Uczeni i eksperci nawołują rząd niemiecki do przemyślenia swojego bezwarunkowego wsparcia Izraela

Screenshot_Brief Gaza

Zrzut ekranu z witryny listu otwartego. Widnieją te słowa: “List otwarty niemieckich ekspertów do spraw Bliskiego Wschodu odnośnie kryzysu w Gazie.”

W liście otwartym do niemieckiego rządu [niem.], liczni uczeni domagają się zmiany polityki zagranicznej kraju na Bliskim Wschodzie w świetle izraelskiego ataku na Gazę, w którym zginęło więcej niż 2 000 Palestyńczyków.

Obecny rząd Niemiec, jak i inne przed nim, wspiera Izrael i jego ofensywę w Strefie Gazy. Petycja została podpisana [niem.] między innymi, przez uczonych i ekspertów w dziedzinie Bliskiego Wschodu, którzy pracują na okupowanych terytoriach Palestyny, jak i przez sławne niemieckie osobistości, które są zaniepokojone tą sprawą. Napisano: 

Über einem Monat haben wir einem zerstörerischen Krieg zusehen müssen, der […] auf Monate, möglicherweise auf Jahre hinaus die Entwicklungsperspektive des Gazastreifens beeinträchtigt und Hoffnungen auf einen dauerhaften Frieden in Nahost schmälert. Wir verurteilen die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele. Gewalt, die sich gegen Zivilisten richtet, ist weder von militanten palästinensischen Gruppen noch von Seiten Israels zulässig.

Przez ponad miesiąc musimy siedzieć i patrzeć na niszczycielską wojnę, która […] przekreśli jakiekolwiek perspektywy na zmiany w Strefie Gazy i zniweczy wszelkie nadzieje na długoterminowy pokój na Bliskim Wschodzie na długie miesiące, albo możliwie i na lata. Potępiamy użycie przemocy dla przeprowadzenia politycznych celów. Przemoc, zarówno ze strony bojowników palestyńskich, jak i izraelskich, skierowana na cywilów jest nie do zaakceptowania.

Zdaniem autorów listu, ma on ponownie zwrócić uwagę dyskusji w Niemczech na konflikt. Z powodu kilku antysemickich zamieszek wywołanych przez protestujących, relacje z Gazy przez ostatnie kilka tygodni przyćmiła dyskusja o antysemityzmie i nie wydawało się to możliwe, aby promować dyskusję o obecnej polityce zagranicznej w Izraelu. Kai Hafez, ekspert komunikacji, w wywiadzie [niem.] z niemieckim radiem Deutschlandfunk, powiedział:

Also es ist schon etwas bezeichnend, dass wir in Deutschland immer wieder kulturell orientierte Debatten über Islam und Judentum in Zeiten führen, wo man eigentlich eine politische Analyse oder sogar Kriegskritik führen müsste.

Cóż, typowe jest dla nas, w Niemczech, prowadzenie kulturowej dyskusji o islamie i judaizmie w czasie, gdy powinniśmy prowadzić analizę polityczną lub nawet krytyczną ocenę wojny.

W liście naciska się na rząd niemiecki, aby ten poczynił kroki ku zmianie obecnej polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie. Zostało to, i wciąż jest, kształtowane przez “niemiecką winę historyczną”, która wzięła się z nazistowskiego ludobójstwa dokonanego na milionach Żydów podczas drugiej wojny światowej. Niemiecka kanclerz Angela Merkel przemawiała przed Knesset [ang.], legislaturą Izraela, w 2008 roku na temat “szczególnej, historycznej odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo Izraela”. Nawet po dziś dzień, kanclerz podkreśla prawo Izraela do samoobrony [niem.], podczas gdy stanowczo potępia się [niem.] ataki rakietowe Gazy na Izrael. 

List domaga się uznania prawa do życia bez strachu, które tyczy się także Palestyńczyków: 

Die israelische Zivilbevölkerung hat ein Recht auf ein Leben ohne Angst. Das gilt ebenso für alle Palästinenserinnen und Palästinenser. Fast 2.000 Opfer, nach UN-Schätzungen rund 80% Zivilisten, von denen wiederum nach UNICEF-Angaben bis zu 30% Kinder sind, dürfen nicht mit dem Argument des Anti-Terrorkampfes oder des Rechts auf Selbstverteidigung hingenommen werden.

Ludność cywilna Izraela ma prawo do życia bez strachu. To samo tyczy się wszystkich palestyńskich kobiet i mężczyzn. Śmierć prawie 2 000 ludzi – z czego 80% według szacunków ONZ, to ofiary cywilne, a 30% z nich, to dzieci, jak twierdzi UNICEF – nie może zostać zmieciona pod dywan, poprzez użycie argumentu wojny przeciw terrorowi lub prawu do samoobrony.

Autorzy listu adresują niektóre ze swoich apelów do niemieckich podatników, ponieważ istnieją przedsięwzięcia fundowane przez pieniądze z podatków, które to są rujnowane w Gazie. Rząd niemiecki w 2012 roku wyjaśnił [niem.], że działania fundowane przez Niemcy były utrudniane, a nawet niszczone na terytoriach palestyńskich pod kontrolą Izraela. Autorzy twierdzą, że w obecnym konflikcie, prawie cała praca międzynarodowych organizacji dla rozwoju, organizacji charytatywnych i organizacji pozarządowych na miejscu w Gazie, została także zniweczona; zniweczona w sensie materialnym – w czasie bombardowań, jednak to efekty pozostałe w ludziach są jeszcze gorsze. Cała ludność cywilna żyje w traumie. Autorzy wnoszą, że ta sytuacja nie może ulec zmianie dzięki projektom, a także, że zachodzi potrzeba reformy polityki sprzedaży hurtowej, czego domagano się w liście otwartym.

Uczeni nawołują rząd Niemiec do:

 • sich für die Erreichung eines nachhaltigen Waffenstillstandes einzusetzen, der das weitere Sterben von Zivilisten auf beiden Seiten verhindert und der massiv bedrohten, überwiegend jungen Zivilbevölkerung in Gaza dauerhaften Schutz bietet;
 • gegenüber Ägypten und Israel die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens durchzusetzen, um eine Normalisierung des Güter- und Personenverkehrs zu ermöglichen und dabei israelische Sicherheitsinteressen durch internationale Beobachter und Unterstützung zu gewährleisten;
 • Nothilfe und Wiederaufbaumaßnahmen in Gaza bereitzustellen, aber nicht ohne auch Israels völkerrechtliche Verantwortung als Besatzungsmacht für den Wiederaufbau einzufordern;
 • die bereits anerkannte, im Juni eingeschworene palästinensische Einheitsregierung und ihre Regierungsgewalt über den Gazastreifen sowie Handlungsfähigkeit in den gesamten palästinensischen Gebieten inklusive Ostjerusalems mit Nachdruck zu stärken;
 • die Tötung von Zivilisten vor und während der Angriffe auf den Gazastreifen zu untersuchen, zu einer internationalen Untersuchung aktiv beizutragen und den Beitritt Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen. Gleichzeitig die Zerstörung ziviler Infrastruktur (so wie die Bombardierung des einzigen Elektrizitätswerkes von Gaza, Kläranlagen, Krankenhäuser etc.), die seit Jahren mit EU- und bundesdeutschen Geldern finanziert wird, zu untersuchen und Kompensation von Israel einzufordern;
 • die restriktiven deutschen Rüstungsexportbestimmungen auch im Nahen Osten auf alle Konfliktparteien anzuwenden sowie die militärische Zusammenarbeit mit Israel auf den Prüfstand zu stellen;
 • sich mit Nachdruck für ein Ende der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete einzusetzen und für beide Seiten verbindliche, völkerrechtskonforme Vorschläge für eine Konfliktregelung zu machen.
 • zrobienia co w jego mocy, by doprowadzić do stałego zawieszenia ognia, co zapobiegłoby śmierci większej liczby cywilów po obu stronach konfliktu oraz zapewniłoby długoterminową ochronę poważnie zagrożonej, przytłaczająco młodej ludności cywilnej w Gazie; 
 • współpracy z Egiptem i Izraelem w celu zniesienia blokady na Strefę Gazy, po to by umożliwić normalizację transportu towarów i ludzi, a następnie zabezpieczyć interes bezpieczeństwa Izraela za pomocą międzynarodowego nadzoru i wsparcia;
 • zapewnić pomoc w nagłych wypadkach i odbudować środki w Gazie, ale nie bez równoczesnego żądania od Izraela, jako okupanta, odpowiedzialności za modernizację w zgodzie z międzynarodowym prawem;
 • okazać znaczne wsparcie dla uznanego rządu palestyńskiego, który został oficjalnie zaprzysiężony w lipcu, a także wzmocnić rządzącą w Strefie Gazy władzę, a także jej zdolność do działania na wszystkich terytoriach palestyńskich, w tym także Wschodniej Jerozolimy;
 • przeprowadzić dochodzenie w sprawie zabójstw cywilów, do których doszło przed i w trakcie ataków na Strefę Gazy, po to by aktywnie przyczynić się do międzynarodowego dochodzenia i aby wesprzeć Palestynę w przystąpieniu do Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC). Przeprowadzić także śledztwo w sprawie zniszczenia cywilnej infrastruktury (tj.: zbombardowanie jedynej w Gazie elektrowni, oczyszczalni ścieków, szpitali itp.), które było przez lata finansowanie przez UE i niemieckie fundusze, a także domagać się rekompensaty od Izraela;
 • wprowadzić restrykcyjne regulacje niemieckie na eksport uzbrojenia na wszystkie walczące rozłamy na Bliskim Wschodzie, jak i poddać próbie współpracę militarną z Izraelem;
 • zrobić wszystko, aby zakończyć izraelską okupację terenów należących do Palestyny i zasugerować obu stronom konfliktu wiążące prawnie strategie w zgodzie z międzynarodowym prawem w celu zakończenia konfliktu.
Anne Hemeda pomagała w zbieraniu materiałów do tego artykułu.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

 • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
 • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.