Manifest Global Voices

Wierzymy w wolność słowa: w ochronę prawa do mówienia – oraz prawa do słuchania. Popieramy uniwersalny dostęp do środków przekazu.

Staramy się więc umożliwić mówienie każdemu, kto chce coś powiedzieć – oraz umożliwić wysłuchanie tego każdemu, kto chce słuchać.

Dzięki nowym technologiom mowa nie musi już być nadzorowana ani przez mass media, ani przez rządy dążące do ograniczenia wolności myśli i komunikacji. Teraz każdy może dysponować taką siłą, jak prasa. Każdy może przekazać światu swoje opowieści.

Chcemy zbudować mosty nad dzielącymi ludzi przepaściami, abyśmy mogli coraz lepiej wzajemnie się rozumieć. Chcemy, by nasza wspólna praca była bardziej skuteczna, a nasze działania bardziej dynamiczne.

Wierzymy w moc bezpośrednich kontaktów. Związek między osobami z różnych światów ma nie tylko osobistą czy polityczną naturę, lecz także wielką siłę. Jesteśmy przekonani, że rozmowa ludzi z różnych krajów jest koniecznym warunkiem przyszłości wolnej, sprawiedliwej, dostatniej i trwałej – dla wszystkich obywateli naszej planety.

Chociaż nadal pracujemy i wypowiadamy się jako jednostki, pragniemy również określić i promować nasze wspólne cele i zainteresowania. Przyrzekamy, że będziemy się nawzajem wspierać, uczyć, słuchać i szanować.

Jesteśmy Globalnymi Głosami.

Tłumaczenie Barbara Głód