Zniesławienie w sieci – obraza czy szkoda?

[Wszystkie linki w tekście odsyłają do stron w języku angielskim.]

Granica pomiędzy wolnością słowa a prawem do obrony swojej reputacji jest w wielu krajach bardzo płynna. W dobie Internetu ta kwestia staje się jeszcze bardziej złożona.

Internet stworzył jednostkom nowe możliwości wyrażania własnych poglądów, jednak w wielu krajach wyrażanie w sieci krytycznej opinii na temat drugiej osoby stwarza ryzyko naruszenia praw przeciwko zniesławiającym wypowiedziom.

Image by allenknightwalker (CC BY 3.0)

Obrazek: allenknightwalker (CC BY 3.0)

Zniesławiająca wypowiedź jest fałszywym oświadczeniem, które narusza dobre imię danej osoby i naraża ją na publiczną pogardę, nienawiść lub śmieszność. Aby zostać uznana za szkodliwą, wypowiedź musi być obiektywnie fałszywa. W większości krajów wyrażanie negatywnej opinii o drugiej osobie nie jest uważane za zniesławiające, jednak z pewnymi wyjątkami. Aby pozwany został skazany za zniesławienie, oskarżyciele muszą wykazać, w jaki sposób rzekomo zniesławiająca wypowiedź naruszyła dobre imię powoda. Na przykład, jeżeli dana osoba została zwolniona z pracy z powodu fałszywych stwierdzeń na jej temat opublikowanych w portalu informacyjnym, może ona złożyć pozew o zniesławienie przeciwko stronie internetowej lub autorowi artykułu.

Niedawny przypadek dotyczący porównywarki firm Yelp stanowi dobry przykład na to, jak może działać zniesławienie w świecie wirtualnym. Pewna Amerykanka napisała na stronie Yelp niepochlebną opinię na temat firmy remontowej, oskarżając wykonawcę o zdewastowanie jej domu, pobieranie dodatkowych opłat oraz kradzież biżuterii. Wykonawca złożył przeciwko kobiecie pozew o zniesławienie twierdząc, że oskarżenia były fałszywe, oraz że firma straciła klientów z powodu naruszenia jej reputacji wywołanego wspomnianym postem. Według Washington Post, liczba pozwów o zniesławienie dotyczących recenzji użytkowników na stronach takich jak Yelp i TripAdvisor wzrosła w ostatnich latach.

Porównując poszczególne kraje, należy dokonać ich rozróżnienia na podstawie tego, czy zniesławienie podlega odpowiedzialności cywilnej czy karnej. W krajach, w których zniesławienie uznaje się za przestępstwo, osoba, która publikuje w sieci wypowiedź krytyczną wobec drugiej osoby ryzykuje procesem karnym oraz karą pozbawienia wolności. W przypadku odpowiedzialności cywilnej, byłaby ona po prostu pozwana o odszkodowanie przez podmiot dotknięty zniesławieniem. Międzynarodowa grupa obrońców wolności słowa Article 19 określa przepisy karne dotyczące zniesławienia jako nazbyt surowe, argumentując, że w sposób nieproporcjonalny ograniczają one wolność słowa. Jednak zniesławienie regulowane przepisami prawa cywilnego może mieć podobny skutek poprzez ustalanie zbyt dużych kwot odszkodowań.

Article 19 stworzył przydatne narzędzie wizualizacji, aby pokazać aktualny stan przepisów o zniesławieniu na świecie. Te interaktywne mapy rozróżniają zniesławienie podlegające odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także uwzględniają kraje, w których zainicjowano proces całkowitej lub częściowej depenalizacji zniesławienia. Article 19 informuje, że projekt ma na celu rozgraniczenie przepisów o zniesławieniu, które faktycznie służą ochronie jednostek przed nieuzasadnionymi atakami opartymi na fałszywych informacjach, oraz przepisów, które jawnie stworzono w celu ograniczania wolności słowa. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej organizacji i w projekcie mapowania.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.