Alicja Wieczorek · lipiec, 2014

Ostanie Alicja Wieczorek od lipiec, 2014

Niski przyrost naturalny powodem znikających szkół podstawowych w rejonach wiejskich

  15 lipiec 2014

W całej szkole liczba uczniów wynosi 9 osób. Znają się bardzo dobrze z tutejszymi mieszkańcami, którzy pomagają im w uprawie warzyw na terenie szkoły. Uczniowie samodzielnie pakują je do worków i sprzedają na porannym targu. Ta mała szkoła publiczna z terenów słabo zaludnionych, która prowadziła edukację na miarę swoich możliwości, zostanie w tym roku ostatecznie zamknięta, mimo ciągłych starań jej opiekunów.