Polska: Manifest dzieci sieci

Napisany oryginalnie w języku polskim przez poetę i fotografa Piotra Czerskiego (więcej informacji o autorze dostępnych jest na polskiej stronie Wikipedii) “Manifest dzieci urodzonych w sieci” jest już dostępny w Internecie w wielu językach, na które został przetłumaczony, po opublikowaniu 11 lutego 2012 roku w Dzienniku Bałtyckim w Polsce.

Piotr Czerski, auteur du Manifeste Pologne Web (Photo de son blog sous licence CC by 3)

Piotr Czerski, autor "Manifestu dzieci sieci", w Polsce (zdjęcie z bloga autora, na licencji CC)

Manifest wyraża poczucie wspólnoty całego pokolenia urodzonego wraz z pojawieniem się sieci i Internetu, ukazuje powinowactwo młodych na całym świecie powstałe wraz z wytworzeniem się jednolitej kultury globalnej oraz przedstawia ich gotowość do uczestnictwa w swobodnym obiegu dóbr kultury ponad sztucznie narzuconymi granicami geograficznymi i prawnymi

Podkreśla też chęć zerwania z relacjami władzy odziedziczonymi wraz z zastanym porządkiem:

Nie ma w nas tej wynikającej z onieśmielenia pokornej akceptacji, jaka cechowała naszych rodziców – przekonanych o nadzwyczajnej wadze spraw urzędowych i odświętnym charakterze interakcji z państwem. Nie czujemy tego respektu, który brał się z odległości między samotnym obywatelem, a majestatycznymi szczytami „władzy”, majaczącymi gdzieś pośród mgieł.

Pokolenie sprzeciwia się rosnącej kontroli instytucjonalnej i wpływom interesów prywatnych nad danymi osobowymi i wspólnymi dobrami kultury oraz wyraża potrzebę przejrzystości, wolności i “prawdziwej i realnej demokracji” :

Być może nie nazwaliśmy tego dotąd, być może jeszcze sami nie zdajemy sobie z tego sprawy – ale tym, czego chcemy, jest chyba po prostu prawdziwa, realna demokracja. Demokracja, o której być może nie śniło się nawet waszym publicystom.

Potrzeba wydaje się bardziej niż kiedykolwiek aktualna zwłaszcza w kontekście masowych sprzeciwów wobec przepisów ACTA, postrzeganych jako ryzyko ograniczenia wolności obywatelskich i kwestionowanych szczególnie intensywnie w Europie Wschodniej [fr].

Oryginalna wersja manifestu w języku polskim: “My, dzieci sieci“.

Tłumaczenie na język francuski: “Nous les enfants du Web“.

Tłumaczenie na język niemiecki: “Wir, die Netz-Kinder“.

Tłumaczenie na język angielski: “We, the Web Kids“.

Tłumaczenie na język hiszpański: “Nosotros, los hijos de la Web“.

Tłumaczenie na język estoński: “Meie, võrgulapsed“.

Tłumaczenie na język szwedzki: “Vi, nätbarnen“.

Tłumaczenie na język czeski: “My, děti Sítě“.

Manifest i reakcje, które sprowokował w tak krótkim czasie, są dowodem na potrzebę wolności, demokracji i przejrzystości, stawiającą pod znakiem zapytania nasze społeczeństwo. Pragnienia te wyrażają ci, którzy stają się od dzisiaj aktorami globalizacji, a którzy w następnych dziesięcioleciach będą decydującymi obywatelami sieci.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.