniej dotknięte kryzysem. Portal romasette.it zwraca uwagę, że:

Jeżeli przyjrzeć się różnicom wśród obu płci, wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn, wynoszący 64,4% spada o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z miesiącem poprzednim i o 1,7 punktu procentowego w skali całego roku. Ten sam wskaźnik dla kobiet, wynoszący 46,5% spada o 0,3 punktu procentowego nie uwzględniając wahań sezonowych i o 0,7 punktu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn pozostaje jednak niezmiennie na poziomie 12% w porównaniu do miesiąca poprzedniego i wzrasta o 1,8 p.p. w ciągu 12 miesięcy podczas gdy dla kobiet wynosi 13,2% i wzrasta o 0,3 p.p. w porównaniu do miesiąca poprzedniego i  o 1,3 punktu w skali roku.

http://2.bp.blogspot.com/_H-epOMi850o/TOuJurn3U9I/AAAAAAAAAM4/zxZEguCy3cw/s320/altan-crisi-e-stabilita.jpg

„Ten kryzys będzie trwał latami. Wreszcie trochę stabilizacji.” Autorem rysunku jest artysta o pseudonimie Altan

 

Analizując dane Istat opublikowane na początku października, z których wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku siła nabywcza włoskich gospodarstw domowych spadła o 1,7% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2012, portal consumerismo.it podsumowuje:

Zamieniając to na liczby – liczy Codacons – to tak jakby trzyosobowa rodzina w zaledwie 6 miesięcy straciła 594 euro (489 euro dla rodziny dwuosobowej, 654 dla rodziny czteroosobowej), obciążenie równie niewidoczne, jak rujnujące.

Gdyby dodać do tego dane opublikowane kilka dni temu przez Istat, z których wynika, że spadek siły nabywczej w porównaniu do roku 2012 wyniósł 4,7%, obciążenie to okazuje się bezlitosne i przybiera dramatyczny zarys. To tak, jakby w półtora roku trzyosobowa rodzina płaciła podatek równy 2 236 euro!!!

Wraz ze wzrostem biedy, pojawia się coraz więcej inicjatyw mających na celu okazanie solidarności z osobami dotkniętymi tym problemem. Portal fanpage.it informuje, że:

…W 2013 roku naliczono aż 15 067 obiektów (stołówek i punktów rozdawnictwa) zarządzanych przez 242 ośrodki charytatywne, należące do siedmiu organizacji (Włoski Czerwony Krzyż, włoski Caritas, Fundacja Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, Stowarzyszenie „Sempre insieme per la Pace”,  Comunità di Sant’Egidio, Associazione Banco Alimentare Roma) oficjalnie uznawane przez Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), zajmującą się dystrybucją środków pomocowych. W kwestii oferowanych rodzajów pomocy żywnościowej – podsumowuje stowarzyszenie Coldiretti – około 28 procent wartości tej pomocy stanowią sery, następnie makarony (18% kosztów), mleko (14 %), biszkopty (12%), ryż (8%), olej słonecznikowy (6%), przecier pomidorowy (4%), następnie warzywa strączkowe, konfitury i mąka.

Komentując ostatnie dane Istat o sytuacji na rynku pracy, portal termometropolitico.it donosi:

Mniej niż dwóch na dziesięciu młodych ludzi pracuje, nawet jeżeli trzeba tu wziąć poprawkę na obecność niepełnoletnich, czyli uczniów. W rzeczywistości najbardziej niepokojące dane to bezrobocie wśród ludzi młodych, to jest stosunek liczby bezrobotnych do liczby zatrudnionych i szukających pracy, który to wskaźnik we wrześniu osiągnął poziom 40,4%. Jest to wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem i o 4,4 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego.

Również na Twitterze problem jest dobrze znany:

 

Natychmiastową konsekwencją tej dramatycznej sytuacji, poza stopą bezrobocia wśród młodych (dochodzą do poziomów z 1977 roku, to jest ponad 40%) jest zwiększona emigracja za granicę.

rysunek: drenaż mózgów włoskiej gospodarki – źródło: Il nazionale

Ponad 400 tysięcy Włochów z wyższym wykształceniem wyjechało z kraju, a 59% młodych ludzi, którzy pozostali chciałoby wyjechać przez brak perspektyw na zatrudnienie.

Kolejne komplikacje szykują się w demograficznej przyszłości Włoch: w 2030 roku, za szesnaście lat, liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat przewyższy liczbę pokoleń aktywniejszych. Nawet napływ imigrantów z zagranicy nie może zrekompensować utraty najlepszych: ostatnie fale imigrantów były spowodowane szczególną sytuacją na Półwyspie Somalijskim i w krajach arabskich, ale zjawisko to od dłuższego czasu maleje. Nowym celem imigrantów są kraje lepiej rozwinięte gospodarczo, a nie borykające się z bezrobociem i kryzysem Włochy.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.