Uzbrojeni serbscy antyterroryści wtargnęli do belgradzkiej dzielnicy artystów

mikser house

Wieczór opisany w artykule. Uczestnicy festiwalu tango, odbywającego się w Mikser House, z udziałem gości z zagranicy, na kilka minut przed wtargnięciem służb specjalnych. Zdjęcie pochodzi z Mikser House, wykorzystane za zgodą autora.

Zaledwie w 24 godziny po publikacji w The Guardian artykułu wychwalającego belgradzką dzielnicę Savamala, będącą nowym centrum sztuki użytkowej i turystyki serbskiej stolicy, specjalne oddziały antyterrorystyczne dokonały obławy z bronią w ręku na kluby i miejsca pokazów publicznych w ruchliwej dzielnicy miasta, powodując panikę wśród przybyłych gości.

Mikser House, znajdujące się w starej hali przemysłowej centrum wystaw i występów artystycznych, a opisane w Guardianie jako „jedno z najważniejszych miejsc w Savamali”, było jednym z celów obławy w sobotnią noc 7 lutego. Następnego dnia na oficjalnej stronie centrum na Facebooku opublikowano oświadczenie, w którym działania policji opisano jako „niewytłumaczalne”: 

Bilo je kao na filmu, upali su sa isukanim pendrecima i puskama na gotovs. U prostor u kome se odigravaju dečije predstave, koncerti klasične muzike, teatar. Blokirali su izlaz pred prestravljenim gostima, medju kojima je bilo i puno stranaca, i krenuli u pretres obezbedejanja. Naravno da nisu ništa našli… Koliko smo obavešteni, ceo kvart je doživeo isto što i mi.[…]

U susret februarskom Sajmu turizma u Beogradu, ne možemo, a da ne zapitamo predstavnike grada Beograda : Zašto šaljete antiterorističke jedinice u kulturnu i turističku zonu grada? Kako mislite da privučete i zadržite strane turiste ako im pretite oružjem? Zašto tako olako kriminalizujte ceo jedan kvart i sektor koji je ozbiljna, razvojna šansa Beograda?

To było jak scena z filmu, weszli z pałkami i naładowaną bronią palną. Wszystko działo się w miejscu pełnym dzieci, właśnie odbywały się tam koncerty muzyki klasycznej i przedstawienia teatralne. Na oczach gości, wśród których było wielu obcokrajowców, zablokowano wyjścia i rewidowano pracowników ochrony. Oczywiście niczego nie znaleźli… Dowiedzieliśmy się, że w całej okolicy przeprowadzono takie same działania. […]

Mając na uwadze zbliżające się w lutym Targi Turystyki w Belgradzie, chcemy zadać urzędnikom miejskim następujące pytania: Dlaczego wysyłacie jednostki antyterrorystyczne do centrum kulturalnego i turystycznego miasta? Jak chcecie zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzania miasta jeżeli celujecie do nich z broni palnej? Dlaczego bezmyślnie działacie na szkodę dzielnicy, która daje szansę dla rozwoju całego Belgradu?

Treść oświadczenia polubiły tysiące użytkowników Facebooka, a liczba udostępnień przekroczyła 700. Byli to głównie inni mieszkańcy Belgradu, którzy zadają sobie te same pytania. Pojawiły się również doniesienia o podobnych obławach w innych miastach Serbii. Tego wieczoru, kiedy przeprowadzono akcję, w centrum odbywały się warsztaty taneczne tango, z udziałem wielu gości z kraju i zagranicy.

Urząd Miejski w Belgradzie nie odniósł się do pytań zawartych w oświadczeniu Mikser House; nie wydano również żadnego oświadczenia po zakończeniu akcji policyjnej ani przed ukazaniem się niniejszego artykułu. W odniesieniu do kontroli klubów nocnych w Belgradzie w niedzielę 8 lutego oddzielne, oficjalne oświadczenie opublikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym czytamy:

U zajedničkoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sinoć je sprovedena pojačana kontrola beogradskih noćnih klubova i splavova.

Akcija je obuhvatila sedam objekata, sa akcentom na rad pripadnika obezbeđenja i utvrđivanja osnova njihovog angažovanja – da li su zaposleni u tom klubu, odnosno da li su angažovani sa ili bez ugovora.

Tokom akcije privedeno je 13 osoba, svi radnici obezbeđenja, kod kojih je pronađeno više predmeta pogodnih za nanošenje povreda, kao što su pendreci, metalne šipke i slično.

Takođe, protiv sedam osoba biće podnete prekršajne prijave od strane inspekcije rada.

Akcije kontrole noćnih klubova biće nastavljene i redovne, kako bi se postigla potpuna bezbednost i sigurnost građana.

Wczoraj w nocy w wyniku wspólnych działań pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, Kombatantów i Polityki Socjalnej dokonano inspekcji klubów nocnych oraz klubów działających na statkach w Belgradzie.

Kontrolę przeprowadzono w siedmiu lokalach. Sprawdzano status zatrudnienia pracowników ochrony oraz dokonano weryfikacji umów pracowniczych, tego czy są oni pracownikami etatowymi klubów – innymi słowy, tego czy kontrolowane osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

Podczas wykonywania czynności dokonano zatrzymania 13 osób; wszystkie z nich są pracownikami ochrony. Przy aresztowanych znaleziono przedmioty, takie jak pałki, pręty metalowe itp., którymi można spowodować obrażenia ciała. 

Ponadto, siedmiu osobom postawiono mniej poważne zarzuty związane ze złamaniem przepisów kodeksu pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli podobne działania kontrolne w klubach nocnych będą cyklicznie kontynouwane w przyszłości.

W poniedziałek 9 lutego, po publikacji oficjalnego oświadczenia policji, Mikser House przekazało mediom uzupełnienie do poprzedniego oświadczenia:

Danas, u ponedeljak, hladne glave i nakon mnogo informacija koje smo dobili tokom vikenda, naš zaključak je sledeći: Mikser house kao meta Žandarmerije nije bio usamljen u subotu, upadali su svuda po Savamali, ili skoro svuda, što je posebna tema za neki drugi tekst. Postoje podobni lokali, koji imaju zaštitu od vlasti i nepodobni, znamo. Pogađate kojoj grupi pripadamo. Zarad istine, saznali smo i da je u pitanju šira akcija policije, dakle ne samo u Savamali, ali da su ove specijalne operacije posebno vidljive u Savamali, kao centru noćnog života grada. Naravno, niko ne razume zašto je to moralo da se radi pod punom ratnom opremom, kao da je Savamala u Donjecku, a ne u Beogradu.

Dzisiaj, w poniedziałek, po spokojnym rozpatrzeniu sprawy oraz uzyskaniu licznych informacji w ciągu całego weekendu, doszliśmy do następujących wniosków: Mikser House było tylko jednym z celów w czasie sobotniej obławy Gendarmerie (oddziały specjalne serbskiej policji). Nalotem objęto cały, lub niemal cały, obszar dzielnicy Savamala; na ten temat można napisać oddzielny artykuł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre lokale są objęte ochroną władz państwowych, a inne nie. Nietrudno odgadnąć do której grupy należy nasza placówka. Prawdę mówiąc, dowiedzieliśmy się, że nalot był częścią większej akcji policyjnej, obejmującej swoim zasięgiem obszar wykraczający poza granice Savamali, chociaż tego typu akcje służb specjalnych są szczególnie widoczne w naszej dzielnicy, która jest ośrodkiem życia nocnego stolicy. Bez wątpienia nikt nie jest w stanie wytłumaczyć tego, dlaczego całą akcję przeprowadzono w pełnym rynsztunku bojowym, tak jakbyśmy znajdowali się w Doniecku na Ukrainie a nie w Belgradzie.

Przedstawiciele Mikser House zakończyli swoje drugie oświadczenie informacją o tym, że złożą oficjalną skargę i że będą kontaktowali się ze stosownymi władzami odnośnie całego zajścia:

Šalu na stranu, Mikser će se obratiti čelnicima Turističke organizacije Beograda, Srbije i Sekreterijatu za privredu i turizam grada Beograda sa molbom da utiču na MUP da je zaista pogubno da u prvorazrednom turističkom kvartu Beograda šalju specijalne jedinice da plaše i nas i strance koje smo, zajedno sa navedenim organizacijama, teškom mukom doveli u naš grad.

A mówiąc zupełnie poważnie, przedstawiciele Mikser House skontaktują się z szefami Rady Turystyki Belgradu i Serbii oraz Urzędem ds. Gospodarki i Turystyki Miasta Belgrad z prośbą o interwencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w celu wyjaśnienia skali szkód wyrządzonych swoimi działaniami przez służby specjalne w atrakcyjnej turystycznie dzielnicy Belgradu, wzbudzając przez to strach wśród mieszkańców oraz turystów z zagranicy, o których tak bardzo zabiegamy wspólnie z urzędami wymienionymi powyżej.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.