Unia Europejska publikuje obszerny sondaż dotyczący przemocy wobec kobiet

Convocatoria de la presentación del Informe sobre «Violencia contra las mujeres en la UE». Foto de la página de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en Facebook, utilizada con autorización.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ujawnia raport dotyczący przemocy wobec kobiet w UE. Zdjęcie z Facebooka, użyte za zgodą Agencji. 

[Wszystkie linki w tekście odsyłają do stron w języku hiszpańskim, chyba że zaznaczono inaczej.]

Piątego marca, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała wyniki sondażu na temat przemocy wobec kobiet [pdf] [ang]. Jest to najbardziej wyczerpujący sondaż tego typu jaki kiedykolwiek przeprowadzono. Badanie, przeprowadzone jednocześnie na całym obszarze UE, po raz pierwszy dostarczyło porównywalne dane dostępne w każdym kraju na temat różnych rodzajów przemocy jakiej doświadczają kobiety w rodzinie, pracy, miejscach publicznych i w Internecie. Sondaż pokazał też jaki wpływ ma przemoc na życie kobiet i w jaki sposób ofiary reagują na agresję. 

Raport jest oparty na bezpośrednich wywiadach z 42 tysiącami kobiet (w wieku od 18 do 74 lat) mieszkającymi w UE i ujawnia zdumiewające dane. Według jednego z filmów wideo zaprezentowanego wraz z raportem [ang], “wyniki pokazują, że skala przemocy wobec kobiet w UE jest ogromna i po prostu nie może być zostać zignorowana.” Cytując dyrektora FRA, Mortena Kjaeruma:

La enormidad del problema prueba que la violencia contra las mujeres no afecta solo a unas pocas: tiene impacto en la sociedad todos los días. Por tanto, políticos, sociedad civil y trabajadores de primera línea tienen que evaluar medidas que traten cualquier forma de violencia contra la mujer, donde sea que se produzca.

Ogrom problemu jest dowodem że przemoc wobec kobiet nie wpływa tylko na garstkę kobiet – pokazuje też, że przemoc wpływa każdego dnia na społeczeństwo. Dlatego też prawodawcy, społeczeństwo obywatelskie i pracownicy muszą poddać ocenie obecne środki zapobiegające wszystkim formom przemocy wobec kobiet, obojętnie gdzie ta przemoc występuje.  

Morten Kjaerum, director de la FRA, se dirige a los asistentes a la presentación del informe. Foto de la web de la FRA, utilizada con autorización.

Morten Kjaerum, dyrektor FRA, przemawiający do publiczności na prezentacji wyników raportu. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej FRA i jest użyte za zgodą Agencji. 

Niektóre wnioski [ang] z sondażu:

  • 33% kobiet doświadczyło fizycznej lub seksualnej przemocy od 15 roku życia, 5% kobiet zostało zgwałconych.
  • 55% kobiet doznało jakiejś formy molestowania seksualnego (niepożądane całowanie, przytulanie albo dotykanie) od 15 roku życia.
  • 75% kobiet pracujących na wysokim stanowisku albo z wysokimi kwalifikacjami, doświadczyło molestowania seksualnego w pewnym momencie ich życia.
  • 11% kobiet doświadczyło nieodpowiednich zaczepek na portalach społecznościowych albo spotkało się z pornograficznymi e-mailami albo wiadomościami tekstowymi.  
  • 67% kobiet nie zgłosiło najpoważniejszego incydentu przemocy partnera na policję albo do innej organizacji.  

Co zaskakujące, kraje z najwyższym procentem ofiar przemocy wobec kobiet są w północnej Europie: Dania (52%), Finlandia (47%) i Szwecja (46%). Z drugiej strony kraje takie jak Węgry (21%), Austria (20%) i Polska (19%) mają znacznie niższy procent przemocy. Hiszpania, mając 22%, jest znacznie poniżej średniej: 

Porcentaje de mujeres, por países miembros de la UE,  que afirman haber sufrido «violencia física o sexual por parte de su pareja u otra persona desde los 15 años». Imagen de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, utilizada con autorización.

Odsetek kobiet, w krajch członkowskich UE, które przyznały, że doświadczyły “fizycznej lub seksualnej przemocy ze strony ich partnerów albo nie partnerów od 15 roku życia.” Obrazek zamieszczony za zgodą Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

 Wydaje się sprzeczne, że kraje skandynawskie, które mają wyższy stopień równouprawnienia, mają również wyższy poziom przemocy wobec kobiet. Blanca Tapia, rzeczniczka FRA, wyjaśnia tą pozorną sprzeczność w gazecie El diario: 

En países como Finlandia, Dinamarca, Suecia o Francia es más aceptable culturalmente hablar de violencia de género y, por lo tanto, las mujeres la declaran más. Las mujeres de los países nórdicos tienen mucha conciencia de género, saben que son iguales en derechos a los hombres y tienen claro que no tienen que aguantar ciertas cosas. No pasan ni una.

W krajach takich jak Finlandia, Dania, Szwecja czy Francja rozmawianie o przemocy wobec kobiet jest kulturalnie bardziej akceptowane, więc kobiety są bardziej skłonne żeby ją potępiać. Kobiety z krajów północnych mają większą świadomość płciową; wiedzą, że mają takie same prawa jak mężczyźni i jest do dla nich jasne, że są pewne rzeczy na które nie muszą się godzić. Zawsze stawiają opór.

Raport wywołał kontrowersje wśród Europejczyków. Wielu z nich wątpiło w prawdziwość danych i podawało w wątpliwość co tak naprawdę można uznać za agresję. Użytkownik DENUNCIAR zostawił poniższy komentarz na stronie diario 20 minutos:

ya sabemos como hacen las encuestas estas feministas, si se pelean por el mando de la tele se considera violencia machista

nada nuevo bajo el sol

otra noticia para manipular nuestras mentes en el siglo dorado del feminazismo

Już wiemy jak działają te feministyczne sondaże, kłótnia o pilota jest uznawana za męską przemoc.

nic nowego

następny nagłówek który ma zmanipulować nasze umysły w tej złotej erze feminazistek

Na stronie gazety Público, chochialimmoomuelte skomentował:

¿¿Una de cada cinco mujeres no sabe que si la violan tiene que ir a la policía??

¿¿Decir “no te quiero” a alguien es violencia machista??

¿¿Los abrazos son acoso??

¿¿ La “violencia contra las mujeres” se da “todos los días en todas partes”??

Desde luego, cada vez os cuesta más justificar las subvenciones al chiringuito feminazi.

Las mujeres inteligentes deberían indignarse ante esta basura que se publica en las que se las trata como si fueran imbéciles

Jedna z pięciu kobiet nie wie, że powinny zgłosić gwałt na policję??

Mówienie “Nie kocham cię” jest męską przemocą??

Uściski to molestowanie??

“Przemoc wobec kobiet” ma miejsce “wszędzie każdego dnia”??

Oczywiście, robi się coraz trudniej uzasadnić dofinansowanie waszego feminazistoskiego prawienia kazań.

Inteligentne kobiety powinny być obrażone przez ten stek bzdur, który traktuje je jakby były idiotkami.

 Madame X odpowiedziała sceptykom na tej samej stronie:

Por supuesto que un piropo grosero es una agresión. Es humillante que te digan una grosería y la humillación es una forma de maltrato. Cualquier tío se ofendería si otro le dice una grosería a su novia, a su madre o a su hermana, ¿o me lo vais a negar? Entonces si eso os ofende o molesta cuando va dirigido a una mujer de vuestro entorno afectivo, ¿cómo algunos tenéis la cara dura de cuestionar que eso sea una agresión a la afectada?

To oczywiste, że ordynarne komentarze są formą agresji. To upokarzające kiedy ktoś mówi do ciebie coś ordynarnego, a upokorzenie jest formą maltretowania. Każdy facet byłby obrażony gdyby ktoś inny powiedział coś obrzydliwego do jego dziewczyny, matki albo siostry – czy zamierzacie zaprzeczyć? Więc jeśli was to obraża albo denerwuje kiedy te komentarze dotyczą kobiety na której wam zależy, jakim cudem macie czelność poddawać w wątpliwość czy ta kobieta czuje się prześladowana?

Lau opublikowała na Twitterze obrazek, który szczegółowo wyjaśnia różne rodzaje przemocy wobec kobiet:

I nie odnoszę się tylko do tych z nas które zostały uderzone w twarz albo zgwałcone. Męska przemoc ma system. 

[Piramida opisuje przejście od subtelnych form, takich jak seksistowskie reklamy i zwyczajne ignorowanie kobiet, do bardziej wyraźnych form, takich jak obelgi, znęcanie się i nawet morderstwa.] 

Don Mitxel Erregea podaje w wątpliwość rolę religii:

 Zastanawiam się czy męska przemoc ma coś wspólnego z różnymi religiami, które zachęcają do kojarzenia kobiet ze złem. 

 W Hiszpanii, cięcia wprowadzone przez obecny rząd wpływają na programy publiczne chroniące kobiety:

[La Ley de Tasas] elimina la falta por “vejaciones injustas” que suele ser el primer paso en los casos de maltrato, se sugiere la mediación en los casos de violencia de género. Esto pondría en riesgo a la víctima y se solicita que la condena del agresor sea una multa

[Ustawa w sprawie opłat sądowych] eliminuje przestępstwo “niesprawiedliwego traktowania”, które jest zazwyczaj pierwszym krokiem w przypadkach znęcania się; w sprawach przemocy wobec kobiet sugerowana jest mediacja. To naraża ofiary na niebezpieczeństwo i nakłada na agresora jedynie grzywnę.

W 2013 roku 48 ofiar przemocy wobec kobiet zmarło w Hiszpanii. W 2014, jak dotąd 14 kobiet zostało zabitych przez swoich partnerów.  

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.