Medellíńska Casa Tres Patios, miejscem, w którym rozkwita sztuka współczesna

1053220_615576171794762_921822615_o

Artyści podczas pracy w jednym z pomieszczeń Casa Tres Patios. Zdjęcie ze strony na Facebooku.

Medellín, jedno z najbardziej nowoczesnych miast Kolumbii i Ameryki Łacińskiej. Jego nowoczesność przekłada się na wschodzącą scenę artystyczną, w której jeszcze kilka lat temu brakowało miejsca na bardziej eksperymentalne i alternatywne propozycje artystyczne.

Casa Tres Patios skupia nie tylko znanych, ale również młodych wschodzących artystów, poszukujących miejsca do wystawienia swoich prac. Na szczęście są ludzie, którzy biorą aktywny udział w tworzeniu bardziej artystycznego miasta, dbając o zapewnianie przestrzeni do pracy.

Jednym z takich przykładów jest założona przez Tony'ego Evanko w 2006 roku, Casa Tres Patios, oferująca artystom i lokalnej społeczności miejsce do wyrażania siebie poprzez sztukę. Jej celem jest “fundacja non-profit poświęcona pracom badawczym, alternatywnym praktykom pedagogicznym, produkcji artystycznej, wolnej i darmowej twórczości, a także wymianie wiedzy”. 

W wywiadzie dla strony internetowej Medellín Cultura, Tony szczegółowo objaśnił swój projekt:

este espacio está abierto a artistas, arquitectos, curadores y profesionales afines al arte que vayan a desarrollar un proyecto o una investigación en la ciudad, pero es condición que esos proyectos sean aportes nuevos para la práctica artística contemporánea y que tengan un componente comunitario porque las residencias existen para la comunidad

To otwarta platforma dla artystów, architektów, kuratorów oraz innych specjalistów związanych ze sztuką, rozwijających projekty lub badania na terenie miasta Medellín. Ważne jednak, aby te projekty stanowiły nowy wkład dla współczesnych praktyk artystycznych, a także posiadały łączący komponent społeczny, gdyż domy Casa Tres Patios powstały z myślą i dla społeczności. 

Global Voices rozmawiało z Tonym, żeby dowiedzieć się więcej o historii, działalności i projektach Casa Tres Patios.

 

Jak wspomniał Tony w powyższym filmie, jednym z najbardziej interesujących aspektów Casa Tres Patios jest jej związek z Un/Loquer, działającą wewnątrz domu platformą hakerską, który przedstawia współpracę między sztuką nowoczesną a ekspertami technicznymi. 

Ale jaka właściwie sztuka rozwija się w tym domu? Wywiad z Tonym dla Red de Bibliotecas Medellín oferuje wyjaśnienie: 

Este hombre, bien como arquitecto, bien como artista, recuerda dos exposiciones que se han instalado en su Casa Tres Patios. Una de ellas, Desaparecidos, de Isabel Restrepo; una obra que juega con las luces y las sombras, una muestra con tecnología básica, pero con calidad. La segunda, de Juan Fernando Vélez, un pintor que no usó las paredes de la casa para colgar sus cuadros, los muros se convirtieron en parte de su obra. “Eso es algo que siempre hemos querido, nos interesa que el artista use el espacio”.

Ten człowiek, zarówno architekt jak i artysta, dobrze pamięta dwie wystawy, które ukazały się w jego Casa Tres Patios. Pierwsza, Desaparecidos, Isabel Restrepo to praca grająca z elementami światła i cienia, pokaz podstawowej technologii, ale wykonany z jakością. Druga wystawa, stworzona przez Juana Fernando Véleza, malarza, który zamiast użyć ścian swojego domu do wystawienia swoich prac, wykorzystał je jako część swojego projektu. „To jest to co interesowało nas od zawsze, wykorzystanie przestrzeni przez artystę”.

Przeglądając publikacje Tony'ego, jednym z projektów, który szczególnie zwrócił naszą uwagę był “De lo local a lo global” (Lokalnie a globalnie), wykonany przez Marię José Planells i Juana José Rivillas. Projekt ten ma na celu edukować ludzi na temat środowiska, pokazując młodym jak umiejętnie wykorzystywać energię promieni słonecznych oraz jak recyklingować odpady z surowców. Ma on również na celu uświadamianie ludzi o problemach związanych z zanieczyszczeniem rzek i wylesianiem. 

Niektóre z tych prac potrafią być artystycznie eksperymentalne, podczas gdy inne opierają się na czystej zabawie, jak można zauważyć w poniższym wideo udostępnionym na portalu YouTube przez Juliana Bedöx:

Wśród projektów, które Casa Tres Patios rozwija do promocji prac artystycznych znajduje się Cubo X, który zaopatruje lokalnych artystów w przestrzeń eksperymentalną. Równocześnie stanowi on też kreatywne laboratorium dla młodzieży biorącej udział w programie Foco Critico, organizowanym przez organizację non profit organizację kulturalną Platohedro, którego celem jest nauka form ekspresji łączących sztukę, technologię i komunikację. Dostępne są również warsztaty, atelier, sale do nauczania oraz miejsca przeznaczone do użytku grup dyskusyjnych, gdzie ludzie rozmawiają, kontemplują, a także tworzą żywe i dynamiczne pomysły. 

Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym wspólnie z Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM), jest #Bibliolabs, proces kształcenia poprzez doświadczenie współpracy i zbiorowego tworzenia, promujący naukę o kulturze cyfrowej. 

Jednym z interesujących aspektów organizacji Casa Tres Patios jest jej zdolność do samofinansowania. Oprócz wsparcia ze strony niektórych instytucji, corocznie prowadzona jest aukcja, która jak wyjaśnia Tony w wywiadzie dla Red de Bibliotecas Medellín interview:

Sostener económicamente la Casa es posible gracias a una subasta al final del año, en la que los artistas donan sus obras. “Algo que me ha parecido muy bonito es que los mismos artistas compran las obras de sus compañeros, se vuelve en algo muy íntimo y es la credibilidad que tiene el proyecto. Los artistas necesitan este espacio, además no tenemos tiempo para vender”.

Casa Tres Patios jest zdolna do samofinansowania dzięki corocznej aukcji odbywającej się pod koniec roku kalendarzowego, w ramach której artyści oddają do licytacji swoje prace. „Uważam za wspaniałą, inicjatywę artystów, którzy kupują prace swoich kolegów, sprawiając tym samym, iż aukcja ma bardzo intymny charakter, a sam projekt jest wiarygodniejszy. Artyści potrzebują tej przestrzeni, gdyż nie mają czasu osobiście sprzedawać swoich prac.”

Na koniec, osoby zainteresowane wzięciem udziału w którejkolwiek z rezydencji artystycznych organizowanych przez Casa Tres Patios, w celu rozwinięcia specyficznych projektów artystycznych, mogą wysyłać zapytania na adres emailowy.

Casa Tres Patios ma swoje profile na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Vimeo i YouTube. Poniżej znajduje się krótki film na temat organizacji C3P, zrealizowany przez jej członków. 

Artykuł został pierwotnie opublikowany w języku hiszpańskim na blogu Globalizado.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.