- Global Voices po polsku - https://pl.globalvoices.org -

Projekt Tłumaczeniowy: Światowa petycja w sprawie ochrony wolności internetu.

Kategorie: Media obywatelskie, GV Advocacy

Przez kolejne siedem dni wolontariusze z Global Voices Lingua [1] będą tłumaczyć otwartą petycję internetową [2], która popiera ochronę praw człowieka w sieci i nalega, by przedstawiciele rządów, należący do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) chronili otwartość internetu podczas nadchodzącej konferencji ITU [3].

Światowa petycja w sprawie wolności internetu, która czeka na wsparcie zarówno ze strony osób prywatnych jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stwierdza:

3 grudnia, światowe rządy spotkają się, by uaktualnić kluczowy traktat agencji Narodów Zjednoczonych, zwany Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU). Niektóre rządy proponują rozszerzenie władzy ITU w sposób, który może zagrażać otwartości i innowacyjności internetu, zwiększyć koszty dostępu i zniszczyć prawa człowieka w internecie. Wzywamy organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli wszystkich narodów do podpisania poniższej petycji w sprawie ochrony światowej wolności internetu:

Decyzje zarządzających internetem powinny być podejmowane w sposób transparenty z udziałem wszystkich grup społeczeństwa obywatelskiego, rządów i przedstawicieli z sektora prywatnego. Wzywamy ITU i ich członków do przejrzystości i odrzucenia jakichkolwiek propozycji, które mogłyby rozszerzyć władzę ITU w zakresie zarządzania internetem, w sposób zagrażający prawom człowieka w sieci.

W celu podpisania petycji, wejdź na stronę Protect Global Internet Freedom [2]. Wpisz swoje imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę organizacji (jeżeli występujesz w imieniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego), URL organizacji i wybierz swój kraj.

Wszystkie tłumaczenia petycji będą umieszczone na stronie należącej do OpenMedia [4], grupy, działającej na rzecz praw cyfrowych z Kanady.

W momencie pojawienia się tłumaczeń (patrz wyżej), zachęcamy do dzielenia się linkami na serwisach społecznościowych i ze swoimi przyjaciółmi!