Artykuły na temat Madagaskar od maj, 2014

Gdy musisz przemieszczać się po Madagaskarze

Komunikacja publiczna na Madagaskarze może stanowić wyzwanie. Infrastruktura drogowa kraju jest zniszczona i słabo rozwinięta, a przepełnione autobusy są często jedynym rozwiązaniem.

Nie, dziękuję. Pokaż mi stronę.