COVID-19 we Włoszech: Lekarze, pielęgniarki, zaangażowani pracownicy służby zdrowia i solidarność społeczna, aby pokonać wirusa.

Coronavirus, dottoressa che culla l'Italia, immagine di Franco Rivolli

Grafika symboliczna ilustratora z Wenecji: Franco Rivolli, ujawnione przez Karabinierów (siły zbrojne). Lekarka z maską i skrzydłami na plecach, która kołysze rozgorączkowane Włochy. Źródło: Artstation, strona internetowa autora.

Symboliczny obraz weneckiego ilustratora Franco Rivolli, ujawniony przez Karabinierów (siły zbrojne), stał się popularny w włoskich mediach społecznościowych. Ilustracja ukazuje lekarkę, który tuli Włochy, rozgorączkowane i owinięte włoską trójkolorową flagą. Skrzydła na jej plecach symbolizują pracowników służby zdrowia jako aniołów stróżów dla swoich pacjentów. Pomysł zrodził się z chęci podziękowania lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia zaangażowanym na pierwszej linii walki z epidemią nowego koronawirusa, który rzucił kraj na kolana.

Pandemia COVID-19 w roku 2019-2020 nadciągnęła do Włoch w ostatnich tygodniach. Jest to choroba układu oddechowego, COVID-19, spowodowana przez koronawirus SARS-CoV-2, który może wywołać zapalenie płuc. To nie jest prosta grypa, która atakuje tylko osoby starsze z chorobami towarzyszącymi. Może stać się dwustronnym śródmiąższowym zapaleniem płuc. Jak wyjaśnia włoskie Ministerstwo Zdrowia, najbardziej popularnymi symptomami są gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle mięśni, mieć zatkany nos, katar, ból gardła lub biegunkę. W najcięższych przypadkach infekcja może spowodować zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, zaburzenie czynności nerek a nawet śmierć.

Mappe e aggiornamenti sul COVID-19 in Italia e nel mondo

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa epidemia rappresenta un’emergenza internazionale di salute pubblica. L’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere definito pandemico. L’OMS pubblica ogni giorno un aggiornamento epidemiologico. Qui gli aggiornamenti: Situazione nel mondo e Situazione in Italia.

L’Università Johns Hopkins ha creato una mappa online della diffusione del COVID-19 che riporta gli aggiornamenti mondiali, aggiornati con i dati delle autorità sanitarie mondiali.

Mapa i aktualizacja o COVID-19 we Włoszech i na świecie

30 stycznia 2020, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła że epidemia ta stanowi międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego. Na podstawie danych z dnia 11 marca 2020 roku, WHO ogłosiła, że COVID-19 można zdefiniować jako pandemię. Sytuacja epidemiologiczna ciągle się zmienia. WHO każdego dnia publikuje informacje odnośnie aktualizacji epidemiologicznej. Oto aktualizacja sytuacji na świecie i we Włoszech.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa utworzył internetową mapę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, która ogłasza globalne aktualizacje na podstawie danych z globalnych organów ds. zdrowia.

Najbardziej dotknięty region i miasto we Włoszech: trasa wirusa w Lombardi, od Codogno do prowincji Bergamo i Brescia

Do dnia 20 marca 2020 roku, na świecie było 275 000 przypadków COVID-19, prawie 11 400 zgonów i 88 256 wyzdrowiałych.

Dane włoskiej Agencji Ochrony Ludności z godziny 18, dnia 20 marca 2020 dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa we Włoszech:

  • w ciągu jednego dnia, 20 marca 2020: 4670 nowych zakażeń, 627 zgonów y 689 wyzdrowiałych
  • obecnie: 47 021 zarażonych (37 860 aktualnie z pozytywnym wynikiem testu), 4032 zgonów i 5129 wyzdrowiałych.
  • aktualnie: 16 020 pacjentów wyzdrowiało w strukturze szpitalnej z objawami (2655 na oddziale intensywnej terapii), 19 185 osoby na kwarantannie domowej w całych Włoszech.
Esercito trasporta bare da Bergamo in altre regioni

Około 30 ciężarówek armii transportuje 130 trumien z Bergamo do krematoriów w innych regionach. Źródło: Ansa.

20 lutego 2020, zarejestrowano pierwszy przypadek COVID-19 we Włoszech: zdrowy 38-letni facet, sportowiec z Codogno, prowincja Pavia. Po wyzdrowieniu na oddziale intensywnej opieki medycznej przeszedł testy i w ten sposób odkryto „pierwszego pacjenta” w Lombardii, a później również inne pozytywne przypadki. Annalisa Malara, 38 lat, anestezjolog w szpitalu w Codogno jest pierwszym lekarzem który zdiagnozował koronawirusa we Włoszech. Niestety “pacjent zero” nie jest znany, gdyż “pierwszy pacjent” nigdy nie był w Chinach. Prawdopodobnie w barze w mieście zostało zarażonych wiele osób, zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych. Dlatego miasto zostało ogłoszone czerwoną strefą. Koronawirus bezlitośnie dotknął miasto i prowincję Bergamo (5154 zarażonych na dzień 20 marca 2020) oraz prowincję Brescia.

13 marca 2020r., dziennikarz David Carretta opublikował na Twitterze video na którym przegląda stronę z nekrologami z dnia 9 lutego 2020r. (początek rozprzestrzeniania się koronawirusa) i później 10 stron z nekrologami 13 marca 2020r.

Gazeta codzienna z Bergamo.

Prowincja Brescia jest drugim najbardziej dotkniętym regionem po Bergamo: 4648 zarażonych do 20 marca 2020. Podobnie jak w innych miejscach tam również dochodzi do sterylizacji ulic przy użyciu podchlorynu sodu.

Wpływ gospodarczy epidemiii COVID-19 w Lombardii jest ogromny. Lombardia i Wenecja Euganejska są regionami włoskimi o największym PKB na mieszkańca, przekraczającym średnią dla Unii Europejskiej. Regionalny minister zdrowia, Giulio Gallera, ogłosił duży projekt, który planuje budowę szpitala z 500 łóżkami przeznaczonymi do intensywnej terapii chorych na koronawirusa na terenie Targowiska w Mediolanie.

Upadające szpitale, brak łóżek oraz lekarze zagrożeni słabym sprzętem ochrony osobistej

Pielęgniarki wzywały ludność w tym video:

Non c’è più tempo. Non abbiamo più posti letto dove ricoverare le persone, siamo costretti a riutilizzare i dispositivi di protezione individuale, perché scarseggiano, e in molte realtà quelli disponibili non sono idonei. Siamo in pericolo costante, sappiamo di rischiare ogni giorno il contagio oltre a vivere la paura costante di portare il virus nelle nostre case. Non c’è più neanche il tempo per piangere, se non al termine dei lunghi turni massacranti. Vediamo una morte che non ha la dignità di essere celebrata. Persone lontane dai loro affetti. Siamo provati, siamo pochi, in ospedale e sul territorio. Andiamo nelle case delle persone come soldati al fronte, senza protezioni, in un territorio che non riesce ad accogliere le enormi richieste di cura. Siamo soli […] Abbiamo bisogno anche di voi cari cittadini. Chiudetevi in casa. Ogni uscita apre la porta al virus. Non possiamo più permettercelo. Non c’è più tempo.

Nie ma więcej czasu. Nie mamy więcej łóżek aby przyjąć więcej ludzi, jesteśmy zmuszeni do ponownego używania środków ochrony osobistej ponieważ zasoby są ograniczone, w rzeczywistości te dostępne nie są odpowiednie. Jesteśmy w ciągłym niebezpieczeństwie, wiemy że codziennie jesteśmy narażeni na zarażenie, żyjemy w ciągłym strachu że przyniesiemy wirusa do naszych domów. Nie ma już nawet czasu na płacz, z wyjątkiem końca długich i wyczerpujących zmian. Widzimy śmierć, która nie ma godności aby być celebrowana. Osoby oddalone od swoich bliskich. Oceniają nas, jest nas mało, w szpitalu i na ziemi. Wkraczamy do domów ludzi jako żołnierze na froncie, bez ochrony, na terytorium na którym nie możemy spełnić ogromnych oczekiwań dotyczących opieki. Jesteśmy sami […] Potrzebujemy również was, drodzy mieszkańcy. Zamknijcie się w domu. Każde wyjście otwiera drzwi na wirusa. Nie możemy już więcej do tego dopuścić. Nie mamy więcej czasu.

Lekarze bez Granic sin Fronteras potępiają brak środków ochrony osobistej:

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 1.700 operatori sanitari in Italia, pari all’8% dei casi totali di coronavirus nel paese, sono stati contagiati mentre assistevano giorno e notte il crescente numero di pazienti gravi, che richiedono degenze lunghe e cure specialistiche in terapia intensiva.

Według najnowszych danych z Wyższego Instytutu Zdrowia, około 1700 pracowników służby zdrowia we Włoszech, co stanowi 8% całkowitej liczby przypadków koronawirusa w kraju, zostało zarażonych podczas asystowania w ciągu dnia i nocy w obecności rosnącej liczby poważnie chorych pacjentów, którzy wymagają dłuższego pobytu i specjalistycznego leczenia na oddziale intensywnej terapii.

Silvestro Scotti, sekretarz generalny FIMMG, stwierdza:

Esporre noi ad un così alto rischio di contagio significa anche mettere a repentaglio la salute dei cittadini più fragili […] Siamo noi medici la Repubblica di cui parla l'Art.32, siamo noi lo Stato, siamo noi le Regioni forti del nostro Titolo V, siamo noi i Direttori Generali che in questo momento non dovrebbero distinguere tra dipendenti e convenzionati?. A quanto pare siamo abbandonati dalle Istituzioni, ma non siamo soli. Perché al nostro fianco si stanno schierando sindaci e cittadini.

Narażenie się na tak wysokie ryzyko zarażenia oznacza również zagrożenie dla zdrowia najbardziej kruchych obywateli […] Czy jesteśmy lekarzami Republiki, o których mowa w art. 32, czy jesteśmy państwem, czy jesteśmy silnymi regionami z naszego Tytułu V, czy jesteśmy dyrektorami generalnymi, którzy w tej chwili nie powinni rozróżniać pracowników od pracowników, którzy mają umowę? Najwyraźniej instytucje nas opuszczają, ale nie jesteśmy sami. Ponieważ burmistrzowie i obywatele są po naszej stronie.

Industria dispositivi medici

We Włoszech rynek biznesowy w sektorze wyrobów medycznych jest w 66% ukierunkowany na krajową służbę zdrowia i stanowi 7,4% całkowitych wydatków, co odpowiada około 190 euro na mieszkańca, wartość  jest niższa niż średnia w głównych krajach Europejczyków.Źródło: Centro studi Confindustria, Urządzenia medyczne, 2017.

Lekarze bez granic ogłaszają:

In Italia, dove stiamo supportando quattro ospedali nel lodigiano, la carenza di dispositivi di protezione nonostante tutti gli sforzi delle autorità sanitarie è allarmante e lascia il personale medico in prima linea pericolosamente esposto al virus. […] Anche in ospedali europei di altissimo livello vediamo medici e infermieri sopraffatti, che accolgono fino a 80 ambulanze al giorno, mentre la drammatica carenza di dispositivi di protezione – per cui alcuni indossano la stessa mascherina per 12 ore – li pone ad alto rischio di contrarre il virus.

We Włoszech, w miejscu w którym wspieramy cztery szpitale w Lodi, niepokojący jest brak środków ochrony osobistej, pomimo wysiłków wszystkich organów służby zdrowia, oraz naraża personel medyczny na pierwszej linii, który jest niebezpiecznie narażony na wirusa. […] Nawet w najlepszych europejskich szpitalach widzimy przytłoczonych lekarzy i pielęgniarki, otrzymują oni do 80 karetek dziennie, a dramatyczny brak środków ochrony osobistej –dlatego niektórzy noszą tą samą maskę przez 12 godzin– stawia ich w wysokim ryzyku zarażenia wirusem.

Koronawirus uzyskał również ofiary wśród specjalistów z pierwszej linii:

Roberto Stella, 67 lat, lekarz rodzinny i prezydent Porządku Lekarzy z Varese, był pierwszą ofiarą zawodową, jak ogłosiła fundacja ENPAM. Zaraził się koronawirusem w przychodni z różnymi specjalizacjami w Busto Arsizio, zmarł 11 marca 2020 po tygodniu intensywnej terapii. Pierwszym medykiem poległym w wojnie z wirusem jest Chiara Filipponi, 57 lat, anestezjolog z Portogruaro: już chora, zaraziła się wirusem w innym szpitalu.

2 marca zmarł Ivo Cilesi, 62 lat, psycho-pedagog i terapeuta specjalizujący się w chorobie Alzheimera. Jego sytuacja była bardzo szybka, w ciągu 3 dni: od bezobjawowego zmęczenia do śmierci po kryzysie oddechowym w szpitalu w Parmie. 14 marca zmarł Diego Bianco, 46 latek, operator techniczny, zmarł w nocy po nagłym kryzysie oddechowym, dziewięć godzin po pojawieniu się pierwszych objawów koronawirusa. 17 marca 2020 w Bergamo zmarł Mario Giovita, 65 lat, pierwszy lekarz rodzinny zarażony koronawirusem (w Bergamo jest co najmniej sto zarażonych lekarzy rodzinnych). 18 marca 2020 zmarł Marcello Natali, 57 lat, sekretarz Włoskiej Federacji Lekarzy Rodzinnych z Lodi, po intubacji na oddziale intensywnej terapii po ciężkim dwustronnym zapaleniu płuc.

19 marca 2020, agencja informacyjna ANSA poinformowała:

Altri cinque medici sono deceduti a causa del nuovo coronavirus in Lombardia, portando a 13 vittime il tragico bilancio tra i camici bianchi, secondo quanto riferisce la Fnomceo. Le ultime vittime sono Luigi Ablondi, ex direttore generale dell'Ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo. Altri due medici sono morti a Como: Giuseppe Lanati, pneumologo, e Luigi Frusciante, medico di famiglia. Erano entrambi in pensione ma operativi.

Pięciu innych lekarzy zmarło z powodu nowego koronawirusa w Lombardii, przynosząc w sumie 13 ofiar białym szlafrokom, według Krajowej Federacji Chirurgów. Ostatnimi ofiarami są Luigi Ablondi, były dyrektor generalny Szpitala w Crema; Giuseppe Finzi, lekarz ze szpitala w Cremonie, oraz Antonino Buttafuoco, lekarz ogólny z Bergamo. Innych dwóch lekarzy zmarło w Como: Giuseppe Lanati, pulmonolog, i Luigi Frusciante, lekarz rodzinny. Obaj byli na emeryturze ale wciąż pracowali.

Nino Cartabelotta, lekarz i założyciel Fundacji GIMBE, napisał na twitterze:

Koronawirus: mówimy o bardzo poważnym problemie.
Zarażenie wśród pracowników służby zdrowia:
– Do 11-3 marca nie posiadamy danych
– Dzisiaj jest 2629 (8,3 % wszystkich przypadków)
– Procedury i środki ochrony osobistej nadal są nieodpowiednie
Zaopiekować się tym który się tobą opiekuje.

Zakażenie wśród lekarzy, pielęgniarek, policjantów, policji i innych osób na linii frontu przeciwko koronawirusowi jest wysokie. Narodowy Instytut Ubezpieczeń Wypadków przy Pracy (Inail) oświadcza, że „Zarażenie personelu sanitarnego jest określone jako wypadek przy pracy”.

Zrzut ekranu profilu na Facebooku Loreno Norsa.
“Życie stawia Cię przed chwilą, którą nawet nie możesz sobie wyobrazić: pediatra który widzi u dorosłego zapalenie płuc przez COVID-19 podczas gdy jego żona rodzi zarażona w trakcie kwarantanny. Bliskość nie jest fizyczna lecz duchowa. Kochajcie się z domu. Będzie czas, aby okazać nasze uczucia.

Lorenzo Norsa, lekarz na oddziale hepatologii i gastroenterologii pediatrycznej i transplantologii ze szpitala z Bergamo, pracuje również w sekcji Covid-19 i widzi swoją żonę przez wideokonferencję, jest zarażona, w kwarantannie, urodziła właśnie przez cesarskie cięcie.

Media społecznośniowe i mobilizacja społeczna

Społeczeństwo obywatelskie wyraziło w mediach społecznościowych hasztagi #IoRestoACasa [#zostajęwdomu], #IoRestoInCorsia [#pozostajęnastraży], #IoEscoPerDonare [#przekazujędarowiznę] oraz darowizny dla włoskich szpitali z #SostieniUnOspedale [#wspieramszpital].

Dekret ministerialny z 9 marca 2020, zwany Dekretem “Zostaję w domu” zawiera przepisy dotyczące całego terytorium Włoch do 3 kwietnia 2020 r. Zakaz podróży obejmuje cały półwysep, z wyjątkiem przyczyn udowodnionych zdrowiem, potrzebami lub pracą. Wszystkie przemieszczanie się musi być udokumentowane wraz z własnymi certyfikatami powodów przemieszczania się i deklaracji nie bycia objętym kwarantanną. Policja intensywnie kontroluje mieszkańców, aby powstrzymać epidemiologiczną sytuację kryzysową.

W obawie przed COVID-19 w pierwszym tygodniu marca liczba donacji krwi spadła średnio we Włoszech o 10%, a niebezpieczeństwo jest takie, że sytuacja się pogarsza. Długotrwałe zmniejszenie donacji „zagraża 1800 pacjentom, którzy potrzebują transfuzji każdego dnia. Poprzez hashtag #IoEscoPerDonare [#wychodzędawać] prosi się obywateli o oddawanie krwi. Wszyscy Włosi muszą przestrzegać #IoRestoACasa [#zostajęwdomu], aby nie marnować wysiłków personelu medycznego w całych Włoszech, który został opublikowany pod etykietą #IoRestoInCorsia [#pozostajęnastraży]:

Robimy to głównie dla nich, pamiętajcie o tym.
Ponieważ jeżeli wszyscy zachorujemy, umrzemy. #Jestemwdomu. #Zostajwdomu. ? #Czuwam, #Tyzostajeszwdomu. ?
Dzięki temu staram się dać sobie siłę, ponieważ chcę tylko trochę płakać. #KoronwirusweWłoszech #pandemia.

Prawdziwi Avengersi.
Z pozdrowieniami od Marvela.

Zdjęcie zrobione przez pielęgniarkę Alessię Bonari stało się popularne, wraz z jej mocnym przekazem: “Muszę wykonać swoją część, ty zróbcie swoją”.

View this post on Instagram

Sono i un'infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato. Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore. Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore.

A post shared by Alessia Bonari (@alessiabonari_) on

 

Sono i un'infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato. Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore. Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore.

Una publicación compartida de Alessia Bonari (@alessiabonari_) el

Jestem pielęgniarką, i mam do czynienia z tą nagłą sytuacją medyczną. Też się boję, ale nie robię zakupów, boję się iść do pracy. Boję się, bo maska ​​może nie przylegać dobrze do mojej twarzy lub przypadkowo dotknęłam się brudnymi rękawiczkami, a może okulary nie zakrywają dobrze moich oczu i coś się mogło stać.
Jestem fizycznie zmęczona ponieważ środki ochrony osobistej sprawiają mi ból, kitel sprawia, że się pocę a raz ubrana nie mogę iść do łazienki lub pić przez sześć godzin. Jestem psychicznie zmęczona, tak jak wszyscy moi koledzy, którzy byli w tym samym stanie co ja od tygodni, ale to nie przeszkodzi nam w wykonywaniu naszej pracy, jak zawsze. Nadal będę leczyła i troszczyła się o moich pacjentów, ponieważ jestem dumna i uwielbiam moją pracę. Proszę wszystkich, którzy to czytają aby nie udaremnić wysiłku, który podejmujemy, aby być bezinteresownym, pozostać w domu, a tym samym chronić najbardziej wrażliwych. My, młodzi ludzie, nie jesteśmy odporni na koronawirusa, również możemy zachorować lub, co gorsza, spowodować choroby u innych. Nie mogę sobie pozwolić na powrót do domu w kwarantannie, muszę iść do pracy i wykonać swoją część. Wykonaj swoją, proszę cię, bardzo proszę.

Na wypadek sytuacji kryzysowej, Rząd włoski przeznaczył 25 000 milionów euro z Dekretem Włoskiego Zdrowia, jak stwierdził premier Giuseppe Conte. Po dekrecie z 11 marca 2020 r. rząd włoski przeanalizował 16 marca 2020 r. nadzwyczajny manewr gospodarczy, w tym wsparcie finansowe i zastrzyk płynności w celu wsparcia systemu produkcji. Pakiet obejmuje również nadzwyczajny plan postępowania w przypadku nagłego wypadku i zwiększenia liczby miejsc intensywnej opieki w Lombardii: umowy z prywatnymi klinikami, dwa wojskowe szpitale polowe, wymagania dotyczące zakwaterowania pacjentów w izolatce, 400 osób zatrudnionych w Instytucie Narodowym Ubezpieczenia, w tym stu kierowników medycznych, 320 lekarzy i pielęgniarek wojskowych, roczna służba dla wojskowych pracowników służby zdrowia, zagraniczni pracownicy służby zdrowia z uproszczonymi procedurami, premia w wysokości tysiąca euro dla opiekunów do dzieci, nadwyżka pensji dla personelu szpitala za godziny nadzwyczajne:

Zbieranie funduszy w mediach społecznościowych odbywa się za pomocą hashtagu #SostieniUnOspedale [#WsparcieSzpitala]. Roberto Burioni, włoski lekarz, akademicki i naukowy dystrybutor, codziennie aktualizuje postępy nowego oddziału szpitala San Raffaele z Mediolanu, dokonane dzięki zbiórce pieniędzy rozpoczętej przez słynną influencerkę Chiarę Ferragni i jej męża, piosenkarza Fedeza, dokonane darowizny wyniosły ponad cztery miliony euro od jego followersów z ponad 56 krajów na całym świecie i wielu innych celebrytów. Profesor Burioni wyjaśnia:

Le immagini che vedete qui sotto sono riferite al cablaggio interno per posti letti, dell’impianto gas medicali, dell’installazione del tunnel per passaggio dei degenti e della preparazione dell’impianto d’aria. Ogni giorno pubblicheremo in questa pagina lo stato avanzamento lavori per farvi seguire di persona l’effetto delle vostre donazioni.

Poniższe obrazy odnoszą się do wewnętrznego okablowania łóżek, systemu gazu medycznego, instalacji tunelu do przejścia pacjentów i przygotowania systemu powietrznego. Każdego dnia będziemy publikować na tej stronie postęp prac, abyś mógł śledzić efekty swoich darowizn.

Na stronie internetowej Italia Non-Profit można znaleźć “listę szpitali w których można bezpośrednio przekazać darowiznę oraz kampanie zbierania funduszy zatwierdzone przez ośrodki opieki zdrowotnej”. Pośród wielu szpitali, które są na liście, są te z Lombardii: Szpital San Raffaele z Mediolanu, Szpital Sacco z Mediolanu, Poliklinika z Mediolanu, Szpitale z Lodi i w regionie Lodigiano, Szpital Papa Juan XIII z Bergamo, Spedali Civili z Brescia. Szpital Papa Juan XIII z Bergamo, jeden z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa w Lombardii, wyjaśnia, że zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup wentylatorów, nieinwazyjnych urządzeń wentylacyjnych, monitorowania hemodynamicznego, słuchawki, kitle i jednorazowe okulary.

Ponadto, jak informuje agencja ANSA, najbardziej dotknięte regiony takie jak Lombardia, Wenecja Euganejska, Emilia-Romania i Piamonte otrzymały setki dotacji, od kilku euro do kilku milionów, które zużytkują je do wzmocnienia oddziałów intensywnej terapii w szpitalach lub budowę nowych, od wielu włoskich prywatnych firm (przemysł spożywczy, bankowość, giganci mody) po darowiznę papieża Franciszka i międzynarodową NBA.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.