Żyjemy coraz dłużej, ale nie wszyscy żyją coraz zdrowiej

Wykres na temat zmian dotyczących złego zdrowia, których można oczekiwać w Ameryce Południowej, użyty za pozwoleniem.

Medigo, organizacja zdrowotna i platforma łącząca pacjentów i lekarzy na całym świecie, przeprowadziła globalną analizę porównawczą na temat oczekiwanej długości życia.

Ludzie przeciętnie żyją dłużej dziś niż w przeszłości. W prawie każdym kraju na świecie udało się zauważyć wzrost w średniej długości życia od początku XXI wieku, ze średnią światową wynoszącą 71,4 lat w 2015 roku. Jednakże istnieją duże różnice w oczekiwanej długości życia zarówno pomiędzy państwami jak i wewnątrz nich. W Europie i Ameryce Północnej średnia wynosi 73 lata, w Oceanii – 71 lat, w Ameryce Łacińskiej – 70 lat, w Azji 61 lat, a w Afryce tylko 55 lat.

Medigo w swoich badaniach poszła o krok dalej i zadała pytanie:

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że żyjemy coraz dłużej, ale czy żyjemy coraz zdrowiej?

Światowa Organizacja Zdrowia używa Oczekiwanej Długości Zdrowego Życia (HALE od ang. Healthy Life Expectancy) aby zmierzyć, jak wiele lat można żyć prowadząc zdrowy tryb życia. Czynnikami wpływającymi na rezultat są między innymi służba zdrowia, higiena osobista i wojna, jednakże HALE nadal przy obliczeniach nie bierze pod uwagę nagłych zgonów. Udało się zauważyć poprawę w tych notowaniach w ciągu ostatnich lat.

Między 2000 a 2015 r., oczekiwana długość życia wzrosła o pięć lat, co było najszybszym wzrostem od lat 60. ubiegłego wieku. Po owym wzroście, oczekiwana długość życia zmalała w latach 90. wskutek wybuchu epidemii AIDS w Afryce i upadku ZSRR w Europie Wschodniej.

Za pomocą wykresów, Medigo przedstawia alternatywne pomiary zdrowia na świecie – „Lata Złego Zdrowia” – ukazujące światowe zmiany od 2000 roku.

Wykres na temat oczekiwanych zmian podczas lat złego zdrowia, użyty za pozwoleniem.

W krótkiej rozmowie z Global Voices, Giulia Gutterer, dyrektor ds. marketingu online w Medigo, wytłumaczyła różnicę pomiędzy tradycyjnymi pomiarami dokonywanymi przez Światową Organizację Zdrowia a proponowanymi pomiarami „Złego Zdrowia”:

Zaczęliśmy od oczekiwanej długości życia, czyli od liczby lat, jaką powinniśmy przeżyć, określonej przy narodzinach, a następnie obliczyliśmy oczekiwaną długość zdrowego życia, biorąc pod uwagę faktyczną długość życia. Zrobiwszy to, możemy określić średnią liczbę lat, jaką człowiek może przeżyć w złym zdrowiu: „Lata Złego Zdrowia”. Lata Złego Zdrowia to lata, w których chorujesz lub zmagasz się z niepełnosprawnością.

Wszystkie wykresy stworzone przez Medigo można znaleźć na stronie internetowej platformy.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.