Wzór matematyczny na hongkońską rewolucję parasolową

Zdjęcie sprawdzianu w szkole wyższej z zadaniem dotyczącym tła rewolucji parasolowej. Źródło: strona OCLP na Facebooku

Zdjęcie sprawdzianu w szkole wyższej z zadaniem dotyczącym tła rewolucji parasolowej. Źródło: strona OCLP na Facebooku

Powyższy sprawdzian ze szkoły średniej rozprzestrzenił się w ciągu ostatnich kilku dni na portalach społecznościowych w Hongkongu w błyskawiczny tempie. Pytanie brzmi: Jakie czynniki doprowadziły do rewolucji parasolowej w dniu 28 września?

Uczeń odpowiedział podając równanie matematyczne: 64+71+101+689+3=928.

Nauczyciel dał za odpowiedź 0 punktów i kazał uczniowi poprawić odpowiedź. Uczeń odszyfrował równanie:

64 = 4 czerwca (zapis dat w oryginale jest wg formatu miesiąc/dzień – przyp. tłum.) – zamieszki w Pekinie z 1989 roku. W każdą rocznicę stłumienia protestów, w dniu 4 czerwca, Hongkończycy organizują czuwanie przy światłach świec domagając się wyjaśnień odnośnie tego wydarzenia.
71 = 1 lipca 1997. Hongkong, był kolonia brytyjska, została przekazana tego dnia w ręce Pekinu. Każdego roku rankiem tego dnia polityczne grupy wierne Pekinowi świętują zjednoczenie, zaś obywatelskie grupy prodemokratyczne gromadzą się na protestach wzywając do przeprowadzenia demokratycznych reform.
101 = Święto narodowe Chin przypada na 1 października.
686 = to całkowita liczba głosów oddanych na obecnego Szefa Administracji Chun Ying Leunga, którą otrzymał od komitetu wyborczego, w którego skład weszło 1200 członków.
3 = trio reformatorów, skrót odnoszący się do trzech głównych urzędników rządowych odpowiedzialnych z konsultacje dotyczące reform politycznych. Tymi urzędnikami są: Sekretarz Generalny Carrie Lam, Minister Sprawiedliwości Rimsky Yuen oraz Minister ds. Konstytucji i Kontaktów z Chinami kontynentalnymi Raymond Tam.

Suma powyższych liczb wynosi 928, czyli 28 września, dzień, w którym policja użyła gazu łzawiącego przeciwko pokojowo nastawionym protestującym, którzy do obrony mieli parasole.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.