Ogłaszamy wybory do Rady Global Voices!

Przyszedł czas na kolejne wybory do Rady GV!

Nasi obecni przedstawiciele Wolontariuszy oraz Kadry w Radzie Global Voices, Aparna Ray, Jillian York i Mohamed ElGohary, kończą swoje trzyletnie kadencje z końcem marca 2017 r., musimy więc wybrać trzy nowe osoby, które ich zastąpią.

Po ostatnich wyborach w 2014 r. wielu z Was zgłaszało pomysły i sugestie na temat samego procesu, w tym prośby o wydłużenie czasu głosowania oraz rozluźnienie kryteriów dotyczących osób uprawnionych do głosowania. Wzięliśmy Wasze komentarze pod uwagę przy planowaniu tegorocznych wyborów.

Najprościej będzie wyjaśnić szczegóły w formie najczęściej zadawanych pytań. Oto one:

DATY WYBORÓW I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ICH PRZEPROWADZENIE

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPNE WYBORY?

Głosowanie odbędzie się w dniach 16-20 marca 2017 r. Oto kalendarium wszystkich czynności związanych z wyborami:

28 luty – Ostateczny termin nominowania kandydatów

2 marca – Ogłoszenie listy kandydatów

3-15 marca – Kampania

16-20 marca – Głosowanie!

21 marca – Ogłoszenie wyników

25 marca – Druga tura (jeśli będzie konieczna)

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEBIEG WYBORÓW I LICZENIE GŁOSÓW?

Rada wyznaczyła do tego zadania Ivana Sigala i Georgię Popplewell. To oznacza również, że Ivan i Georgia nie mogą głosować.

W JAKI SPOSÓB ZOSTANĄ OKREŚLENI ZWYCIĘZCY?

W wyborach na Przedstawiciela Kadry za zwycięzcę uznana zostanie osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W wyborach na Przedstawiciela Wolontariuszy wygrywają dwie osoby z największą liczbą głosów.

O RADZIE

O CO CHODZI Z RADĄ GLOBAL VOICES?

Jak wszystkie fundacje non-profit, Global Voices jest zarządzana przez radę dyrektorów. Listę członków obecnej Rady znajdziecie tutaj: https://globalvoices.org/about/board-of-directors/.

JAKA JEST STRUKTURA RADY GV?

W obecnej radzie Global Voices jest dziewięć miejsc. Dwa z nich są zarezerwowane dla współzałożycieli GV (Ethana Zuckermana i Rebecci MacKinnon), trzy dla członków społeczności GV, a cztery pozostałe dla innych osób wybranych przez Radę.

JAK CZĘSTO SPOTYKA SIĘ RADA GV?

Rada GV spotyka się raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. Większość spotkań odbywa się w formie telekonferencji.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY GV?

Czterech zewnętrznych członków Rady jest nominowanych i wybieranych przez obecnych członków Rady. Przedstawiciele społeczności GV w Radzie są wybierani przez społeczność GV.

KIM SĄ OBECNI PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI GV W RADZIE?

Przedstawicielami społeczności GV w Radzie są obecnie Mohamed ElGohary (Przedstawiciel Kadry), Aparna Ray i Jillian C. York (Przedstawiciele Wolontariuszy). Zostali wybrani do Rady GV w marcu 2014 r.

JAK DŁUGO TRWA KADENCJA CZŁONKA RADY?

Z wyjątkiem założycieli, wszyscy członkowie Rady GV są wybierani na trzyletnią kadencję.

JAKIE OBOWIĄZKI MAJĄ PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI GV W RADZIE?

Zadaniem przedstawicieli społeczności GV w Radzie jest dbanie o interesy członków społeczności GV. W praktyce są oni rzecznikami społeczności na forum Rady. Powinni być w stałym kontakcie ze społecznością GV, by poznawać Wasze opinie i problemy.

CZY PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNOŚCI GV W RADZIE MOŻE ZOSTAĆ WYBRANY NA DRUGĄ KADENCJĘ?

Tak.

PROCES NOMINACJI

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ?

Na stanowisko Przedstawiciela Kadry może kandydować każdy członek społeczności GV, który:

1) kieruje jednym z wydziałów Global Voices (tj. Newsroom, Rising Voices, Advox, Lingua) lub zespołów redakcyjnych/ tłumaczeniowych (tj. edytorzy regionalni, edytorzy językowi, edytorzy GV Lingua)

oraz

2) publikował na stronie GV co najmniej cztery razy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego (tj. od 16 lutego 2016 r.).

Na stanowisko Przedstawiciela Wolontariuszy może kandydować każdy członek społeczności GV, który:

1) NIE kieruje żadnym z wydziałów Global Voices (tj. Newsroom, Rising Voices, Advox, Lingua) lub zespołów redakcyjnych/ tłumaczeniowych (tj. edytorzy regionalni, edytorzy językowi, edytorzy Lingua)

oraz

2) publikował na stronie GV co najmniej cztery razy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego (tj. od 16 lutego 2016 r.).

KTO MOŻE NOMINOWAĆ KANDYDATÓW?

Każda osoba, która kiedykolwiek publikowała na stronie GV, może nominować kandydata.

JAK MOGĘ NOMINOWAĆ KANDYDATA?

Możesz nominować kandydata przy pomocy tego formularza: https://docs.google.com/forms/d/1y5KhQFvb1Gjp2l0yr0AId8dAs7UQT7ZOsi_qTEJYgUs/edit

Zanim kogoś nominujesz, zapytaj o jego zgodę!

CZY KANDYDAT MOŻE NOMINOWAĆ SAM SIEBIE?

Pewnie!

KAMPANIA

JAK KANDYDACI BĘDĄ PROWADZIĆ KAMPANIĘ?

Kandydaci zostaną najpierw poproszeni o przedstawienie odpowiedzi na zestaw pytań na Blogu Społeczności (możecie przejrzeć odpowiedzi kandydatów na Przedstawiciela Kadry oraz kandydatów na Przedstawiciela Wolontariuszy z 2014 r.), wraz z odpowiednimi materiałami wspierającymi, takimi jak nagrania audio i wideo, obrazy, itd. Członkowie społeczności będą mogli następnie zadawać kandydatom pytania na forum społeczności lub w komentarzach na Blogu Społeczności. Jeśli nie posiadasz konta na blogu, poproś swojego edytora lub Managera Lingua o jego założenie.

CZY KANDYDACI MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ LISTY MAILINGOWE GV DO PROWADZENIA KAMPANII?

Tak, kandydaci mogą wykorzystywać grupę dyskusyjną GV-Community na Google dla celów kampanii, pod warunkiem, że wiadomości będą wyraźnie oznaczone jako “Wiadomość w ramach kampanii wyborczej GV”.

CZY KANDYDAT MOŻE ZOSTAĆ ZDYSKWALIFIKOWANY?

Każdy kandydat, który usunie, zniekształci lub w jakikolwiek inny sposób zmieni materiały wyborcze innego kandydata, lub poleci innej osobie zrobienie tego w swoim imieniu, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z wyborów. Jesteśmy jednak przekonani, że żaden członek GV nigdy nie zachowałby się w ten sposób. 🙂

GŁOSOWANIE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

W głosowaniu może wziąć udział każdy członek społeczności GV, który: 1) jest członkiem społeczności GV od co najmniej trzech miesięcy, oraz 2) publikował na stronie GV w ciągu ostatnich pięciu lat (tj. od 1 stycznia 2012 r.). Wkrótce udostępnimy listę uprawnionych do głosowania.

JAK MOŻNA GŁOSOWAĆ?

Głosy będzie można oddawać poprzez platformę online. Wyślemy Wam więcej informacji oraz szczegółowe instrukcje głosowania bliżej daty wyborów.

CZY WSZYSCY MOGĄ GŁOSOWAĆ NA PRZEDSTAWICIELI KADRY I WOLONTARIUSZY?

Tak. Odbędą się dwa osobne głosowania: jedno, by wybrać Przedstawiciela Kadry, i jedno, by wybrać Przedstawicieli Wolontariuszy. Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać trzy głosy: jeden w wyborach na Przedstawiciela Kadry i dwa w wyborach na Przedstawicieli Wolontariuszy.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.