Wojownicy strzegący klimatu pacyficznego w Fidżi są gotowi, by stanąć w obronie Planu Działania na rzecz Zmiany Klimatu

Pacific Climate Warriors in Fiji know which side of history they belong on. Mass mobilization is one of the best ways to shock the entire system into action. There have been anti-war marches, anti-nuclear marches, marches for civil rights, and more. On September 21st we stand in solidarity with those marching for climate justice. Photo credit: Fenton Lutunatabua

Wojownicy klimatu pacyficznego w Fidżi wiedzą do jakiego obszaru historycznego należą. Masowa mobilizacja jest jednym z najlepszych sposobów, by pobudzić cały system do działania. Marsze antywojenne, antynuklearne oraz ruchy na rzecz praw obywatelskich już miały miejsce. 21 września złączymy się solidarnie z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość klimatu. 
Zdjęcie i opis: Fenton Lutunatabua

Niniejszy artykuł został napisany przez Fentona Lutunatabua członka 350.org, organizacji tworzącej Światowy Ruch na rzecz Ochrony Klimatu, będącej czołówką w Marszu Ludzkości na rzecz Klimatu oraz Światowej Mobilizacji, i jest on dopuszczony do ponownej publikacji w Global Voices jako część umowy o udostępnianiu treści.

Przewiduje się, iż więcej niż 100,000 osób wyjdzie na ulice Nowego Jorku 21 września, by wziąć udział w Marszu Ludzkości na rzecz Zmiany Klimatu . Na całym świecie więcej niż 2,000 wydarzeń w 150 państwach planowanych jest na bieżący tydzień jako część Mobilizacji Ludzkości na Rzecz Klimatu. Jest to kluczowy moment: naukowcy ostrzegają nas, że globalne ocieplenie wymyka się spod kontroli. Już teraz musimy podjąć natychmiastowe działania. Nie ma czasu na kontynuację przeciwstawiania się, które stanowi przeszkodę na drodze. Dlatego poświęćmy czas na działanie, nie zaś na słowa. 

Kryzys klimatu jest szczególnie istotny dla ludzi mieszkających nad Pacyfikiem, gdzie wysoki poziom wód znacznie zagraża ich życiu. Na wyspach pacyficznych, zaczynając od państw Tonga, Tuvalu, aż po Tokelau ludzie gromadzą się wzywając do działania. Nie używając słów, chcą chronić wyspy pacyficzne. Podczas ich marszu przygotowują także do wysłania 30 wojowników strzegących klimatu pacyficznego wraz z ich kajakami niezbędnych do blokady największego na świecie portu węglowego w Australii mającej nastąpić w październiku.

Poniżej znajduje się seria fotografii wojowników strzegących klimat pacyficzny w Fidżi przygotowujących się do działania jako część Mobilizacji Ludzkości na rzecz Klimatu.

The Peoples Climate March is part of a larger movement for climate justice. People are doing work in their communities every day to confront climate change, and it is time for us to come together and march. We’re calling for more than climate action, we’re calling for climate justice. We want action that protects the poorest and most vulnerable in our society, and solutions that prioritize those who have born the brunt of the problems.    Photo credit: Fenton Lutunatabua

 Marsz Ludzkości na rzecz Klimatu jest częścią większego ruchu walczącego o sprawiedliwość klimatu. Ludzie pracują w swoim społeczeństwie, by każdego dnia skonfrontować się ze zmianą klimatu, zaś teraz nadszedł czas, by działać wspólnie organizując marsze. Oczekujemy więcej niż tylko działań na rzecz klimatu: żądamy sprawiedliwości klimatu. Chcemy działań, które zdołają uchronić najbiedniejszych i tych najbardziej wrażliwych w naszym społeczeństwie oraz rozwiązań, które  potraktują priorytetowo tych, którzy od urodzenia najdotkliwiej odczuwają problemy.
Zdjęcie i opis: Fenton Lutunatabua

The People’s Climate March  will be about lifting up the voices of people who are already feeling the impacts of climate change and pollution. We know that people need to be at the heart of climate solutions. The old energy economy put power in the hands of corporations. The new energy economy should put power back in the hands of the people. Photo credit: Fenton Lutunatabua

Marsz Ludzkości na rzecz Klimatu będzie oscylował wokół podniesionych głosów ludzi, którzy zdołali już odczuć wpływ zmian klimatycznych i zanieczyszczeń. Jesteśmy świadomi faktu, że ludzie chcą być w samym centrum rozwiązań klimatycznych. Stara gospodarka energetyczna powierzyła władzę w ręce korporacji. Nowoczesna gospodarka energetyczna powinna powierzyć władzę z powrotem w ręce ludzi.
Zdjęcie i opis: Fenton Lutunatabua

It is time show the world that we are coming together. We are demanding something, which we know, is in our reach- a safe future and an economy that works for people and the planet.  Photo credit: Fenton Lutunatabua

Nadszedł w końcu czas, by pokazać Światu, że działamy wspólnie. Żądamy czegoś, o czym wiemy i czegoś, co jest w zasięgu naszych rąk — bezpieczna przyszłość i gospodarka funkcjonująca dla ludzi, a także dla planety.
Zdjęcie i opis: Fenton Lutunatabua

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.