Gdy musisz przemieszczać się po Madagaskarze

Dla nowicjuszy, transport publiczny w Madagaskarze może stanowić wyzwanie. Jest ku temu wiele powodów. Jak na swoją powierzchnię, tj. 590 000 km2, infrastruktura drogowa jest zniszczona i słabo rozwinięta. Co prawda sieć kolejowa się rozwija, ale  nadal w większości miast po prostu jej nie ma.

Komunikacja publiczna w ośrodkach zurbanizowanych jest ograniczona do zatłoczonych autobusów i minibusów, a miejska kolejka funkcjonuje jedynie w stolicy, Antananarywie.

Środki komunikacji publicznej są dobrze znanym problemem w stolicy. Na blisko dwa miliony mieszkańców przypada szacunkowo 110 000 samochodów. Ulice są często zakorkowane, co można zaobserwować na zdjęciu poniżej:

Urban traffic in Antananarivo via Mada aventures CC-NC-2.0

Ruch miejski w Antananarywie, Madagascar-aventures. CC-NC-2.0

Wpływ ruchu drogowego na przemieszczanie się w mieście został również zarejestrowany na filmie Viva Madagascar:

Korki uliczne są do tego stopnia nie do zniesienia dla mieszkańców, że władze Antananarywy rozważają możliwość zainstalowania systemu miejskiej kolejki liniowej między dwoma najbardziej zaludnionymi wzgórzami:

Linia ta powinna zapewnić komunikację Haute Ville i Mahamasina. Tymczasem, PDS na chwilę obecną nie dostarcza żadnych szczegółów co do początku prac ani kosztów projektu. W sprawie wyboru miejskiej kolejki liniowej, stolica zainspiruje się sposobem transportu publicznego, jaki istnieje w Paz.

Biorąc pod uwagę szacowane koszty tego projektu (166 milionów euro lub 230 milionów dolarów dla systemu w La Paz) i znaczną biedę miasta, wiele osób kwestionuje słuszność tego projektu. Marc Harmelle napisał:

Czy zamiast myśleć o stworzeniu kolejki liniowej, nie powinno się zacząć wyburzać dzielnice dla ubogich, przekwaterowywać tych ludzi w miejsca, w których mogliby godnie żyć, zadbać o ich dzieci i ich edukację?

Transport publiczny w Madagaskarze

Jeśli korki traktuje się jako główny problem w miastach, drogi regionalne zaraz po nich wymagają kapitalnego remontu. Wpis publiczny w Trybunie Madagaskaru zwraca uwagę na to, że jest jeszcze sporo do zrobienia:

11 700 km dróg do naprawy w całym Madagaskarze w 6 miesięcy […] OTU (Urząd pracy awaryjnej) poświęci się natychmiastowym pracom awaryjnym i okresowemu utrzymywaniu dróg, uszkodzonych przez katastrofy naturalne.

ONG Lalana (Drogi – po malgasku) informuje czytelników o stanie RN2, łączącej stolicę z głównym portem w kraju, Toamasina:

Drogi krajowe niszczeją. Kryzys polityczny całkowicie wywrócił do góry nogami mechanizmy finansowania programu napraw drogowych i prac alarmowych. Szkody, spowodowane przez cyklony, które dotknęły kraj w zeszłym roku nie zostały dotąd naprawione. Jednym z wielu takich przypadków jest droga narodowa 2, łącząca Antananarywę z Toamasiną. Części dróg zostały także zmyte przez strumień.

National roads in Madagascar - viaTananews- Public domain

“Taxi-brousse” na drogach krajowych na Madagaskarze. Z Tana News. Własność publiczna.

Przemieszczanie się po Madagaskarze w środkach transportu publicznego jest zawsze wyjątkowym doświadczeniem. Najbardziej przystępnym środkiem podróżowania jest taxi-brousse [zbiorowa taksówka międzymiastowa]. Taksówki te istnieją pod postacią różnych pojazdów, zwłaszcza jako minibusy, jakie widać na zdjęciu wyżej. Czasami w mieście, poza stolicą, można przemieszczać się rikszą:

Ariniaina, działaczka Global Voices, żyjąca na Madagaskarze, podkreśla, że prawo dt. korzystania z rikszy uległo zmianie, ale pozostają one często używanym środkiem transportu przez wielu mieszkańców:

Rickshaw as a mean of transportation pulled by a human being has been considered a violation of human rights. So the Commune [city hall] of Antsirabe [the second largest city in Madagascar] launched the “cyclopousse” – a rickshaw pulled by a bike.  Yet, “traditional” rickshaws are still the main transportation for many Antsirabe residents.

Riksza jako środek transportu, ciągnięty przez człowieka jest uważany za pogwałcenie praw człowieka. A więc, wspólnota Antsirabe [drugie największe miasto w Madagaskarze] stworzyła “rowerową rikszę” – rikszę, ciągniętą przez rower. Jednakże, “tradycyjne” riksze pozostały głównym środkiem transportu dla wielu mieszkańców Antsirabe.

Ariniana posing with a rickshaw owner and his rickshaw in Antsirabe, Madagascar (with her permission)

Ariniaina z właścicielem rikszy i jego rikszą w Antsirabe, Madagaskar. Pozwolono na użycie zdjęcia.

Zarząd transportu publicznego usiłuje nadążyć z gwałtownym wzrostem populacji na Madagaskarze, ale, biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia ekonomiczne, nie można się spodziewać poprawy sytuacji przez co najmniej jakis czas.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.