Ofiary przemocy domowej na Bermudach nie mają już schronienia, by zwrócić się o pomoc

A note to victims of domestic abuse; photo by The Waiting Room / Domestic Violence Tableau, used under a CC BY-NC-SA 2.0 license.

List skierowany do ofiar przemocy domowej. Zdjęcie zrobione przez The Waiting Room / Żywy obraz domowej przemocy, udostępniany na licencji CC BY-NC-SA 2.0.

Jedyny bezpieczny dom ofiar przemocy domowej na Bermudach został zmuszony zakończyć swoją działalność spowodowaną brakiem wystarczających funduszy do dalszego prowadzenia działalności.

Według informacji The Royal Gazette zamieszczanych na stronie internetowej dom ten w ubiegłym roku zapewnił dach nad głową 31 kobietom i dzieciom. Brak darowizn oraz obniżka dotacji rządowych przyczyniły się do “krytycznego” niedostatku pieniężnego.

Zważywszy na krajowe statystyki dotyczące przemocy domowej stwierdza się, że rozwój tego państwa jest zaburzony. Sprawozdanie bermudzkiej Rady Zdrowia z 2013 roku wykazało między innymi, że co ósmy dorosły człowiek doświadczył przemocy domowej, zaś kobiety i dzieci stały się zwykłą grupą docelową stanowiącą co najmniej jedną na pięć kobiet żyjących na Bermudach i będących ofiarą domowej przemocy.

Inne relacje, choć mniej aktualne, sugerują, że częstość występowania przemocy domowej wzrosła do 7% od 2006 do 2011 roku. Ostatnie krajowe statystyki kryminalne nie klasyfikują innych przypadków brutalnych przestępstw, lecz zazwyczaj występują one w postaci molestowań seksualnych i przestępstw przeciwko nieletnim coraz częściej pojawiających się i sugerujących wzrost w częstości występowania domowej przemocy.

Zamknięcie bezpiecznego domu wywołało żywą reakcję wśród blogerów i skłoniło ich do napisania o stratach powstałych dla państwa poprzez jego zamknięcie, szczególnie w świetle incydentu, w którym znana prawniczka rozwodowa została napadnięta w Sądzie Najwyższym przez byłego męża jednego z jej klientek. Prawniczka oraz uszkodzenia jej twarzy zostały poddane leczeniu w szpitalu:

Bermudy nie mają teraz bezpiecznego domu dla kobiet uciekających przed przemocą domową.

Sam ten fakt jest smutnym potępieniem bermudzkich, źle ulokowanych priorytetów dotyczących tego na co wydajemy pieniądze – na wyspę naszej zamożności, zaś szokujące jest to, że nie jesteśmy w stanie sfinansować tak ważnej służby i czyniąc to skazujemy dzieci i kobiety tworzące większość ofiar domowej przemocy na ich znęcanie się i możliwie nawet na ich zabójstwa.

Przypadki przemocy domowej są przestępstwami niezgłaszanymi, które nie wywierają wpływu tylko na ofiary, lecz wskazują żywe reakcje. Dzieci wykazują duże ryzyko nadużywania środków odurzających, a przemoc pojawia się później w ich życiu, zaś kobiety  cierpią często na długotrwałe problemy zdrowotne, co znaczy, że “lepsza opieka zdrowotna kosztuje nas wszystkich”:

Bezpieczny dom prowadzony przez Ośrodek Przeciwko Przemocy nie jest magiczną kulą, która zakończy domową przemoc, lecz jest kluczową częścią w radzeniu sobie z problemem oraz pomoże w zniszczeniu cyklu przemocy.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.