Międzynarodowe braterstwo karykaturzystów

Atak na Charlie Hebdo wywołał ogólnoświatową dyskusję społeczną na temat wolności słowa i roli mediów. 14 stycznia bieżącego roku w Paryżu odbyła się zorganizowana przez UNESCO debata pt. “Dziennikarstwo po Charlie” (#JournalismAfterCharlie).

Debata nie jest czymś nowym, a rysownicy i karykaturzyści o różnych poglądach wymieniają się swoimi wrażeniami związanymi z praktyką zawodową, wyzwaniami i ograniczeniami.

Często pojawia się jedno pytanie: “Czy można śmiać się ze wszystkiego?”

W jednym z wywiadów odtworzonych przez tygodnik Le Point algierski karykaturzysta Ali Dilem tłumaczy stanowisko swojego przyjaciela i mentora, francuskiego rysownika Cabu:

Il expliquait les choses de façon tellement simple. Il disait : “Je ne sacralise rien”, et c’est cela qui était exceptionnel. Il jonglait avec tous les concepts, ne s’interdisait rien. Moi, quand on m’interrogeait sur l’islam par exemple, je répondais en disant : “Oui, je respecte les musulmans, je ne veux pas les heurter, ma limite est de ne pas heurter.” Mais lui disait : “Non, je suis un dessinateur, je fais de l’humour, prends-moi comme je suis. On n’a pas à mettre le curseur au niveau de celui qui est en face, c’est à lui de s’adapter ou alors qu’il ne regarde pas les dessins, c’est simple.”

Wyjaśniał rzeczy w tak prosty sposób. Mówił: “Ja niczego nie darzę czcią”, i właśnie to było wyjątkowe. Zręcznie poruszał się wśród wszystkich poglądów, niczego sobie nie zabraniał. Kiedy pytano mnie o islam, to przykładowo odpowiadałem tymi słowami: “Tak, ja szanuję muzułmanów, nie chcę ich obrażać, moje ograniczenie polega na tym, aby nie obrażać innych”. Natomiast on mówił: “Nie, ja jestem rysownikiem, tworzę rysunki humorystyczne, zaakceptujcie mnie takim jakim jestem. Człowiek nie musi umieszczać kursora na poziomie, który ma przed sobą, on powinien przystosować się albo nie patrzeć na te rysunki, to proste”.

Cena jaką zapłacili ci dwaj karykaturzyści za rozśmieszanie czy śmianie się jest bardzo wysoka: Cabu został zastrzelony, a Dilem będący w Algierii oświadcza:

Je vais vous faire un aveu : depuis 15 ans, je n’ai pas mis les pieds dans mon journal. Je dessine à partir de chez moi ou de quelque part en dehors pour ne pas donner d’occasion à ceux qui peuvent me faire du mal ou faire du mal à ceux qui font le même travail que moi.

Wyznam wam coś: od 15 lat moja stopa nie przekroczyła progu redakcji. Rysuję w domu albo w jakimkolwiek innym miejscu na zewnątrz po to, aby nie stworzyć okazji dla tych, którzy mogą skrzywdzić mnie lub inne osoby wykonujące tę samą pracę co ja.

Les islamistes veulent limiter la liberté d'expression (Dilem)

“Islamiści chcą ograniczyć wolność słowa”. Mówią: “Niech zatrzyma się tam!”. Rysunek: Ali Dilem.

Jednak pomimo zastraszania i represji starają się oni zachować poczucie humoru, tak jak to przedstawia izraelski rysownik Michel Kichka na poniższym rysunku stworzonym w hołdzie syryjskiemu karykaturzyście Aliemu Ferzatowi, który został pobity przez syryjskie służby bezpieczeństwa:

Le caricaturiste syrien Ali Farzat battu par les hommes de Bachar el Assad

Rysunek Michel Kichka przedstawiający syryjskiego karykaturzystę Aliego Farzata pobitego przez ludzi Baszszara al-Asada: “Boli mnie kiedy się śmieję, ale kiedy pomyślę, że Asad boi się ołówka to nie mogę powstrzymać się od śmiechu”

Ci rysownicy, dalecy od podziałów, znajdują w piórze przestrzeń pełną harmonii i ujawniają swoje braterstwo.

Rysownicy spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami w nieformalny sposób lub biorą udział w projektach takich jak “Cartooning for peace/Dessins pour la paix” (“Rysunki dla pokoju”), który powstał w 2006 z inicjatywy ówczesnego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana oraz francuskiego rysownika Plantu.

Cartooning for peace / Dessins pour la paix

Inicjatywa “Rysunki dla pokoju” zajmuje się projektowaniem i rozprowadzaniem materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizacją wystaw, a także przyczynia się do powstawania pewnej “międzynarodowej wspólnoty humoru”.

1 komentarz

Dołącz do komentujących

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.