Kartografia internetowa — co to takiego?

Jak wspominaliśmy wcześniej [en], podczas regionalnego hakatonu Developing Latin America 2012 [es] (#DAL2012) odbyły się warsztaty, podczas których szczególną uwagę poświęcono projektowi Open Street Map. Jednym z zaproszonych gości był Alex Barth [en], specjalista ds. danych z platformy MapBox, a wszystkie prelekcje można było obejrzeć przez Internet dzięki transmisji strumieniowej [es]. Więcej informacji, w tym zapis wideo z warsztatów, można znaleźć tutaj [es].

Najpierw jednak spróbujmy ustalić, czym tak naprawdę jest kartografia internetowa? Jak podaje Wikipedia [en], “kartografia internetowa to projektowanie, implementacja, generowanie oraz umieszczanie map w sieci World Wide Web, a także produkt będący wynikiem tych procesów”. Ponadto:

„Wykorzystanie Sieci do rozpowszechniania map stanowi duży postęp w kartografii, a także stwarza nowe możliwości. Mamy dostęp do map w czasie rzeczywistym, a dodatkowo aktualizacje danych i oprogramowania są częstsze i mniej kosztowne. Tańsze jest również samo rozpowszechnianie map. Ponadto możemy tworzyć mapy spersonalizowane, korzystać z rozproszonych źródeł danych oraz wymieniać się informacjami geograficznymi. Jednak kartografia internetowa niesie ze sobą także wyzwania związane z ograniczeniami technicznymi (niską rozdzielczością ekranu czy z przepustowością łącz [en]. Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku urządzeń mobilnych — rozmiary większości z nich są niewielkie, a wykorzystywany przez nie bezprzewodowy Internet [en] bywa zbyt wolny. Pojawiają się także problemy z bezpieczeństwem, prawami autorskimi[3], wydajnością oraz skomplikowane kwestie techniczne. Pierwsze mapy internetowe były w dużej mierze statyczne — te tworzone dziś mogą zaś stanowić w pełni interaktywne narzędzie i korzystać z wielu mediów. Twórcy map muszą mieć zatem na uwadze kwestię użyteczności i optymalizować mapy pod kątem multimedialnym.”

Można zatem powiedzieć, że każdą internetową mapą kryją się nie tylko pewne wyzwania lecz, bez wątpienia, ogrom włożonej pracy.

Aby lepiej zrozumieć proces tworzenia map, porozmawialiśmy z inżynierem platformy MapBox Ianem Wardem [en], który podzielił się z nami następującymi informacjami:

Choć istnieje wiele aplikacji wykorzystujących mapy, poniżej opisaliśmy te, które w szczególności opierają się na projekcie Open Street Map.

W jednym z opublikowanych na stronie Development Seed wpisów [en], Ian opisał zainicjowany w peruwiańskim Ayacucho projekt, który miał na celu stworzenie mapy z trasami transportowymi miasta.

Kiedyś dane dotyczące komunikacji przechowywane były tylko w plikach programu AutoCAD, a dostęp do nich miała zaledwie garstka ludzi. Obecnie są one publiczne udostępniane w otwartych formatach, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno w mapach jak i do innych celów. […]

Analiza zaledwie tych danych pozwala ocenić natężenie ruchu w mieście, ustalić miejsca, w których potrzebna jest sygnalizacja świetlna, czy po prostu wskazać turystom drogę do najlepszych okolicznych restauracji. Nowe informacje, dotyczące na przykład skrzyżowań, w okolicy których występuje duże natężenie ruchu pieszych, można skatalogować. Takie rozwiązanie umożliwia planistom łatwiejsze zarządzanie zmianami czy wprowadzanie nowej sygnalizacji świetlnej dla pojazdów i pieszych.

Uwaga: Mapa zawiera dane z 2009 roku, z początku projektu.

W gościnnym wpisie [en] na stronie Development Seed, Juliana Mori pracująca dla InfoAmazonía wyjaśniła, jak podobny projekt funkcjonuje w Brazylii:

Projekt InfoAmazonia zajmuje się tworzeniem map uwzględniających kolekcjonowane od 2004 roku dane na temat wylesiania terenów położonych w basenie Amazonki. Dzięki tym mapom możemy zobaczyć, jak wyglądają ubytki lasów w poszczególnych krajach. Kiedy organizacje O Eco [es], Knight-ICFJ [en] oraz Internews [en] wystartowały w tym roku z projektem InfoAmazonia (jeszcze przed konferencją Rio+20), dostępne dane dotyczące wylesiania obejmowały tylko Brazylię. Teraz, dzięki danym ze strony Terra-i [en], mapy uwzględniają wszystkie dziewięć krajów Amazonii. Pozwala to dziennikarzom i wszystkim zainteresowanym na zlokalizowanie informacji na temat wylesiania dla danego regionu — w kontekście politycznym, społecznym czy pod kątem środowiska naturalnego.

InfoAmazonia

InfoAmazonia. Zdjęcie ze strony Development Seed

Znaczenie internetowych map potwierdza wypowiedź członka zespołu Development Seed Jue Yanga, który opowiada [en] o mapie zaprojektowanej specjalnie na potrzeby Amnesty International:

Opracowaliśmy dla Amnesty International mapę będącą uzupełnieniem nowej kampanii na rzecz sprawiedliwości na świecie [en]. W swojej kampanii organizatorzy proszą obywateli z całego świata o wsparcie i przedsięwzięcie kroków prawnych przeciwko winnym zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.

Dzięki wbudowanej nawigacji, na mapie możemy szczegółowo prześledzić miejsca, w których obecnie działa Amnesty International, a także zobaczyć, jakie kraje udzielają wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Poszczególne warstwy wizualizacji pokazują dane na temat popierania działań, sprawiedliwości czy egzekwowania reparacji. W mapie osadzone są również wpisy z Twittera oraz filmy z serwisu YouTube, zachęcające widzów do przejścia na odpowiednią stronę, gdzie można poprzeć inicjatywę Amnesty International i wspólnie z aktywistami żądać sprawiedliwości.

Amnesty International. Zdjęcie ze strony Development Seed.

Kartografia internetowa jest jednak użytecznym narzędziem na znacznie szerszą skalę. Zdaniem Iana Warda technologia ta znajdzie w przyszłości zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym również w dziennikarstwie.

Wszystkim zainteresowanym polecamy odwiedzenie strony [en] projektu OpenStreetMap (dostępnej także w języku hiszpańskim [es]). Mieszkańcy Peru mogą natomiast znaleźć członków projektu działających w ich regionie pod poniższym adresem [es].

Ponadto, jeśli jesteś członkiem instytucji, której otwarte dane chciałbyś umieścić na mapie, odwiedź hakatonową stronę Developing Latin America 2012 [es], za pośrednictwem której możesz skontaktować się z programistami i ekspertami w dziedzinie kartografii internetowej!

Powiązane artykuły:

Developing Latin America 2012 [en]
What Exactly is a Hackathon? And What is Open Data? [en]
Hackathons in Droves: How is a Hackathon Organized? [en]
Developing Latin America Hackathon Draws Near! [en]
Brazil: Rio de Janeiro Demands Better Sanitation [en]
Perú: Crowdmapping Water Contamination in Peruvian Indigenous Communities [en]

W transkrypcji i tworzeniu napisów do wykorzystanych filmików udział wzięli Azucena Ramos, Amy Gulvin oraz Silvia Viñas.

 

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.