Korea Południowa: „Wywrotowe” książki objęte zakazem

Południowokoreański sąd podtrzymał zakaz wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obejmujący 23 książki uznane za „wywrotowe”. Decyzja wywołała liczne obawy dotyczące ochrony wolności słowa.

Centralny Sąd Okręgowy w Seulu (Soeul Central District Court) oddalił zarzuty o zniesławienie postawione przez autorów i wydawców książek uznanych za „wywrotowe” lub „kłopotliwe” przez Ministerstwo Obrony Narodowej 31-ego maja 2012 roku. Poszkodowani argumentują, że ten wojskowy zakaz narusza prawo obywateli do dostępu do informacji [en], czyli jedno z demokratycznych praw chronionych przez koreańską konstytucję. Opinia publiczna w Korei wyraziła obawy i frustrację spowodowaną decyzją sądu. Wśród 23 książek znajduje się ekonomiczny bestseller oraz dwa tomy autorstwa lewicowego amerykańskiego językoznawcy, Noama Chomsky'ego.

Books for sale in Seoul

Księgarnia w Seulu, w Korei Południowej (2008). Zdjęcie: Christopher Rose na Flickr (CC BY-NC 2.0)

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało zakaz w 2008 roku, argumentując, że autorzy tych „wywrotowych” prac sympatyzują z komunistyczną Koreą Północną oraz krytykują system ekonomiczny Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, co może poskutkować obniżeniem morale żołnierzy. Ministerstwo twierdzi, że ma prawo zabronić każdej książki, która wyraża poparcie dla Korei Północnej, krytykę Korei Południowej czy uczucia antyamerykańskie i antykapitalistyczne.

Według jednego z artykułów [ko] w południowokoreańskiej gazecie Hankook, decyzja została skrytykowana nawet przez umiarkowanych konserwatystów za to, że sąd nie wyjaśnił dostatecznie jasno, na jakiej podstawie książki uznane zostały za kłopotliwe, oraz zignorował kwestię utraty potencjalnego zysku i szkody dla osobistej reputacji.

Pod artykułem w internetowym wydaniu Hankook zamieszczono liczne komentarze, wyrażające zaciekłą krytykę decyzji sądu.

Chung Jae-hwa kometuje [ko]:

이게 자칭 보수들의 수준이지…. 신자유주의를 비판하거나 정부에 조금만 비판적이면 불온서적….멀쩡한 좌파도 보수세력의 눈에는 종북세력이 되버리는 현실.

To pokazuje, jacy (mali) są konserwatyści. Gdy tylko pojawi się jakaś krytyka neoliberalizmu i rządu, od razu uznają ją za „wywrotową”. W oczach tych prawicowców, łagodne lewicowe grupy stają się „popierającymi Północ lewakami”.

Wielu młodszych internautów nie wiedziało do tej pory, że takie zakazy kiedykolwiek istniały, podczas gdy starsze pokolenie obawia się, że może to oznaczać powrót do cezurowania idei, powszechnie stosowanego za czasów dawnych autorytarnych reżimów wojskowych. Cenzura książek i filmów była powszechnie stosowana od lat 60-tych do 80-tych, gdy kraj rządzony był przez dyktatury wojskowe. Wielu intelektualistów krytykujących rząd było wówczas oskarżanych o wspieranie Korei Północnej i prześladowanych.

Użytkownik Twittera @hanget  pisze [ko]:

21세기에 불온 서적이라는게 있다는걸 오늘 처음 알았다.

Do tej pory nie miałem pojęcia, że w XXI wieku mamy jeszcze coś takiego jak „wywrotowe” książki.

@merong2221 komentuje [ko]:

지금 제가 70년대에 살고있나요? 불온서적? 이념? 아정말 유신시대로의 회귀내

Czy ja żyję w latach 70-tych? Wywrotowe książki? Ideologia? Cofnęliśmy się do ery Yusin. [Wyjaśnienie: era Yusin odnosi sie do okresu, gdy ówczesny prezydent Park Jung-hee ograniczał wolność osobistą poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego. Lata te często określa się jako najciemniejszy okres współczesnej historii Korei.]

@blu_pn pisze [ko]:

법원이 국방부가 베스트셀러 책을 포함한 23종의 도서를 ‘불온서적'을 지정한 행위에 대해 기본권 침해가 아니라고 판결했단다. 대체 지금이 몇년도인가? 아무리 보수적으로 보아도 저건 냉전시대 논리로 21세기를 재단하는 문화적 자해행위다. 한심한…

Sąd postanowił, że uznanie przez wojsko 23 książek, w tym bestsellerów, za „wywrotowe”, nie stanowi pogwałcenia podstawowych praw. W którym roku my właściwie żyjemy? Uważam, że nawet z konserwatywnego punktu widzenia jest to akt kulturalnego samobójstwa i stosowanie zimnowojennej logiki do wydarzeń XXI wieku. To takie żałosne.
Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism

Jedna z zakazanych książek: „Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism” Ha-Joon Changa.

Seoh Hae-sung (@jiksseol) pisze [ko]:

법률 이전에 책과 지혜를 가두는 사회를 이성적 문명사회라고 보기 어렵다. […] 이 불온을 판단한 자들이야말로 지식기반 문명사회에서 축출해야 하는 불온한 자들이다. 책을 놓아주어라.

Trudno nazwać cywilizowanym społeczeństwo, w którym książki i wiedzę ogranicza się zakazami. To właśnie osoby, które oceniły książki jako „wywrotowe”, powinny zostać wyeliminowane z cywilizowanego społeczeństwa opartego na wiedzy. Zostawcie książki w spokoju.

Jeong Yu-mun (@Jymjeong) napisał [ko]:

국방부 지정 불온서적을 읽고싶은 마음이 급 땡기는건… 순전히 판사님 덕분이다.

Dzięki tym sędziom poczułem nagłą ochotę przeczytania tych książek, które wojsko uznało za „wywrotowe”.

Wielu ludziom trudno jest zrozumieć, co „wywrotowego” jest w bestsellerze Ha-Joon Changa „Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism” („Źli Samarytanie: Mit wolnego handlu i sekretna historia kapitalizmu”). Autor, znany ekonomista z Korei Południowej, pracujący na Uniwersytecie w Cambridge, twierdzi w książce, że kraje ubogie nie powinny zbyt pochopnie angażować się w wolny handel, a ich gospodarka powinna być chroniona i wspierana przez rząd, zanim kraj stanie do intensywnej międzynarodowej konkurencji.

Ten film z serwisu Youtube przedstawia przemówienie Changa w New America Foundation w USA, w którym autor opisuje swoją książkę [en].

@100HyeRyun komentuje [ko]:

장하준 교수의 ‘나쁜 사마리아인’ 국방부 불온서적 지정은 정당하다는 법원의 판결은 도저히 수긍키 어렵다.인터넷상 경제학 전반에 대한 부담없는 교양경제서라고 소개되어 있고 책 내용도 그러하다.이런 책조차 인정하지 못하는 지금의 우리 현실이 부끄럽다.

Książka „Bad Samartians” profesora Ha-joon Changa  została uznana przez wojsko za „wywrotową”, a sąd podtrzymał ten zakaz – tej decyzji nie zrozumiem nigdy. Na wielu portalach internetowych można przeczytać, że książka jest „łatwa do czytania i wyjaśnia podstawowe mechanizmy ekonomiczne”, i to naprawdę jest tego rodzaju praca. Wstyd mi, że żyję w społeczeństwie, które nie jest w stanie zaakceptować tego typu książki.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.