adam.dobrzynski

Email adam.dobrzynski

Ostanie adam.dobrzynski

Hong Kong: Główna Angielska Gazeta Czerwienieje?

  8 lipiec 2012

Niedawny przeciek serii korespondencji mailowej pomiędzy redaktorem naczelnym głównej angielskiej gazety w Hong Kongu a jego zastępcą , na temat reportażu o zainscenizowanym samobójstwie politycznego aktywisty z kontynentu, Li Wangyang'a, naświetlił pogarszający się stan wolności prasowej.