Rząd Tunezji zobowiązuje się do złagodzenia ograniczeń w kontaktach urzędników państwowych z mediami

Premier Tunezji Youssef Chahed wypowiadający się dla mediów podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Standaryzacji Telekomunikacji 2016. Zdjęcie: ITU, udostępnione na Flickr na licencji Creative Commons License (CC BY 2.0).

Pod naciskiem dziennikarzy rząd Tunezji zawiesił stosowanie wytycznych co do tego, jak państwowi urzędnicy powinni komunikować się z przedstawicielami mediów.

Kwestionowane wytyczne, ogłoszone przez premiera Youssefa Chaheda w okólniku numer 4 z 15 stycznia 2017 r., nakładają na urzędników państwowych wymóg, by nie rozmawiali z przedstawicielami prasy ani nie ujawniali oficjalnych informacji bez uprzedniego pozwolenia od swoich przełożonych:

احتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام، الواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، فإنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر

Z szacunku dla obowiązków urzędników państwowych, w ich stosunkach z mediami, zgodnie z zapisami kodeksu postępowania i etyki urzędnika państwowego, powinni oni [urzędnicy państwowi] powstrzymać się od oświadczeń i wypowiedzi, oraz od ujawniania oficjalnych informacji lub dokumentów w prasie lub innych środkach przekazu, związanych z funkcjami lub strukturami państwowymi, dla których pracują, bez uprzedniej, wyraźnej zgody swoich przełożonych.

Chociaż wytyczne były zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi działania jednostek informacyjnych i komunikacyjnych w ministerstwach i instytucjach rządowych, zostały potępione przez grupy działające na rzecz praw obywatelskich oraz organizacje promujące wolność prasy i mediów. Poza wezwaniem rządu do natychmiastowego wycofania wytycznych, lokalni dziennikarze i związki zawodowe wykorzystały to jako narzędzie nacisku na rząd, by zrewidował Zarządzenie 4030 z dn. 4 października 2014 r. dotyczące kodeksu postępowania i etyki urzędników państwowych.

Zarządzenie zabrania urzędnikom państwowym składania oświadczeń przedstawicielom mediów oraz ujawniania oficjalnych informacji bez uprzedniego pozwolenia od przełożonych lub dyrektorów instytucji publicznych, w których pracują. Krytykowane wytyczne są zgodne ze wspomnianym wyżej zarządzeniem.

Krajowy Związek Zawodowy Tunezyjskich Dziennikarzy wraz z innymi związkami zagrozili akcjami protestacyjnymi, w tym demonstracją zaplanowaną na 28 lutego oraz strajkiem w sektorze mediów, jeżeli kontrowersyjne wytyczne nie zostaną zawieszone, a zarządzenie 4030 zrewidowane.

Jednak na spotkaniu przedstawicieli rządu i związków zawodowych dziennikarzy, które miało miejsce 27 lutego, rząd podjął decyzję o zawieszeniu wytycznych, a także wprowadzeniu poprawek do Zarządzenia 4030 do 3 marca.

Od czasu obalenia rządów prezydenta Ben Alego w 2011 roku, po 23 latach sprawowania władzy, Tunezja poczyniła kroki w stronę wolności informacji, mające na celu poprawę przejrzystości działań rządu i ograniczenie korupcji. W roku 2016 konstytucyjne prawo do dostępu do informacji zostało wzmocnione przez przyjętą przez parlament ustawę o wolności informacji (Ustawa 22 z dn. 24 marca 2016 r. o dostępie do informacji). W ubiegłym tygodniu parlament przyjął ustawę zapewniającą ochronę osób, które ujawniają dowody korupcji. Jednak w praktyce wprowadzenie tych reform w życie to powolny proces.

Wygląda na to, że dziennikarze i grupy działające na rzecz praw obywatelskich w Tunezji powinny nadal walczyć o demokratyczne reformy. Neji Bghouri, szef Związku Zawodowego Dziennikarzy, ujął to w następujących słowach: „Organizacje zawodowe nie zaprzestaną starań, by udaremniać wszelkie działania, które mogłyby ograniczyć wolność prasy”.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.