- Global Voices po polsku - https://pl.globalvoices.org -

5 animowanych filmów promujących równość i prawa człowieka w Birmie

Kategorie: Azja Wschodnia, Mjanma (Birma), Media obywatelskie, Młodzież, Polityka, Praca, Prawa człowieka, Tożsamość etniczna i rasowa, Wybory
Screencap from an animation video that highlights human rightsabuses in Myanmar [1]

Scena z animacji dotyczącej łamania praw człowieka w Birmie

Grupa z Birmy używa animowanych filmików [2], żeby promować prawa człowieka, równość i sprawiedliwość w kraju.

Equality Myanmar stworzyło [3] te multimedialne zasoby dla celów swoich programów rzecznictwa i edukacji o prawach człowieka, żeby wspierać ludzi i pobudzać zmiany w społeczeństwie. Przez ostatnie 15 lat grupa szkoliła kobiety, studentów, mnichów i pastorów, aktywistów, nauczycieli,liderów społeczności, rolników i pracowników, którzy teraz tworzą siatkę rzeczników i trenerów uczących o prawach człowieka.

Poprzez te warsztaty, grupa dotyka problemów społecznych, z którymi mierzy się dziś Birma. Uczestnicy zajęć zyskują nie tylko świadomość istnienia tych problemów, lecz również wiedzę na temat związku praw człowieka z budowaniem bardziej demokratycznego i zintegrowanego społeczeństwa.

Filmiki są proste, ale pouczające. Mogą być używane również w innych krajach, ponieważ tematy są uniwersalne i łatwe do zrozumienia.

Wybory

Najnowsze wideo zamieszczone przez grupę dotyczy nadchodzących wyborów [4]. Film przedstawia kilku głosujących, którzy spotkali się z problemami związanymi z wyborami, takimi jak przymus, oszustwo, cenzura i inne naruszenia praw człowieka.

Kobiety w polityce

To wideo promuje udział kobiet [5] w polityce. Opowiada historię birmańskiej dziewczynki, która marzyła o zostaniu funkcjonariuszem publicznym od czasu, gdy zobaczyła, że społeczeństwo potrzebuje lepszej polityki, żeby zwalczać biedę i niesprawiedliwość. Początkowo rodzina ją zniechęcała, jednak dziewczynka nie ustawała w działaniach i została członkiem parlamentu.

Praca dzieci

To wideo, stworzone przez Maung Maung Aye, zwraca uwagę na wykorzystywanie pracy dzieci. [6] W filmie kobieta odrzuca swojego chłopaka, gdy widzi, że nosi on koszulkę wyprodukowaną przez firmę zatrudniającą dziecięcych pracowników.

Mowa nienawiści

Kolejny film przypomina, jak niebezpieczna jest mowa nienawiści [7]. Animacja pokazuje wioskę żyjącą w pokoju i harmonii. Przybycie sępa (symbol mowy nienawiści) szerzącego wrogość i wzajemne urazy sprawia, że w miasteczku zaczyna panować chaos. Na szczęście nad wioską przelatuje gołębica szerząca miłość i pokój.

Ten film powinien być szczególnie rozpowszechniany – w Birmie nasila się [8] internetowa mowa nienawiści, podsycając napięcia i konflikty społeczne w różnych częściach kraju.

Różnorodność i dyskryminacja

Maung Maung Aye stworzył wideo promujące różnorodność [9] i zachęcające ludzi, aby nie dyskryminowali innych z powodu płci, rasy, religii czy koloru skóry. Ten film również jest przydatny w walce z narastającym rasizmem i dyskryminacją etniczną w kraju. Birmę zamieszkuje ponad 100 grup etnicznych, a większość ludności praktykuje buddyzm.

Te kreatywne animacje pozwalają lepiej zrozumieć społeczeństwo Birmy i pokazują, jak duże znaczenie ma promowanie wiedzy o prawach człowieka.