- Global Voices po polsku - https://pl.globalvoices.org -

Ekwador: Pamiętając o kolumbijskich uchodźcach

Kategorie: Ameryka Łacińska, Ekwador, Kolumbia, Media obywatelskie, Migracja i imigracja

[Wszystkie linki w tekście odsyłają do stron w języku hiszpańskim, chyba że zaznaczono inaczej.]

Liczba kolumbijskich uchodźców w Ekwadorze wzrasta z roku na rok. Proces ten nabrał znaczących rozmiarów w roku 2010, kiedy przybywało ich od 1200 do 1500 miesięcznie. We wcześniejszych latach, jak choćby w 2008 i 2009 roku liczba uchodźców dochodziła do 500 kolejnych osób na miesiąc. Obecnie według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych szacuje się, że w Ekwadorze schroniło się 53 tys. obywateli kolumbijskich [1]. Z powodu obchodzonego 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy [2], kwestia kolumbijskich uchodźców w Ekwadorze przyciągnęła uwagę mediów i społeczeństwa.

Z uwagi na położenie geograficzne obu krajów obywatele Kolumbii emigrują do Ekwadoru, uciekając przed skutkami przemocy spowodowanej toczącym się w ich kraju konfliktem zbrojnym [3]. W Ekwadorze pojawiła się dyskusja o charakterze społeczno-gospodarczym, w której wielu Ekwadorczyków prezentuje negatywne stanowisko wobec przybywających do ich kraju Kolumbijczyków.

Octavio Villacreses (ox_villacresesp [4]), radny miasta Guayaquil, gościł niedawno Luisa Varese, przedstawiciela Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Podczas tej wizyty Villacreses napisał [5] na Twitterze:

Uchodźcy w Ekwadorze nadal są dyskryminowani, a prawa człowieka są wobec nich naruszane. Pracujemy nad tym, by wyeliminować takie sytuacje.

Wypowiedzi wielu użytkowników [6] Twittera, wskazują, że to Ekwador jest krajem latynoamerykańskim przyjmującym największą liczbę uchodźców. Jednocześnie, badania zrealizowane przez Doradztwo w zakresie Praw Człowieka i Przesiedleń (Consultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoCODHES), poparte danymi zebranymi przez UNHCR, pokazują, że Kolumbia jest na pierwszym miejscu na świecie [7] pod względem liczby uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych – ponad 5,28 milionów osób zostało zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z powodu konfliktów wewnętrznych w tym kraju.

Na stronie internetowej Zjednoczeni Uchodźcy [8] zebrane zostały historie wielu kolumbijskich uchodźców, którzy żyją na wiejskich terenach przy granicy Ekwadoru. Przygraniczną prowincję Sucumbíos [9] zamieszkuje największa część ludności przybyłej z Kolumbii, która zarabia na życie pracując na wsi lub zajmując się handlem.

Organizowanych jest wiele [10] kampanii na rzecz pomocy humanitarnej, wspomaganych przez rząd, sąsiednie państwa i organizacje, takie jak ONZ, UNHCR [11], CODHES [12] i Lekarze bez Granic, aby poprawić sytuację tysięcy kolumbijskich uchodźców żyjących w Ekwadorze. UNHCR udostępnia także w Internecie serię filmów, które pokazują codzienność Kolumbijczyków zamieszkujących przygraniczne obszary Ekwadoru:

Z kolei prezydent Ekwadoru, Rafael Correa, oświadczył [13], że nie toleruje żadnych przejawów ksenofobii. Twierdzi również, że polityka otwartych granic w stosunku do Kolumbii nie ma nic wspólnego z rosnącą “falą przestępczości” i, że kryminaliści stanowią niewielki odsetek kolumbijskich uchodźców, spośród których większość to osoby aktywne zawodowo, pobudzające gospodarkę Ekwadoru.

Polityk podkreślił także fakt istnienia sojuszu społeczności andyjskich i umowy pomiędzy krajami, takimi jak Kolumbia, Peru i Boliwia, która popiera mobilność ludności w tym regionie. Poza tym, prezydent wzywa kolumbijskich braci do wypowiedzenia się i pokazania, że są obywatelami, którzy uciekają przed konfliktem zbrojnym i nie przybyli do Ekwadoru po to, by popełniać przestępstwa.

Odnosząc się do ostatniej fali krytyki przeciwko państwu ekwadorskiemu, które wymagało przesłania dokumentów dotyczących przeszłości kryminalnej Kolumbijczyków proszących o możliwość schronienia się na jego terenie, Luis Varese [14] z UNHCR stwierdził, że Ekwador „udzielając schronienia i azylu, ma prawo sprawdzać przeszłość danej osoby, jeśli uzna to za konieczne”.

W niedzielę, 17 czerwca 2012 roku, zorganizowano akcję na rzecz uchodźców, a niektórzy z użytkowników Twittera namawiali kolejne osoby do połączenia sił w tej sprawie, jak choćby Vanessa Hervás (@VanessaHervas [15]):

Akcja w tę niedzielę 17-tego, w Quito, w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy. Przejazd na rowerach z Placu Niepodległości do Caroliny

Christian Salas (@CSalasteleSUR [16]), korespondent z Ekwadoru dla teleSUR, prezentuje najświeższe dane:

Obliczono, że do maja tego roku Ekwador przyjął 56 200 uchodźców, z których 98,5% to Kolumbijczycy.@ecuainm [17]

Wreszcie, Jezuicka Służba Uchodźcom i Imigrantom w Ekwadorze (@serviciojesuita [18]) przypomina:

„Integracja uchodźców i imigrantów ze społeczeństwem to przywilej, który wzbogaca naszą kulturę” @SJRLAC [19]