Pakistańska organizacja uruchamia projekt wsparcia bezpieczeństwa dziennikarzy w internecie

Warsztaty Fundacji ds. Praw cyfrowych (DRF) na temat bezpieczeństwa kobiet w mediach. Zdjęcie dzięki DRF, wykorzystane za zgodą.

W zeszłym tygodniu w Pakistanie pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw cyfrowych Fundacja ds. Praw cyfrowych (Digital Rights Foundation) uruchomiła system wspierania praw cyfrowych dla dziennikarzy. Celem projektu jest pomoc dziennikarzom w kwestiach związanych z bezpieczeństwem podczas pracy online – szkolenie ich i dostarczanie odpowiednich materiałów szkoleniowych.

System jest skierowany do pracowników organizacji informacyjnych działających w kraju i stara się wyposażyć korespondentów w niezbędną wiedzę do bezpiecznej pracy, a także skłonić do myślenia o własnym cyfrowym bezpieczeństwie.

Projekt rozpoczął się dwudniowymi kursami edukacyjnymi, w których wzięło udział ponad dwudziestu dziennikarzy z całego kraju. W “Światowym wskaźniku wolności prasy” Reporterów bez Granic (RSF) na rok 2016, Pakistan zajmuje 147. miejsce na 180 krajów. Jak przyznaje RSF: “Dziennikarze często stają się celem ataków ekstremistycznych grup, islamistycznych organizacji, a także przerażających służb wywiadowczych Pakistanu”.

Dziennikarze regularnie zmagają się z różnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem, w tym z nękaniem w miejscu pracy i groźbami zastraszania w odwecie za swoje artykuły. W zeszłym roku, podczas dialogu konsultacyjnego na temat kwestii bezpieczeństwa kobiet pracujących sektorze prasowym, korespondenci podnieśli kwestię braku skutecznych mechanizmów, które mogą zapewnić rzeczywistą pomoc w przypadkach molestowania seksualnego w miejscu pracy. Organizatorzy spotkania wezwali firmy medialne do opracowania i ustanowienia kodeksu postępowania, który mógłby zapewnić rozwiązania problemów związanych z nękaniem w mediach i natychmiast wprowadzić w życie jego zasady.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że wprowadzony przez nich system będzie w stanie wyposażyć dziennikarzy w praktyczne umiejętności, promować bezpieczeństwo internetowe w mediach oraz podnosić świadomość w zakresie praw cyfrowych w czołowych mediach.

Czytaj także: Aktywiści działający w internecie znikają w Pakistanie

Prześladowania w Internecie, w Pakistanie

W 2016 r. organizacja Digital Rights Foundation (DRF) uruchomiła pierwszą w kraju gorącą linię, która zapewnia porady prawne, wsparcie dla bezpieczeństwa w sieci oraz poradnictwo psychologiczne dla ofiar wirtualnych prześladowań.

Obecnie, na podstawie informacji otrzymanych od pracowników linii, DRF regularnie publikuje raporty na temat charakteru i zakresu wirtualnych oskarżeń w Pakistanie:

According to our findings in the first four months of its operation the helpline received 513 individual complaints. The total number of calls were 535, with 406 of them being individual cases. 62% of the calls were made by women, whereas 37% of the callers were men. The platform where people face the most harassment was found to be Facebook and most of the complaints were regarding fake profiles, non-consensual use of information, blackmailing, unsolicited messages and hacked accounts or devices. Majority of the cases received by the Helpline were from Punjab (41.3%) whereas 23.90% individuals did not disclose their location. The helpline also got calls from Sindh (17.8%), Khyber Pakhtunkhwa (4.70%), Balochistan (1.30%), Azad Kashmir (0.70%), Federal Territory (10.10%) and outside Pakistan (0.20%).

Według naszych raportów przez pierwsze cztery miesiące, linia pomocy otrzymała 513 indywidualnych skarg. Łączna liczba zgłoszeń wyniosła 535, z czego 406 to pojedyncze przypadki. 62% wszystkich połączeń pochodzi od kobiet, a 37% od mężczyzn. Platformą, na której najbardziej nękano, był Facebook, a większość skarg dotyczyła fałszywych profili, wykorzystywania nieautoryzowanych informacji, szantażu, niechcianych wiadomości. Większość połączeń z infolinią pochodzi z Pendżabu (41,3%), a 23,90% odmówiło ujawnienia ich miejsca pobytu. Inne regiony, z których odebrano połączenia to: Sindh (17,8%), Chajber Pasztunchwa (4,70%), Beludżystan (1,30%), Azad Dżammu i Kaszmir (0,70%), Federalne terytorium (10,10%), a także regiony poza Pakistanem (0,20%).

Takie raporty są rejestrowane w Federalnym Urzędzie Śledczym (FIA) w Pakistanie – organie odpowiedzialnym za ujawnianie przestępstw wirtualnych.

Wolność słowa w Internecie, w Pakistanie

Pomimo faktu, że ustawa o cyberprzestępczości zawiera przepisy dotyczące nękania w internecie, organizacje zajmujące się prawami cyfrowymi uważają, że przepisy te są stosowane przeciwko aktywistom, blogerom i dziennikarzom – to znaczy grupom wykorzystującym przestrzeń online do zamieszczania komentarzy krytykujących państwo i służby.

Mimo wszystkich trudności, projekt rodzi nowe nadzieje na zjednoczenie dziennikarzy, bardziej świadomą postawę, na skuteczniejszą pomoc  w kwestiach związanych z bezpieczeństwem online, w walce z nękaniem w sieci, a także ze skutecznym raportowaniem problemów związanych z bezpieczeństwem w internecie.

Autorka artykułu, Anush Nur Fahim wzięła udział w spotkaniu inaugurującym projekt.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.