Szymon Obrusiewicz

I'm a student of English Philology, hailing from Lublin, Poland. I volunteered to translate for Global Voices to gain some additional experience.

Email Szymon Obrusiewicz

Ostanie Szymon Obrusiewicz

Latynoamerykańska młodzież przeciw korupcji

  27 listopad 2012

Andrea dzieli się filmem na którym przedstawia wywiad z młodzieżą latynoamerykańską prowadzącą projekty na rzecz zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności. Ci młodzi przewodniczący wzięli udział w Trzecim Forum Global Voices Przeciw Korupcji, zorganizowanym piątego i szóstego listopada przez Globalną Młodzieżową Sieć Antykorupcyjną (GYAC) w Brazylii.