Kobiety kandydują w wyborach w Kambodży

W celu poparcia reprezentacji kobiet w polityce, Kambodżańskie Centrum ds. Praw Człowieka (CCHR), opublikowało mapę [en, oraz wszystkie pozostałe]danych przedstawiającą kobiety kandydujące w wyborach do Zgromadzenia Narodowego.

CCHR jest krajową organizacją, która walczy o prawa społeczne i polityczne w Kambodży, oraz aktywnie korzysta z nowych narzędzi multimedialnych do osiągania swoich celów. Wybory w Kambodży przeprowadzone będą 28 lipca.

Dane wykorzystane do sporządzenia mapy, która znajduje się na sithi.org, zaczerpnięto z oficjalnych danych Krajowej Komisji Wyborczej (NEC).

 Map of women candidate in 2013 Election in Cambodia

Jak wynika z mapy, zaledwie 18,96 procent (168 z 886) tytularnych kandydatów – liczba kandydatów znajdujących się na liście wyborczej; 25,69 procent (260 z 1012) alternatywnych kandydatów – liczba kandydatów, którzy nie występują na liście wyborczej, ale są oni na liście rezerwowej na wypadek gdy odpadnie kandydat tytularny; oraz 22,55 procent (428 z 1828) z ogółu kandydatów tytularnych i alternatywnych to kobiety, ze wszystkich ośmiu partii politycznych biorących udział w wyborach. Mapa pokazuje również liczbę kobiet kandydujących ze względu na partię czy prowincję.

Według CCHR, niski odsetek damskiej reprezentacji pośród tytularnych i alternatywnych kandydatów sugeruje, że kobiety w dalszym ciągu wybierane są w drugiej kolejności w swoich partiach politycznych.

Podczas upublicznienia mapy, Chor Chanthyda, koordynator Programu Promocji Politycznej Reprezentacji Kobiet, podkreśla cel inicjatywy:

Dzięki zastosowaniu analizy danych kobiet kandydujących do Zgromadzenia Narodowego 2013 w formie mapy interaktywnej, możemy przedstawić pełen obraz kobiet kandydujących do wyborów do Zgromadzenia Narodowego w całej Kambodży. Mamy nadzieję, że mapa posłuży jako źródło informacji dla społeczeństwa o tym, które partie polityczne mają najwyższy i najniższy odsetek kobiet na swoich listach wyborczych; mamy także nadzieję, że po wyborach mapa posłuży jako narzędzie do monitorowania i porównywania liczby kobiet kandydujących, w stosunku do kobiet wybranych do Zgromadzenia Narodowego.

 

Podczas wyborów do samorządu gmin 2012, CCHR również opublikował mapę przedstawiającą reprezentację polityczną kobiet w radach gmin na obszarze kraju. Dane według NEC pokazują, że kobiety uzyskały 2038 mandatów do rad gmin w kraju, co stanowi 17,79 procent ogółu mandatów. Mniej kobiet (4,6 procent) zostało wybranych na szefów gmin.

 

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.