Egipska „Rewolucja Ludowa” oczyma Rosjan

Fala protestów, która wstrząsneła Turcją, Brazylią i Bułgarią, dotarła tego lata do Egiptu, gdzie liczne protesty przeciw islamistycznym zasadom Prezydenta Mohamed Mursiego doprowadziły do kolejnej rewolucji, badź cynicznego zamachu stanu (zależy, kogo się spytasz). Mursi został obalony i aresztowany, konstytucja zawieszona, a liberalny Mohamed ElBaradei został powołany na post tymczasowego premiera. Zwolennicy Mursiego, wielu z nich przynależący do Bractwa Muzułmańskiego, starli się z policją i protestującymi przeciw Mursiemu, co doprowadziło do powszechnych zamieszek, z co najmniej 30 ofiarami śmiertelnymi i ponad 1000 osób z różnymi obrażeniami. Kiedy zamieszkom nie było widać końca, 7 lipca 2013r. prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, iż Egipt znajduje się na drodze do wojny domowej.

A small rally heading to Tahrir square to joint the 30 June protests against MB and President Morsi of Egypt. Photo by Zeinab Mohamed CC 2.0

Niewielka grupa osób zmierzających w kierunku placu Tahrir, by dołączyć do protestujących przeciwko rządom prezydenta Morsiego. Zdjęcie: Zeinab Mohamed CC 2.0

Tak jak w przypadku poprzednich protestów [GV] w regionie, Rosjanie aktywnie śledzą wydarzenia w Egipcie. Wielu ocenia pozytywnie działania wojska w obaleniu Mursiego, bądź też całkowicie unika odniesień do wojska, rozpatrując wydarzenia jako rewolucję ludową. Na przykład, Kirił Gonczarow [ros], student z Moskwy, zaangażowany w politykę młodzieżową, był szczególnie pod wrażeniem tego, co postrzegał jako nie-hierarchiczne usunieńcia Mursiego, pisząc na swojej stronie na Facebooku [ros]:

Самое крутое в Египте, что там не было никакого координационного совета оппозиции. Люди просто взяли власть в свои руки, без всяких лидеров.

Najlepsze w Egipcie jest to, że tam nie było żadnej „Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej [GV]”. Ludzie po prostu wzięli władzę w swoje ręce, bez żadnych liderów.

Taki punkt widzenia został oceniony jako naiwny. Jeden użytkownik [ros] odparł lakonicznie:

Люди в погонах просто взяли власть в свои руки, да.

Ludzie w mundurach po prostu wzięli władzę w swoje ręce, tak.

Aleksander Iwanow [ros], samozwańczy komunista, też poparł to, do czego się odnosił jako do „rewolucji” i w ten sposób zreplikował [ros] sugestie, iż wojsko nie działa w interesie ludu:

ну армия у арабов вообще очень важное место занимает. Тем более, что они поддерживают народ. Посмотрим что будет происходить.

Cóż, armia zajmuje u Arabów bardzo ważne miejsce. Szczególnie dlatego, że wspiera lud. Zobaczmy, co się stanie.

Niektórzy liberalni rosyjscy dziennikarze jak, na przykład, Dmitri Bawyrin [ros] też nie mieli problemu [ros] z usunięciem demokratycznie wybranego prezydenta, o ile ten prezydent był Islamistą. Bavyrin zjadliwie stwierdził, iż Islamizm jest porównywalny do dziecinnych „hipsterów”, którzy zaczęli pierwszą rewolucję, ale ostatecznie stracili kontrol nad demokratycznym procesem:

Победил исламист и стал работать в пользу исламистов, что в корне противоречило хипстерскому пониманию демократии. Хипстеры опять вышли на улицы – и вот тут, наконец, военным всё надоело. Военные отобрали демократию… потому что либо демократия, либо эль-Барадеи, но не всё сразу. Люблю военных.

Zwyciężył Islamista i zaczął pracować na rzecz Islamistów, co jest przeciwieństwem podstawowego hipsterskiego pojęcia o demokracji. Hipsterzy znowu wyszli na ulice i wojsko miało dość tego. Wojsko zabrało demokrację… ponieważ można mieć demokrację albo ElBaradei, ale nie obie rzeczy jednocześnie. Mi podoba się wojsko.

Punkt widzenia Bavyrina and Ivanova został wtórowany przez Antona Kapszuka [ros], muzyka rokowego i komunistę, który życzył swoim „egipskim towarzyszom” sukcesu [ros] w ich przedsięwzięciu:

[Мурси] не стал добиваться улучшения жизни народа. Цели Революции тогда, так и не исполнились. Вместо этого началась исламизация страны. Это вызвало массовые протесты. Была принята исламская конституция, которую назвать демократичной никак нельзя. Стало понятно что дни Мурси сочтены. Главную роль в революциях обычно играют военные. Пока солдаты не перейдут на сторону повстанцев, свержение строя маловероятно. Тогда, во время прошлой Революции, решающую роль сыграли военные. Тоже самое случилось и в этот раз. Переворот совершён. Исламисты от власти отстранены и даже многие из них арестованы. Военные обещают новые демократические выборы.

[Mursi] nie dążył do polepszenia życia ludu. Cele rewolucji nie zostały osiągnięte. Zamiast tego, państwo zaczęło się islamizować. To spowodowało liczne protesty. Została przyjęta islamistyczna konstytucja, którą w żaden sposób nie można nazwać demokratyczną. To, że dni Mursiego były policzone, było oczywiste. Główną rolę w rewolucji zazwyczaj gra wojsko. Dopóki żolnierze nie przejdą na stronę protestu, obalenie reżimu nie jest zbyt prawdopodobne. Wtedy, ubiegłego razu, decydującą rolę zagrało wojsko. To samo się stało tym razem. Obalenie zostało dokonane. Islamiści zostali usunięci z władzy i wielu z nich zostało aresztowanych. Wojsko obiecało nowe demokratyczne wybory.

Inni byli mniej optymistyczni. Blogger Aleksandr Czernokozow [ros] uważa, usunięcie Mursiego było związane z „wirusem rewolucji”, który panował w Egipcie od obalenia Mubaraku i bieżące wydarzenia przypominają „początek wojny domowej” [ros]. Pisząc na swym LiveJournal, Czernokozow ostrzegł:

Уже арестованы лидеры «Братьев-мусульман». Есть информация, что в списках на арест — сотни, а по некоторым данным тысячи активных участников движения. «Братья-мусульмане» серьезно готовятся к акциям протеста. Похоже, самая массовая из них уже начинается. Самое главное здесь то, что все они готовы пожертвовать жизнью…

Liderzy „Bractwa Muzułmańskiego” zostali aresztowani. Istnieją doniesienia, że lista aresztowanych sięga setek, a według niektórych, tysiące aktywnych uczestników ruchu. „Bractwo Muzułmańskie” poważnie przygotowuje się do walki. Wydaje się, że największa z nich już się rozpoczęła. Najważniejsze jest to, że oni wszyscy są gotowi poświęcić swoje życia …

Użytkownik Twitter Aleksandr Barbaszow wydaje się być jednym z niewielu blogerów RuNet wykazującym poszanowanie do demokratycznych instytucji, nadając w Twitterze [ros]

Хоть исламист Мурси мне и не нравится, но он был ЗАКОННО избранным президентом! Опасный для себя прецедент создают египтяне. #Египет

Islamistyczny Mursi też mi się nie podoba, jednak on był LEGALNIE wybranym prezydentem! Niebezpieczny precedens stwarzają dla siebie Egipcjanie. #Egipt

Obalenie Mursiego przez wojsko wskazuje na niepowodzenie formalnej polityki w Egipcie. Słabe struktury demokratyczne, silnie spolaryzowany elektorat i zakorzenienie elit wojskowych zaważyły na tym, że taki wynik był chyba niestety nieunikniony. I chociaż Rosyjska lewica zazwyczaj nie ukrywa, iż postrzega demokrację parlamentarną jako pozory, fakt, że wielu samozwańczych liberałow Rosji aprobuje ten zamach stanu, wskazuje na brak prawdziwej liberalnej tradycji w Rosji.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.